Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo

V.d. direktora Eugen Ćubela

Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo

Rođen je 15.10.1962. godine u Mostaru, gdje je završio osnovnu i srednju školu - Gimnazija Aleksa Šantić. Diplomirao na Agronomskom fakultetu u Sarajevu i stekao zvanje diplomirani inžinjer agronomije. Poslijediplomski studij upisao na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, na temu ''Ekonomski održiva poljoprivreda''.
Od 1994. godine - 2006. godine, direktor preduzeća „Soko – Pteron“ d.o.o. Mostar.
Od 2007. godine – 2008. godine, direktor preduzeća „Žitopromet“ d.d. Mostar; član Nadzornog odbora „Žito-zajednica“ Federacije BiH, član Uprave Nogometnog kluba HŠK Zrinjski Mostar i predsjednik Omladinske škole HŠK Zrinjski Mostar.
Od 2009. godine - 2011. godine – savjetnik dopredsjednika Vlade i ministra finansija Federacije BiH i član Savjeta Federalne direkcije robnih rezervi.
Od decembra 2011. godine - 2012. godine – savjetnik premijera Hercegovačko – neretvanskog kantona.
Od 2012. godine - 2013. godine, v.d. direktora Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK, a od 2013. godine direktor Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko – neretvanskog kantona.
Od 2012. godine, načelnik Kantonalnog štaba civilne zaštite HNK, do danas.
Od 2013. godine, koordinator za deminiranje HNK, do danas.
Od 2014. godine, projekt menadžer na IPA projektu ''HOLISTIC''.
Od 2020. godine voditelj projekta u okviru programa ADRION 2014-2020 (No 979-Establishment of „TRANSnational Civil Protection EARLY WARNING System“ .
Član Nadzornog odbora JP ''Park prirode Hutovo Blato'' od 2013.-2014. godine.
Od 2015. godine-2018. godine, predsjedatelj Upravnog odbora Federalnog zavoda mirovinskog/penzijskog invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. Od 2018. godine-2020. godine ponovno izabran za predsjedatelja Upravnog odbora Federalnog zavoda mirovinskog/penzijskog invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. U decembru 2020. godine povjeren mu je i treći mandat predsjedatelja Upravnog odbora mirovinskog/penzijskog invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, do danas.
Dobitnik PLAKETE CIVILNE ZAŠTITE Federalnog štaba civilne zaštite FBiH, 2019. godine .
Dobitnik ZLATNE ZNAČKE Federalnog štaba civilne zaštite FBiH, 2018. godine.
Dobitnik POHVALE Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, 2019. godine.
Dobitnik Ordena KNIGHT/Viteza of the International Order of Civil Defence for outstanding services rendered to the cause of Civil Defence,  Geneva 2019. godine.
Dobitnik ZAHVALNICE Sveučilišne kliničke bolnice Mostar za velikodušnu pomoć i podršku u borbi protiv pandemije uzrokovane pojavom korona virusa, 2020. godine.
Dobitnik ZAHVALNICE Javne ustanove Kantonalne bolnice „Dr. Safet Mujić“ za donaciju pomoći u borbi protiv COVID-19, 2020. godine.
Dobitnik ZAHVALNICE Javna ustanova „Opća bolnica“ Konjic za dodijeljenu pomoć u borbi protiv COVID-19, 2020. godine.
Učestvovao u provedbi terenske vježbe „Zajednički odgovor“ u Čapljini 2012. godine.
Učestvovao u provedbi terenske vježbe „NICS Mostar 2021“ održanoj 2021. godine u okviru NATO SPS Projekta „Advanced Regional Civil Emergency Coodination Pilot“.
Oženjen i otac dvoje djece. Stalno nastanjen u Mostaru.
 

Adresa

Stjepana Radića 3, 88000 Mostar

Telefonski broj

036/319-869

Fax

036/319-869

Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo u Hercegovačko-neretvanskom kantonu sastoji se od tri sektora, koji čine osnovne organizacijske jedinice, i to:

•  Sektor civilne zaštite
•  Sektor vatrogastva
•  Sektor za upravno-pravne, opšte i materijalno-finansijske poslove

U sklopu Sektora  civilne zaštite formiran je operativni centar civilne zaštite HNK.

 Poslovno središte Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona je u Mostaru u Ulici Stjepana Radića br.3.
Popunjenost Uprave adekvatnim kadrovima, smještajni prostor i materijalno-tehnička opremljenost ove institucije su nedostatci s kojim je suočena Uprava u izvršavanju obveza iz svoje nadležnosti.
Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo utemeljena je za rješavanje poslova i zadataka iz oblasti civilne zaštite i vatrogastva, i to:

-  organizira, priprema i prati funkcionisanje zaštite spašavanja na području HNK,
-  izrađuje procjenu ugroženosti za području HNK,
-  priprema te predlaže plan i program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća,
-  prati stanje priprema zaštite i spašavanja, predlaže mjere za unapređenje organizacije i osposobljavanje civilne zaštite opština i cijelog Hercegovačko-neretvanskog kantona,
-  organizuje i prati realizaciju obuke nositelju civilne zaštite,
-  organizuje i koordiniše provedbu mjera zaštite i spašavanja,
-  predlaže programe zajedničkih i samostalnih vježbi, izradu elaborata za izvođenje vježbi pripadnika civilne zaštite, organa uprave, gospodarskih društava i drugih pravnih osoba iz područja zaštite i spašavanja,
-   predlaže i preduzima mjere za popunu ljudstvom u štabu, jedinicama civilne zaštite i službi zaštite i spašavanja, te njihovo opremanje materijalno-tehničkim sredstvima,
-  priprema propise iz područja zaštite i spašavanja u nadležnosti HNK,
-  organizuje obuku stanovništva i pruža pomoć službama civilne zaštite opština u obavljanju poslova u njihovoj nadležnosti,
-  vrši inspekcijski nadzor iz područja zaštite i spašavanja, te nad radom vatrogasnih jedinica,
-  vodi propisane evidencije i obavlja druge poslove zaštite i spašavanja, sukladno zakonu, opštim aktima i drugim propisima,
-  priprema propise iz oblasti vatrogastva i realizuje saradnju s drugim institucijama koje se bave oblastima iz vatrogastva,
-  sudjeluje u izradi kantonalnog plana zaštite od požara i organizuje poslove iz vatrogastva,
-  prati stanje i preduzima mjere za unapređenje organizovanja profesionalnih vatrogasnih jedinica i društava,
-  sudjeluje u akciji zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i drugim akcidentnim situacijama na području HNK,
-  provodi školovanje, usavršavanje i osposobljavanje vatrogasaca,
-  izdaje zapovijedi za upotrebu vatrogasnih postrojbi jedinica lokalne samouprave za djelatnost izvan područja svojih mjerodavnosti na provođenju mjera zaštite od požara.

Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo predložila je Zakon koji je i usvojeni: Zakon o vatrogastvu HNK (Narodne novine HNK br.5/04); Zakon je donesen u suradnji s Ministarstvom unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Službena stranica: http://www.upravaczvhnz-k.ba/