redstavnice Vlade i Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNŽ Kristina Crnjac i Dinka Lasić sudjelovale su u četvrtak, 9. svibnja 2013. godine,  u istarskoj općini Bale svečanom otvorenju Centra za EU i međunarodnu suradnju, koji je  Istarska županija osnovala u sklopu IPA projekta AdriGov.

Centar će biti središte edukacije javnog, privatnog i civilnog sektora o europskim fondovima i projektima, regionalnom razvoju i europskim integracijama, a baviti će se i razvijanjem projekata financiranih iz europskih i drugih fondova, istraživanjem i razvojem te, u suradnji sa Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli i drugim hrvatskim i inozemnim sveučilištima, organizacijom i provedbom magistarskog studija.

Također, dan ranije, kao članice tima za provedbu projekta AdriGov ispred Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNŽ, koje je partner u ovome projektu, sudjelovale su na radnom sastanku partnera. Na sastanku su, između ostalog, prezentirale aktivnosti koje je HNŽ do sada poduzela u realiziranju ovoga projekta, te plan aktivnosti koje će biti poduzete u vremenu pred nama. U tom smislu posebno su istaknule obuku službenika u tijelima vlasti HNŽ vezanu za učenje stranih jezika, a čiji početak je planiran za razdoblje jesen/zima ove godine. Naglasile su kako je ova obuka jedan od preduvjeta za još snažnije uključivanje HNŽ u projekte iz EU fondova.