POTPISANI MEMORANDUM I SPORAZUM U SKLOPU PROJEKTA COASTING PLUS