02-08-2022, 15:01

Skupština Hercegovačko-neretvanske županije je danas, na 19. sjednici usvojila  Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna HNŽ za 2022. godinu i Prijedlog Izmjena i dopuna o izvršenju Proračuna HNŽ za 2022. godinu.

Govoreći o Prijedlogu Izmjena i dopuna Proračuna HNŽ za 2022. godinu, dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade je istaknuo kako se radi o ozbiljnom i sveobuhvatnom dokumentu kojim je ova Vlada potvrdila svoju širinu, socijalnu i svaku drugu osjetljivost, stratešku i razvojnu viziju, a prije svega odgovorno, racionalno i domaćinsko upravljanje javnim financijama.

„Unatoč svim izazovima, ali i ozbiljnim sigurnosno-gospodarsko-financijskim pa i – evo opet – pandemijskim poremećajima i ugrozama koje se na globalnoj razini događaju i čije posljedice itekako osjećamo – s navještajem onih još i snažnijih pa i dalekosežnijih – s neskrivenim ponosom ističem kako stabilnost javnih financija u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, jednako kao i funkcioniranje svih vitalnih segmenata u našemu društvu, nikada nisu dovedeni u pitanje.

Vlada je, da malo uporabim metaforu – ploveći poprilično nemirnim vodama, prepunim prepreka, izazova – uspješno odgovarala na sva iskušenja, a kroz ove Izmjene i dopune Proračuna koje su pred vama vidljivo je da želimo napraviti još snažniji iskorak u korist naše cjelokupne zajednice, svih naših građana, cijeloga društva. Iskorak o kojemu govorim i koji ovaj dokument predviđa puna je potpora jedinicama lokalne samouprave, našim općinama i gradovima, kako za njihove razvojno-socijalne i infrastrukturne projekte, tako i na svim drugim poljima koja su naša izravna mjerodavnost ili ih sufinanciramo.
U najkraćemu – uspjeli smo zadovoljiti sve zahtjeve i traženja svih resora, sektora i jedinica lokalne samouprave. Kroz sedam godina rada ove Vlade očuvali smo stabilnost, otvorili razvojnu dimenziju Proračuna i, iz godine u godinu, povećavamo suficit koji usmjeravamo prema općinama i gradovima i zajedničkim institucijama, uspijevajući kontinuirano povećavati i primanja svih proračunskih korisnika.
U okolnostima u kojima živimo, ali i u usporedbi s našim okruženjem, rezultate i dosegnutu razvojnu proračunsku dimenziju, smatram našim uspjehom i opravdanim razlogom za zadovoljstvo.
Osobito sam ponosan na činjenicu da smo, u odnosu na početne prijedloge  tzv. Rebalansa, napravili značajne pomake, osobito kada su u pitanju učenici naših osnovnih škola. Osiguravši sredstva za nabavu svih udžbenika i priručnika za sve učenike javnih osnovnih škola u Županiji, dakle od 1. do 9. razreda, u potpunosti smo rasteretili općine i gradove i značajno olakšali ovaj veliki izdatak našim obiteljima s djecom koja su u osnovno-obrazovnom sustavu. Precizno – 16.195 školaraca dobit će besplatne udžbenike.
Proces nabave provest će Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa na način da će financijska sredstva dostaviti školama, prema utvrđenim specifikacijama i popisima – za svaku školu posebno – a školske će uprave osigurati raspodjelu tih udžbenika školarcima u rujnu odnosno na početku nove školske godine. Ovim smo Izmjenama i dopunama Proračuna za tu namjenu osigurali cca 3 milijuna KM.
Danas želim istaknuti i našu opredijeljenost da kontinuirano poboljšavamo materijalni status korisnika koji svoja prava ostvaruju na temelju Zakona o zaštiti obitelji s djecom što je vidljivo i iz predloženih Izmjena i dopuna Proračuna.
Imajući u vidu da se ukupna gospodarska i financijska situacija usložnjava što vodi snažnim poskupljenjima koje, kao i cijeli svijet, trpi i naša zajednica, a opet na poseban način osjete nezaposlene osobe, odlučili smo svim nezaposlenima (27.552) koji su na evidenciji Službe za zapošljavanje HNŽ-a osigurati isplatu jednokratne novčane potpore u iznosu od 100 KM po osobi.
Vlada je ovim dokumentom predvidjela i značajno povećanje novčanih potpora za vrijeme trudnoće i porođaja žene-majke koja nije u radnomu odnosu.
