15-12-2023, 12:37

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije na današnjoj je, 5. sjednici dala suglasnost na Izmjene i dopune Financijskoga plana Zavoda zdravstvenoga osiguranja HNŽ-a za 2023. godinu u ukupnomu iznosu od 191.094.000,00 KM, što je uvećanje za 23.202.000,00 KM u odnosu na prve Izmjene i dopune Financijskoga plana. Također, dana je suglasnost i na Financijski plan ZZO-a HNŽ-a za 2024. u iznosu od 198.458.000,00 KM, što je uvećanje za 7.364.000,00 KM u odnosu na druge Izmjene i dopune Plana za 2023. godinu. Ključno je da su osigurana sredstva za izmirenje obveza prema bolnicama i domovima zdravlja te da su povećana korisnička prava osiguranika u smislu stvaranja preduvjeta za proširenje pozitivne liste lijekova.

Jednoglasno je dana suglasnost i na Izmjene i dopune Financijskoga plana Službe za zapošljavanje HNŽ-a za 2023. godinu u iznosu od 19.535.980,00 KM, a podržan je i Financijski plan Službe za 2024. u iznosu od 22.609.460,00 KM. Uvećanjima je predviđena dodatna potpora poticajima za zapošljavanje u Županiji.

Usvojena je i Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Ustanove Dom za socijalno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba Stolac za 2024. u iznosu od 2.467.920,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa, usvojena je Odluka o izdvajanju 24.669,00 KM kojom će u cijelosti biti okončan Projekt Unicefa u BiH ''Jačanje Internet umreženosti osnovnih i srednjih škola u BiH''. Sredstva će biti raspoređena na šest osnovnih i dvije srednje škole u Županiji.

Na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša, Vlada je usvojila odluke o utvrđivanju visine boravišnih pristojbi za 2024. godinu. U istomu resoru, usvojene su i dvije odluke o programima utroška sredstava ''Transfer drugim razinama vlasti'', i to 950.000,00 KM izravno jedinicama lokalne uprave i samouprave te 300.000,00 KM za potpore turističkim manifestacijama. Sredstva su usmjerena unaprjeđenju turističke infrastrukture i unaprjeđenju kakvoće okoliša u gradovima i općinama, kao i pojedinačnim turističkim odredištima, te potpori turističkim manifestacijama.

12-12-2023, 18:43

Arhiv Hercegovačko-neretvanske županije prigodnom je svečanošću u Centru za kulturu Mostar obilježio Dan arhiva i arhivskih djelatnika. Podsjetivši na povijest Arhiva HNŽ-a koji će dogodine proslaviti 70. obljetnicu djelovanja, ravnatelj Amir Kadribegović kao posebnu je vrijednost proslave Dana arhiva istaknuo održavanje višegodišnje tradicije organiziranja nagradnoga natječaja za učenike srednjih škola.  

- Raduje nas činjenica da naš natječaj za najbolji učenički rad privuče značajnu pozornost mladih istraživača. Zaprimili smo ukupno 27 uradaka i svaki od njih ima određena obilježja izvrsnosti. Ovogodišnja tema ''Stećci, srednjevjekovni nadgrobni spomenici s posebnim osvrtom na područje HNŽ-a'' zahtijevala je više od uobičajenoga istraživanja i upravo taj segment ukazuje na učeničku opredijeljenost prema znanosti – kazao je Kadribegović, dodajući kako je bogata arhivska građa Arhiva HNŽ-a uvijek dostupna svima.

Prvu novčanu nagradu, u ukupnomu iznosu od 350 KM, podijelile su učenica Druge gimnazije Mostar Sunčica Ačkar i učenica Srednje škole Konjic Emina Džajić. Drugu nagradu, u ukupnomu iznosu od 250 KM, podijelili su: učenik Gimnazije fra Grge Martića Mostar Dragan Boban, učenica Gimnazije Mostar Merima Pobrić te učenice Srednje škole Stolac Emina Kekić i Denisa Žarkušić. Treću nagradu, u ukupnomu iznosu od 200 KM, podijelile su učenice Srednje ekonomske i ugostiteljske škole Mostar Lejla Tojaga i Lamija Musić te učenice Srednje škole Jablanica Sara Klepo i Nadina Begović. Osim tih nagrada, svim sudionicima natječaja darovane su i prigodne knjige.

