POZIV NA JAVNU RASPRAVU O NACRTU STRATEGIJE ZA MLADE
23-11-2022 14:00

Sukladno Zakonu o mladima FBiH (Službene novine Federacije BiH, broj: 36/10 od 16.6.2010.) i Odluci o pristupanju izradi Strategije za mlade Hercegovačko-neretvanske županije/kantona za period 2022-2027. godina (u privitku), cijeneći Vaše mišljenje u procesu definiranja, usvajanja i provođenja županijskih programa djelovanja za mlade, pozivamo Vas na Javnu raspravu o Nacrtu Strategije za mlade, a koja će se održati dana:

  • ponedjeljak, 28.11.2022. godine u 12:00 sati, u prostorijama vijećnice Grada Konjic u Konjicu, za područja Grada Konjic, i općina Jablanica i Prozor;
  • utorak, 29.11.2022. godine u 12:00 sati, u prostorijama vijećnice Čapljina u Čapljini, za područja Grada Čapljina i Općine Čitluk;
  • srijeda, 30.11.2022. godine u 12:00 sati, u prostorijama vijećnice Stolac u Stocu, za područja Grada Stolac i općina Neum i Ravno i
  • četvrtak, 01.12.2022. godine u 12:00 sati, u prostorijama Gradske vijećnice u Mostaru (Dvorana 003).

Pozivamo sve zainteresirane da se aktivno uključe i daju svoje prijedloge, kako bi Nacrt Strategije za mlade bio sveobuhvatan i time osigurali sustavne mjere za poboljšanje statusa mladih u HNŽ.

Svoje prijedloge možete dostaviti na službeni email: monkshnk@tel.net.ba ili izravnim sudjelovanjem na javnoj raspravi.