Povećali smo i sredstva koja planiramo izdvojiti za egzistencijalnu potporu braniteljima, kao i udrugama koje skrbe o braniteljima i povratnicima.
Pokazali smo razumijevanje za naše vjerske službenike, te planirali sredstva za rješenje pitanja njihova zdravstvenog osiguranja.
Upoznati ste s činjenicom da kontinuirano brinemo o našemu visokom obrazovanju. Tako smo i u ovim Izmjenama i dopunama Proračuna, ponovno povećali grant sredstva za 10-tak %, te prepoznali ulogu i značaj obje naše visokoškolske ustanove.
Povećana su izdvajanja za kulturu, šport, kulturne institucije, napose obje mostarske kazališne kuće, Hrvatsko narodno kazalište i Narodno pozorište. Planirali smo značajnija sredstva za rekonstrukciju i investicijsko održavanje policijskih postaja, školskih i športskih objekata i infrastrukture, dovršenje radova na zgradi županijske Skupštine, Županijskog suda, kao i za proces obnove i prenamjene hotela ''Ero'' u zgradu Vlade HNŽ-a.
Na osobit način želim izdvojiti nastavak i stalno povećane potpore u poljoprivredi, gospodarstvu i turizmu. Značajno smo povećali namjenska sredstva za vodoprivredu gdje su ukupna proračunska izdvajanja time premašila 8 milijuna KM, te za održavanje cesta koje su u mjerodavnosti HNŽ-a na kojoj su stavci izdvajanja dosegnula 14 milijuna KM.
Podsjetit ću vas na još jednu bitnu činjenicu –  Vlada u cijelosti ispunjava sve obveze preuzete potpisanim kolektivnim ugovorima, bilo da se radi o našim učiteljima, nastavnicima ili profesorima, djelatnicima u pravosuđu i Ministarstvu unutarnjih poslova, ili državnim službenicima i namještenicima, kao i kada su u pitanju djelatnici u zdravstvu. Evo, vezano za potonje, prošli smo tjedan potpisali i novi kolektivni ugovor sa Sindikatom doktora i stomatologa kojim smo našim liječnicima osigurali dostojanstvo vezano za njihova primanja i druga prava-dostojanstvo koje svakako zavrjeđuju.
Sve ove aktivnosti, poglavito ova osjetna povećanja primanja u svim profesijama koje su vezane za naš proračun, pomažu ostvarenje našeg zajedničkog cilja i jasne opredijeljenosti da uspješno odgovorimo krizama i, povrh svega, zaustavimo odljev mladih i visokoobrazovanih osoba.
Naime, pored financijske potpore mladim znanstvenicima i stipendija za sve  studente, 2.700 stipendija na godišnjoj razini, to se najbolje vidi i na pozicijama vježbenika/pripravnika, na kojima ove godine dodatno izdvajamo oko 1.5 milijuna za prvo radno iskustvo.  Uskoro raspisujemo novi javni poziv za novi krug prijema vježbenika, tako da će u mandatu ove Vlade prvo radno iskustvo ostvariti  oko 1.000 mladih ljudi iz HNŽ.
Nismo zaboravili obećanje o pomoći, proračunskim i namjenskim sredstvima, potresom pogođenim područjima naše županije. Za tu namjenu u Rebalansu smo predvidjeli  400.000 KM. Očekujemo kako će naša Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo iz  Namjenskih sredstava za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nepogoda  za ova područja izdvojiti i dodatna sredstva“, zaključio je predsjednik Herceg, izrazivši zadovoljstvo Prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna za ovu godinu, jer omogućuje osjetne promjene, iskorake i bolju sutrašnjicu svim žiteljima HNŽ.

O Izmjenama i dopunama Proračuna govorio je i Adnan Faladžić, ministar financija.

27-07-2022, 09:51

Predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije dr. sc. Nevenko Herceg danas je, u ime svih poslodavaca u zdravstvenomu sustavu HNŽ-a, s predsjednikom Strukovnoga sindikata doktora medicine i stomatologije u HNŽ-u dr. Borisom Matićem, u nazočnosti zamjenika predsjednika Sindikata dr. Elvedina Habibije, potpisao novi Kolektivni ugovor o pravima i obvezama poslodavaca i radnika iz djelatnosti doktora medicine i stomatologije na području HNŽ-a.

U skladu s postignutim dogovorom pripremljen je Kolektivni ugovor kojim je predviđeno povećanje osnovne plaće za ukupno 20 % u dva koraka, i to na početku prve godine primjene Kolektivnoga ugovora 10 % i dodatnih 10 % na početku sljedeće godine, s tim da je Kolektivni ugovor zaključen na razdoblje od tri godine.

