SKUPŠTINA USVOJILA FINANCIJSKE PLANOVE ZZO-A I SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE HNŽ-A
22-12-2023, 11:25

Zastupnici u Skupštini Hercegovačko-neretvanske županije usvojili su danas Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskoga plana Zavoda zdravstvenoga osiguranja HNŽ-a za 2023. godinu u iznosu od 191.094.000,00 KM. Suglasnost su dali i na Odluku o izvršenju Izmjena i dopuna Financijskoga plana Zavoda za 2023. godinu.

Na današnjoj je sjednici usvojena i Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskoga plana Službe za zapošljavanje HNŽ-a za 2023. godinu u iznosu od 19.535.980,00 KM, kao i Odluka o izvršenju Izmjena i dopuna Financijskoga plana Službe za 2023. godinu.