U MOSTARU PRVI PUT SKUPŠTINA JADRANSKO-JONSKE EUROREGIJE