PREDSJEDNIK HERCEG SA SURADNICIMA NA OPOŽARENOM NEUMSKOM PROSTORU