SKUPŠTINA USVOJILA FINANCIJSKE DOKUMENTE I IZVJEŠĆE O RADU VLADE ZA 2019.
22-12-2020, 15:34

Skupština Hercegovačko-neretvanske županije je na današnjoj, 7. izvanrednoj sjednici usvojila Nacrt Proračuna Hercegovačko-neretvanske županije za 2021. godinu u iznosu 236.144.860,00 KM.

Obrazlažući Nacrt Proračuna, dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade kazao je da je Vlada  kroz ovaj proračun, iako se nalazimo u vremenu krize kakvu nitko nije mogao predvidjeti i s kojom se teško nose cijela Europa i svijet, pokušala osigurati dovoljnu količinu sredstava kako bi zadržala postojeću razinu prava, ali i nastavila biti potpora, prije svega gospodarstvu ali i drugim područjima života, poglavito obrazovanju, kulturi, športu i mladima. 

''Unatoč već spomenutoj korona-krizi i evidentnom smanjenju javnih prihoda, u ovoj smo godini uspjeli očuvati stabilnost javnih financija i na tim temeljima, uvjeren sam, uspjet ćemo i u godini pred nama. Premda je prioritetni cilj Proračuna za 2021. očuvanje stabilnosti, uspjeli smo zadržati i njegovu razvojnu dimenziju kroz osiguravanje sredstava za poticaje i potporu'', kazao je predsjednik Herceg.

O Nacrtu Proračuna detaljnije je govorio Adnan Faladžić, ministar financija.

Skupštinski zastupnici usvojili su i Nacrt Zakona o izvršenju Proračuna za 2021. godinu.

Skupština je, također, usvojila i Izvješće o radu Vlade HNŽ za 2019. godinu.

''Svoje aktivnosti u 2019. godini temeljili smo na zacrtanom Programu rada, ali i Akcijskom planu za razdoblje 2019. – 2021. godina. Također, naše smo aktivnosti vezali uz usvojenu Strategiju razvitka za razdoblje 2017. – 2020. godina i ostvarenje u njoj postavljenih prioritetnih ciljeva.

Tijekom 2019. godine, nastavili smo naše aktivnosti na jačanju fiskalne stabilnosti i održivosti javnih financija, što nam je omogućilo da tijekom cijele godine redovito, a najkasnije do 10. u mjesecu, isplaćujemo plaće, doprinose i druge obveze proračunskim korisnicima, ali i izvršavamo sve druge financijske obveze.

Također smo uspjeli značajno podupirati različite razvojno-socijalne programe, ali i pomagati jedinicama lokalne samouprave u izgradnji komunalne i cestovne infrastrukture. Na osobit način sam zadovoljan našom potporom visokoškolskim,  znanstvenim i zdravstvenim ustanovama te kulturnim i športskim institucijama.

Kratko ću podsjetiti na to da smo i tijekom 2019. godine nastavili rješavati vrlo ozbiljne financijske probleme koji su posljedica tužbi proračunskih korisnika i koje su bile ozbiljna prijetnja održivosti javnih financija. Samo za rješavanje tih naslijeđenih problema u 2019. godini, temeljem izvansudskih nagodbi i redovitih sudskih odluka, isplatili smo više od 2,5 milijuna KM.

Kako bismo ojačali gospodarsku aktivnosti u našoj županiji, treću godinu zaredom osigurali smo sredstva poticaja za razvojne projekte u gospodarstvu, poljoprivredi i turizmu. Izdvojili smo 1,1 milijun KM na ime subvencija poduzećima i poduzetnicima te klasterskom povezivanju MSP-a i formiranim klasterima u HNŽ-u. Za poticaje u poljoprivredi, odnosno u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji odobreno je 1.270.000,00 KM.

Za razvitak novih turističkih i inovativnih proizvoda, uz ostalo, kroz sufinanciranje projekata izgradnje novih i podizanja kvalitete postojećih smještajnih objekata s naglaskom na male obiteljske hotele, privatni smještaj, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i „eko-etno“ sela, odobreno je 1,1 milijun KM.

Također, za subvencioniranje letova i osiguravanje prihvata i otpreme zrakoplova, putnika i roba u Zračnoj luci Mostar osigurali smo 600.000 KM. Tijekom 2019. godine, povećali smo i izdvajanja za šport i kulturu, izdvojivši 1.361.500 KM za razvitak športske infrastrukture i kulture športa te 995.500 KM za razvitak kulture.

Sve te aktivnosti činili smo s ciljem poboljšanja kvalitete života građana, kako bismo korak po korak dostizali EU standarde što je jedan od naših strateških ciljeva. Sukladno tom cilju, nastavili smo projekt obnove javnih objekata, poglavito zgrada osnovnih i srednjih škola, domova zdravlja i drugih javnih objekata u Županiji.

Uz sve te aktivnosti, i niz drugih koje nisam spomenuo, Vlada je aktivno sudjelovala u radu regionalnih organizacija kojih je članica, osobito u Jadransko-jonskoj euroregiji, te smo u srpnju 2019. prvi put bili domaćinom održavanja Skupštine Jadransko-jonske euroregije. Podsjetit ću na to kako se radi o značajnoj međunarodnoj organizaciji koja objedinjuje transnacionalnu, transgraničnu i međuregionalnu suradnju u skladu sa suvremenim standardima i brojnim primjerima diljem Europe'', kazao je predsjednik Herceg obrazlažući Izvješće o radu Vlade HNŽ za 2019. godinu.

Inače, Skupština je usvojila i Izmjene i dopune Proračuna HNŽ za 2020. godinu, te dala suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ i Službe za zapošljavanje HNŽ za 2020. godinu, te Odluku o izvršenju Izmjena i dopuna Financijskog plana Službe za zapošljavanje HNŽ za 2020. godinu.