OSIGURANA SREDSTVA ZA PROVEDBU PROLJETNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE
04-04-2023, 15:19

Na danas održanoj 198. sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije usvojila je Odluku o odobravanju utroška novčanih sredstava za nabavu metadona u iznosu od 100.000,00 KM za potrebe liječenja ovisnika registriranih u Centru za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti Mostar.

Vlada i Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ, u suradnji s Centrom za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti Mostar i UNDP-om BiH, osigurali su sufinanciranje projekta s ciljem razmjernog povećanja aktivnosti na smanjenju štete bolesti ovisnosti intravenoznih korisnika droga i zamjenske terapije u liječenju ovisnosti o opijatima u HNŽ-u.

Također, usvojena je Odluka o odobravanju i načinu utroška novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ za 2023. godinu za Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ za financiranje proljetnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u iznosu od 120.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva za pitanja branitelja, Vlada je razmotrila Pravilnik o kriterijima i postupku ostvarivanja prava na pomoć u projektima samozapošljavanja, otvaranja radnih mjesta i drugih oblika radnoga angažiranja za branitelje i članove njihovih obitelji. Ministarstvo za pitanja branitelja, slijedeći svoju misiju i viziju, izgrađuje sveobuhvatan sustav potpore resocijalizaciji branitelja i u tom smislu proaktivno pristupa segmentu zapošljavanja branitelja i članova njihovih obitelji. Cilj ovoga ministarstva je ublažiti negativne posljedice rata braniteljima kao i članovima njihovih obitelji, kao i njihova integriranja u društvenu zajednicu kroz upošljavanje, te omogućiti im da poduzetničkom aktivnošću mogu postati i pokretači društvenog razvoja. Vlada će se o ovomu Pravilniku izjasniti na sljedećoj sjednici.

Usvojena je i Odluka o davanju suglasnosti na Ugovore o kupoprodaji osam stanova u vlasništvu Ministarstva za pitanja branitelja, tri stana koja pripadaju kategoriji obitelji poginulog branitelja u domovinskom ratu, a pet stanova koji pripadaju kategoriji ratnih vojnih invalida.

Vlada je primila k znanju Informaciju u svezi s projektom „Izgradnja i obnova određenog broja bolnica u BiH“ u kojoj su istaknuti građevinski radovi, izgradnja i obnova objekata bolnica, te opremanje bolničkih ustanova u HNŽ-u. Podsjećamo kako su predstavnici Fonda za razvoj Saudijske Arabije i Izaslanstva BiH zaključili Sporazum o kreditnom angažmanu za HNŽ čija sredstva su usmjerena za projekt izgradnje i opremanja Klinike za dječje bolesti-Pedijatrije Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, zatim izgradnje, obnove i opremanja više odjela u RMC „Dr. Safet Mujić“ Mostar, kao i izgradnje i opremanja više odjela u Općoj bolnici Konjic. Planirani i realizirani projekti su od iznimnog značaja za sve građane HNŽ-a.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju gospodarskog razvitka HNŽ, Vlada je usvojila niz odluka o davanju suglasnosti na prijedlog ugovora o koncesijama za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za više elektroenergetskih objekata na području Mostara, Jablanice i Stoca.