Inače, Dan Arhiva BiH i arhivske službe u BiH obilježava se 12. prosinca iz razloga što je na taj nadnevak 1947. godine ustrojen Arhiv BiH.

12-12-2023, 13:14

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije podržala je akciju ''16 dana aktivizma'' koju je organiziralo Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH u sklopu obilježavanja globalne kampanje u borbi protiv rodno zasnovanoga nasilja. Cilj je jačanje svijesti o potrebi zaustavljanja nasilja nad ženama i djevojčicama, a mjerodavno je federalno ministarstvo ove godine univerzaliziralo kampanju, želeći joj pojačati vidljivost i doseg.

Inače, Federalno je ministarstvo rada i socijalne politike potpisalo Opću deklaraciju o suradnji protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji u FBiH s pet sigurnih kuća s područja Federacije, raspoređenih u Bihaću, Mostaru, Sarajevu, Tuzli i Zenici. Time je preuzeta obveza, između ostaloga, i osigurati sigurna utočišta za žene žrtve nasilja te pojačanje aktivnosti na podizanju svijesti s ciljem smanjenja stigmatiziranja žrtava i poticanja zajednice na aktivno sudjelovanje u prevenciji nasilja. Ministarstvo se obvezalo i zagovarati jačanje zakonskih mjera i institucionalnoga okvira kako bi osigurali brzu, učinkovitu i pravednu pravnu zaštitu žena žrtava nasilja, ali i poticati suradnju između pravosudnih tijela i organizacija koje pružaju potporu žrtvama.

- Sami su bedževi simboličan čin, a na svima je nama snažno dići glas i povlačiti konkretne poteze kako bismo upozorili na ovu sramotnu i, nažalost, u posljednje vrijeme učestaliju pojavu zlostavljanja žena, djevojčica i uopće djece i nezaštićenih osoba. Naravno da ćemo zdušno stati uz svaku inicijativu koja djeluje u ovomu smjeru, a i sami, u našemu radu, u sami vrh prioriteta stavljamo izgradnju sigurnoga društva koje radi na prevenciji nasilja, također i na oštromu sankcioniranju nasilnika i pružanju pune potpore žrtvama svakoga oblika nesnošljivosti, agresivnosti i zlostavljanja – poručila je predsjednica Vlade HNŽ-a Marija Buhač.

12-12-2023, 12:39

Izmjenama i dopunama Proračuna Hercegovačko-neretvanske županije za 2023. godinu, Vlada je značajno povećala stavku isplata po pravomoćnim sudskim presudama i izvansudskim nagodbama s prvotno planiranih 4,5 na ukupno 6,5 milijuna KM. Odlukom s današnje, 4. sjednice Vlade, u tekućoj će godini 1,5 milijun KM biti isplaćen po redovitim sudskim presudama za koje u Proračunu HNŽ-a uopće nisu bila planirana sredstva.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, izdvojila 80.000,00 KM za financiranje projekata socijalne politike te 100.000,00 KM kao grant javnim kuhinjama.

Danas je jednoglasno podržan Zaključak kojim su županijska ministarstva, uprave i upravne organizacije, ustanove i druge županijske institucije, službe i uredi, kao i gospodarska društva s većinskim udjelom državnoga kapitala kojim upravlja HNŽ, te Agencija za državnu službu FBiH zaduženi odmah prekinuti i poništiti sve započete natječajne postupke za prijam i postavljenje državnih službenika i namještenika, uz izuzetak onih kojima je već doneseno rješenje o postavljenju.

Županijska je vlada danas donijela i nekoliko odluka i rješenja o imenovanjima. Ravnateljem Uprave za prognanike i izbjeglice HNŽ-a imenovan je Inel Šejtanić, za v.d. predstojnice Ureda za zakonodavstvo Vlade HNŽ-a Svjetlana Marušić, ravnateljem Službe za zapošljavanje HNŽ-a Vlado Čuljak, v.d. ravnatelja Fonda za zaštitu okoliša HNŽ-a Niko Marušić, zapovjednikom Stožera civilne zaštite Adil Šuta te načelnikom Stožera civilne zaštite Eugen Ćubela. Vlada je danas dala i prethodnu suglasnost na imenovanje Ivana Vukoje za ravnatelja Hrvatskoga narodnog kazališta u Mostaru.