''Tijekom razgovora koje smo vodili s predstavnicima sindikata iskazali smo puno razumijevanje i uvažili činjenicu da se radi o poslovima koji zahtijevaju iznimnu odgovornost za život i zdravlje ljudi te, unatoč složenim financijskim uvjetima, ponudili model povećanja plaća koji su predstavnici sindikata, također razumijevajući ukupno stanje, prihvatili. Koristim prigodu svim sudionicima u ovomu procesu koji je doveo do današnjeg čina potpisivanja Kolektivnoga ugovora čestitati i iskreno zahvaliti.

Također, s punom odgovornošću želim istaknuti kako je ova Vlada, u duhu jednoga iskrenog i potpunog socijalnog dijaloga, tijekom cijelog mandata jasno pokazala i posvjedočila vrlo izraženo razumijevanje za ulogu svih zdravstvenih djelatnika. Ulagali smo i ulažemo u izgradnju novih zdravstvenih objekata, poput nove zgrade Klinike za dječje bolesti SKB-a Mostar, pomagali i pomažemo sve naše zdravstvene ustanove, kontinuirano poboljšavajući i njihov materijalni status i uvjete rada. S obzirom na to da smo ponovno u vremenu kada svjedočimo povećanju broja zaraženih koronavirusom, ali i posljedicama niza globalnih izazova druge vrste, i danas se želim zahvaliti na svemu što su naši liječnici i cjelokupno zdravstveno osoblje učinili kako bismo se lakše nosili sa svim nedaćama koje nam je pandemija donijela'', kazao je predsjednik Herceg.

„Zahvalni smo Vladi HNŽ-a jer je postignutim dogovorom potvrđeno da cijene naš rad i odgovornost koju naš posao nosi. Osim toga, a budući da živimo u vremenu u kojemu cijene životnih potrepština svakodnevno poskupljuju, prenosim vam zadovoljstvo naših članova postignutim dogovorom o povećanju plaća i drugih materijalnih i nematerijalnih prava reguliranih ovim ugovorom'', poručio je sindikalni čelnik Boris Matić.

Inače, sredstva za financiranje prava iz Kolektivnoga ugovora koji će se početi primjenjivati od 14. kolovoza tekuće godine, bit će osigurana u Financijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ-a, Proračunu HNŽ-a, proračunima općina i gradova, te u financijskim planovima zdravstvenih ustanova.

27-07-2022, 09:00

Predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije dr. sc. Nevenko Herceg nazočio je sinoć, na poziv Vlade Republike Hrvatske, svečanosti otvorenja Pelješkoga mosta. Tom je prigodom izjavio kako je neizmjerno ponosan i počašćen što je dijelom istinskoga povijesnog trenutka.

''Kako je teško opisati emocije koje ispunjavaju ovaj događaj, jednako je teško i pobrojati sve benefite koje će i Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini i našoj Hercegovačko-neretvanskoj županiji donijeti nova impozantna građevina na koju su čekali naraštaji. Neka dugo spaja obale i potiče razvitak cijeloga našeg prostora'', poručio je Herceg.

25-07-2022, 12:33

Brzom intervencijom Profesionalne vatrogasne postrojbe Čapljina, ugašen je požar koji je, u subotu, 23. srpnja 2022. godine, oko 14 sati, zahvatio prostor Karaotoka u Parku prirode ''Hutovo blato''. Učinkovitom i pravodobnom akcijom, u sklopu koje su na teren izišla tri specijalizirana vatrogasna vozila, zaustavljeno je širenje plamena, spašena jedinstvena flora i fauna zaštićenoga prostora Parka prirode, kao i ugroženi gospodarski objekti u sklopu Karaotoka.

Premda kontinuirano suočeni s brojnim požarima kojih u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, u prosjeku, godišnje bude i do 2000, vatrogasne postrojbe, zajedno s pripadnicima Civilne zaštite, vrlo uspješno odgovaraju svojim zadaćama. Vlada HNŽ-a, putem Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo, posvećuje posebnu pozornost opremanju službi za zaštitu od požara. U mandatu ove vlade, za jedinice lokalne samouprave odnosno općine i gradove HNŽ-a osigurano je ukupno 19 vatrogasnih vozila za tehničke intervencije i šumske požare, kao i potrebna vatrogasna oprema (odjela, crijeva, naprtnjače…). Nabavljeni su dronovi za sve općine i gradove i dodijeljeni njihovim vatrogasnim postrojbama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima.

