ODRŽANA 11. SJEDNICA SKUPŠTINE HNŽ-A
07-05-2024, 14:36

Skupština Hercegovačko-neretvanske županije na danas održanoj 11. sjednici usvojila je Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju HNŽ-a u 2024. godini za provedbu Projekta prilagodbe hotela Ero za smještaj županijskih tijela uprave. Kreditno zaduženje iznosi 15 milijuna KM. Istaknuto je kako će se dovršenjem prilagodbe hotela troškovi najma prostora za smještaj županijskih tijela uprave smanjiti za oko 2 milijuna KM na godišnjoj razini.

Skupština je, također, usvojila Odluku o usvajanju Izvješća o izvršavanju Proračuna HNŽ za 2023. godinu i Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršavanju Tekuće pričuve Proračuna HNŽ za 2023. godinu.

Također, usvojila je  Izvješće o radu Županijskog suda u Mostaru za 2023. godinu. Istaknuto je kako su se poslovi sudske uprave u tijeku 2023. godine obavljali u okviru tri unutarnje organizacione jedinice i to: Pisarnice suda, Odjela asistenata sudaca i Odjeka financijskih, računovodstvenih i pomoćno tehničkih poslova. Poslovima i radom sudske uprave osigurani su svi uvjeti za pravilan i efikasan rad Suda.

Usvojen je i  Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode za koje nisu potrebna dodatna financijska sredstva. Cilj je otklanjanje različnoga postupanja po primjeni istog zakona te će u predstojećem razdoblju u ovim pitanjima biti primjenjivani federalni propisi.