Na prijedlog Ministarstva prometa i veza, usvojena je Odluka o odobravanju provedbe postupka javne nabave za redovito održavanje visećega mosta u Ostrošcu, na regionalnoj prometnici R-437 Ostrožac-Fojnica, s ciljem otklanjanja oštećenja koja ugrožavaju sigurnost prometa ili konstrukcije samoga mosta.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, usvojena je Odluka o usvajanju Izvješća o žetvi strnih žita u 2023. godini, uz napomenu kako se ukupna požnjevena površina ne razlikuje značajno u odnosu na prethodnu godinu, s tim da je zamjetno umanjenje kakvoće zrna i ukupnoga žetvenog prinosa.

11-12-2023, 15:17

Voditelj Izaslanstva Europske unije u BiH i posebni predstavnik EU u BiH veleposlanik Johann Sattler susreo se danas u Mostaru s predstavnicima Vlade i Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije. Uz niz otvorenih tema, naglasak razgovora bio je na obvezama koje stoje pred HNŽ-om u smislu pružanja potpore europskomu putu Bosne i Hercegovine te uspostavljanju Ureda za borbu protiv korupcije na županijskoj razini.

- Razgovarali smo o tomu što se događa na razini EU u procesu proširenja, kao i dodatnoj pomoći zemljama ovoga prostora. Ovaj je tjedan iznimno bitan jer imamo summit 27 zemalja članica i šest zemalja sa zapadnoga prostora Balkana, među kojima je i BiH, kao i sastanak lidera na kraju tjedna, otkud očekujemo dobre vijesti što se tiče europskoga puta BiH. Razgovarali smo i o dodatnoj financijskoj i materijalnoj pomoći za ovo podneblje, u sklopu Plana za rast i razvoj čija je vrijednost šest milijardi eura – kazao je Sattler, istaknuvši važnost županija na putu BiH prema EU.

- Jasno je kako proces proširenja ne će biti uspješan ukoliko ne bude snažnoga angažmana različnih razina vlasti, u čemu županije igraju veliku ulogu. Zato danas i jest glavni fokus naših razgovora na obvezama županija, s posebnim naglaskom na gospodarstvo. HNŽ može biti super-županija, super-regija, na ime bogomdanih prirodnih ljepota i potencijala, potencijala za zelenu energiju. Posebno smo razgovarali o tomu kako možemo osigurati da ti kapacitetu budu i iskorišteni, poglavito kada govorimo o energetici – dodao je Sattler, dotaknuvši se i turizma za čiji potencijal smatra kako je nedostatno iskorišten.

- EU je najveći investitor u BiH, najveći trgovinski partner i nastavit ćemo tako raditi. Brojna su ulaganja, vrlo je važan koridor Vc, a sve to pokazuje kako za BiH Europska unija nema alternativu. Spremni smo ulagati i u druge oblike snaženja povezanosti. Zračna luka Mostar također je nedostatno iskorištena i držim kako se tu može učinit više toga. Pružili smo savjet i financijsku pomoć da se uradi jedna studija izvodljivosti. Također, važno je uspostaviti Ured za borbu protiv korupcije. Važno nam je da BiH ispuni svoje obveze, posebice što se tiče osnovnih sloboda. Ljudi imaju pravo u potpunosti uživati svoja osnovna ljudska prava, pravo o udruživanju i okupljanu. Od predsjedatelja Skupštine i od predsjednice Vlade HNŽ-a dobio sam uvjerenje kako će Ured za borbu protiv korupcije biti ustrojen i to je izuzetno bitno – zaključio je voditelj Izaslanstva EU u BiH.

Izrazivši zadovoljstvo ishodom današnjega susreta, predsjednica Vlade HNŽ-a Marija Buhač izjavila je kako su veleposlaniku Sattleru predstavili programske smjernice Vlade i iskazali punu opredijeljenost napraviti sve što je potrebno na putu HNŽ-a odnosno BiH u Europsku uniju.