U sklopu projekta prekogranične suradnje, ali i sredstvima jedinica lokalne samouprave, diljem HNŽ-a postavljene su i kamere za rano otkrivanje požara te integrirane u Operativni centar Civilne zaštite HNŽ-a. Tamo se vrši praćenje situacije na terenu i čim se uoči pojava vatre ili dima dojavljuje se operativnim centrima civilne zaštite općina i gradova ili izravno u operativna dežurstva vatrogasnih postrojbi tih područja.

Kako se većina požara događa na nepristupačnim i miniranim terenima, Vlada HNŽ-a u više je navrata ukazivala na prijeku potrebu nabave zrakoplova za gašenje požara ili air tractora. Podsjećamo, Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ-a još je 2017. imenovala Povjerenstvo s ciljem iznalaženja optimalnoga rješenja za nabavu letjelice za potrebe gašenja požara na području HNŽ-a. Prema tehničkim karakteristikama, nabavnoj cijeni, troškovima održavanja te iskustvu susjednih zemalja, kao najbolje i najisplativije rješenje ponuđena je letjelica ''Air Tractor AT-802 Fire Boss'', vrijedan 6,5 milijuna KM. Letjelica bi bila stacionirana u Međunarodnoj zračnoj luci Mostar i bila dostupna za gašenje požara i na postoru HNŽ-a, kao i susjednih županija odnosno Zapadnohercegovačke i Hercegbosanske, te jugoistočnoga područja Republike Srpske. Očekujući kako će tu potrebu prepoznati i druge razine vlasti, Vlada ističe punu spremnost za sudjelovanje u financiranju nabave tih letjelica. Nažalost, pogotovu u aktualnomu primjeru Blidinja, i ova godina potvrđuje kolika je nužnost njihova posjedovanja za pravodobno i učinkovito spašavanje i materijalnih i prirodnih dobara, ali i ljudskih života.

22-07-2022, 08:59

Predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije dr. sc. Nevenko Herceg primio je na radni sastanak Zdenka Štrigu i Mariju Ćeškić, predstavnike Uprave Poslovnoga centra ''Coral'' čija je djelatnost poslovno informiranje, gospodarsko umrežavanje, financiranje i realiziranje investicijskih projekata u BiH.

Gosti su predstavili prijedlog moguće zajedničke suradnje ''Corala'' i Vlade HNŽ-a, u prvomu redu kroz izradbu publikacije ''BiH Extra 2022. / 2023.'' u kojoj bi potencijalnim ulagačima u BiH s njemačkoga govornog područja, između ostalih, bili predstavljeni i ukupni potencijali Hercegovačko-neretvanske županije.

''Investicije su naš glavni cilj, jer potencijali BiH su vrlo veliki, ali ni približno iskorišteni. Poduzetnicima želimo olakšati da u Njemačkoj nađu poslovne partnere, optimalne izvore financiranja te da apliciraju za sredstva Europske unije. Također, želimo izvoznike povezati s potencijalnim kupcima njihovih proizvoda, IT sektor s korisnicima njihovih softverskih rješenja i uslužni sektor s korisnicima usluga'', kazao je Štriga, ističući kako žele pokazati njemačkim gospodarstvenicima da je BiH idealno mjesto za poslovanje i ulaganje.

Predsjednik Herceg iskazao je zainteresiranost za ovaj oblik suradnje s ciljem promicanja gospodarskih subjekata i otvaranja prostora za nova ulaganja.

''Postojanje jedinstvene baze podataka u kojoj bi se mogli pronaći svi gospodarski podaci s našega prostora na njemačkom jeziku uvelike bi olakšalo posao tamošnjim gospodarstvenicima koji žele ulagati u BiH i HNŽ, ali i omogućilo privlačenje novih potencijalnih investitora u naše gospodarstvo. Vlada HNŽ-a prepoznaje ovakav oblik suradnje, pozdravljajući ju kao aktivnost koja otvara nove mogućnosti gospodarskoga rasta i razvitka u ovim izazovnim vremenima'', zaključio je predsjednik Herceg.

22-04-2020, 14:11

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije, u razgovoru za Radio Herceg-Bosne govorio je o borbi s koronavirusom, mogućem popuštanju u mjerama, raspodjeli državne i međunarodne pomoći te o ugrozi kojoj je epidemija izložila sve gospodarske grane.

