Potpisan ugovor o obnovi tri osnovne škole s područja Grada Mostara