- Želim naglasiti kako su naše reforme usuglašene sa zahtjevima reformskih procesa iz mišljenja Europskoga povjerenstva. Potvrdu za to dobili smo danas i od veleposlanika Sattlera, uz usuglašavanje još nekih dodatnih pitanja. Također, ono što je ključno i što je naglašeno na ovomu sastanku jest uspostavljanje Ureda za borbu protiv korupcije, na što ćemo staviti prioritet u predstojećemu razdoblju, kako bismo ispunili očekivanja koja su stavljena pred nas – poručila je predsjednica Buhač.

15-05-2018, 10:12

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije danas je primio Ivana Klepića, europskog prvaka u teškoj kategoriji i Ivonu Ćavar, osvajačicu brončane medalje na nedavno održanom 53. Europskom prvenstvu u karateu u Novom Sadu. Predsjednik Herceg čestitao je reprezentativcima na postignutim rezultatima, istaknuvši kako ga, kao dugogodišnjeg športskog djelatnika, vesele uspjesi hercegovačkih športaša na međunarodnim natjecanjima. „Izuzetno mi je drago što su vaš trud i upornost još jednom nagrađeni najvišim odličjima. Športaši, kao što ste vi, na najbolji mogući način predstavljaju Hercegovačko-neretvansku županiju. Stoga Vlada, sukladno mogućnostima, podupire i podupirat će vaš rad, ali i rad drugih športaša i športskih klubova u HNŽ“, kazao je predsjednik Herceg. „ Jako sam ponosan na sebe zbog činjenice da je ovo moje prvo Europsko prvenstvo. Posebno mi je drago da sam obradovao meni bliske ljude, ali i one koje nisam nikada upoznao. Planiram nastaviti s radom i nadam se kako ću i u budućnosti moći opet obradovati i bližnje i javnost u BiH koja voli i prati šport. Moj krajnji cilj su Olimpijske igre u Tokiju 2020. godine“, kazao je europski prvak Klepić. „Prezadovoljna sam ostvarenim rezultatom. Polovicu sezone sam posvetila ostvarenju europske medalje i evo uspjela sam u tomu“, kazala je brončana Ćavar. Miroslav Klepić, trener Sveučilišnog karate kluba „Neretva“ i Zdenko Klepić, predsjednik Karate saveza BiH, upoznali su predsjednika Hercega s radom, aktivnostima i planovima Kluba i Karate saveza.

07-05-2018, 11:15

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije uputio je čestitku Hrvatskom športskom klubu ''Zrinjski'' na osvajanju titule nogometnog prvaka Bosne i Hercegovine, u kojoj stoji:

Hrvatski športski klub ''Zrinjski'' na najljepši način ispisuje nogometnu povijest Bosne i Hercegovine.

Pobjedom nad ''Širokim Brijegom'' treći puta uzastopce osvojili ste titulu prvaka Bosne i Hercegovine, što dosad nije uspjelo niti jednom drugom klubu.

Stoga, svim nogometašima, Stručnom stožeru na čelu s Blažom Sliškovićem, Upravi i navijačima HŠK ''Zrinjski'', osobno i u ime Vlade Hercegovačko – neretvanske županije, od svega srca čestitam!

Osvajanjem još jednoga naslova prvaka, šestog u ''Premijer ligi Bosne i Hercegovine'', iznova ste potvrdili kako se predanim radom, odricanjem i vjerom u sebe postižu vrhunski rezultati.
Zbog svega toga i jeste najbolja momčad u državi!

U očekivanju da i u europskim natjecanjima koja su pred vama dostojanstveno i uspješno zastupate svoj grad Mostar, Hercegovačko – neretvansku županiju i BiH - želim Vam puni uspjeh, te obilje športske sreće i svakoga dobra.

25-04-2018, 09:23

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona jučer je prisustvovao otvaranju novoizgrađenog objekta Carinske ispostave Aerodroma Mostar, kojega su svečano otvorili  Dragan Čović, član Predsjedništva BiH, Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora BiH i Miro Džakula, direktor Uprave za indirektno oporezivanje.

Izgradnja nove moderne zgrade završena je za manje od osam mjeseci od početka radova, a ukupna investicija iznosila je 1,7 miliona KM.

Nova zgrada Carinske ispostave urađena je prema svim savremenim standardima za izgradnju objekata ovakvog tipa. U novosagrađenom objektu bit će smještena carinska služba Uprave za indirektno oporezivanje i službenici Granične policije BiH.