U privitku je cjelovit intervju:

06-02-2020, 11:38

U današnjemu je izdanju Večernjega lista objavljen osvrt na posljednje aktivnosti u radu Vlade Hercegovačko-neretvanske županije kada je u pitanju unaprjeđenje sustava obrazovanja. Naglasak je stavljen na 2500 studentskih stipendija / subvencija za koje će Vlada ove godine izdvojiti 3 milijuna KM proračunskih sredstava, te na potporu koju kontinuirano pružamo obama mostarskim javnim sveučilištima.

14-10-2019, 08:53

Izjava dr. sc.  Nevenka Hercega, predsjednika Vlade HNŽ za današnje izdanje Večernjega lista BiH:

-Nakon što je nedavno, zahvaljujući kompromisu i koncenzusu, postignut dogovor oko imenovanja rukovodstva Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije, kao i formalnoga imenovanja mandatara, konačno će biti održana i sjednica Skupštine.

Naime, kako smo kontinuirano isticali, bilo je nužno normaliziranje rada naše zakonodavne vlasti jer postoje brojni zakoni i odluke u interesu građana koje je Vlada priredila a koje su do sada bile na čekanju.

U nizu pitanja o kojima će na sjednici u utorak biti razgovarano, posebno bih izdvojio izmjene Zakona o zaštiti obitelji s djecom. Naime, nakon što je u mandatu ove Vlade, nakon 19 godina čekanja, donesen taj Zakon, kontinuirano smo pratili njegovu primjenu u praksi, te su usvojene i u skupštinski postupak upućene izmjene kojima se povećavaju iznosi novčane potpore ženi-majci koja nije u radnom odnosu i jednokratna naknada za opremu novorođenoga djeteta. Podsjećam na to kako su ranije samo određene kategorije imale pravo na jednokratnu potporu ovisno o socijalnom statusu, a sada je planirano da tu potporu ostvaruju sva novorođena djeca. Također, nedavno smo prihvatili i dopunu Zakona koja će omogućiti da roditelji koji su ostali bez radnoga mjesta, ukoliko zadovoljavaju ostale uvjete, ostvare prava bez obzira na primanja koja su imali u ranijem razdoblju. Uvjeren sam u to kako će izmjene i dopune Zakona koje je Vlada predložila dobiti i potporu skupštinskih zastupnika koji su zasigurno svjesni demografskoga stanja i potrebe da se snažnije zauzmemo za potporu obiteljima s djecom.

Uz skrb za obitelj, kao temeljnu jezgru društva i napretka, Vlada kontinuirano radi na poboljšanju položaja svih kategorija o kojima skrbi – prosvjete, zdravstva, branitelja...

Poboljšanje kvalitete izobrazbe naše djece i mladih, ali i položaja prosvjetnih djelatnika, u vrhu je prioriteta rada Vlade. Postigli smo puno o čemu svjedoči svaki objektivni promatrač – više od dvadeset obnovljenih škola i školskih športskih dvorana, asistenti u nastavi, prijevoz učenika, stipendije i subvencije smještaja u studentske domove za sve one koji su se javili na naš natječaj... No, na tomu ne mislimo stati. Stoga smo krenuli u obnovu i „utopljavanje" još pet objekata u našoj županiji za što nam je, u sklopu nastavka Projekta energetske učinkovitosti, potrebno još 2 milijuna KM. Odluka o takvom investiranju naći će se pred skupštinskim zastupnicima i uvjeren sam u to kako će dobiti jednoglasnu potporu - jer što nam je bitnije od ulaganja u obrazovanje novih naraštaja.

Jedna od najznačajnijih kategorija o kojoj skrbimo su svakako i naši policijski službenici, te smo, uz niz drugih mjera koje smo poduzeli da unaprijedimo rad policije, priredili i izmjene Zakona o policijskim službenicima. Nakon što skupštinski zastupnici prihvate predložene izmjene, u što sam uvjeren, poboljšat će se okvir za  mirovinsko i invalidsko osiguranje onih koji, u složenim uvjetima i s manjkom ljudstva, skrbe o sigurnosti svih nas.

Naravno, uz ove zakone i odluke, postoji još puno dokumenata na kojima Vlada radi, a koji su od vitalnoga interesa za građane. Stoga pozivam sve dionike vlasti u HNŽ da nastave raditi u duhu dijaloga kako bi se omogućio nesmetan rad institucija i okončali započeti procesi vezani za provedbu izbornih rezultata-rekao je predsjednik Herceg.

13-11-2018, 08:43

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije govorio je za "Večernji list".