08-06-2022, 14:10

Na današnjoj, 177. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanske županije utvrdila je Nacrt i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima.

Izmjenama ovih zakona konačno su osigurani preduvjeti da se otkoče procesi i otklone poteškoće u radu Ministarstva unutarnjih poslova.

Također, osigurani su preduvjeti da se može vršiti činovanje policijskih službenika, unapređivanje policijskih službenika ali i prijam novih djelatnika u Ministarstvo unutarnjih poslova što je ključan preduvjet  i jamstvo sigurnosti za sve građane u HNŽ.

Usvojene Izmjene i dopune ova dva zakona bit će po žurnoj proceduri upućene u Skupštinu HNŽ nakon čega će, ako dobiju potporu zastupnika, Ministarstvu unutarnjih poslova biti osigurane pretpostavke da, sukladno potrebama, može izvršiti prijam potrebnih policijskih službenika.

Na današnjoj sjednici usvojena je i Odluka o pokretanju postupka za dodatno zaduženje po Sporazumu o zajmu između Saudijskog fonda za razvitak i Bosne i Hercegovine za projekt „Izgradnja i obnova određenog broja bolnica u BiH“. Naime, izgradnja i opremanje Klinike za dječje bolesti-Pedijatrije SKB Mostar, zatim izgradnja, obnova i opremanje više odjela u RMC „Dr. Safet Mujić“ Mostar, kao i izgradnja i opremanje više odjela u Općoj bolnici Konjic projekti su od iznimnog značaja za sve građane naše županije, te je stoga Vlada donošenjem današnje Odluke iskazala neupitnu spremnost da preuzme sve obveze dodatnog kreditnog zaduženja kako bi ovi projekti bili završeni.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ, u svrhu nabave udžbenika za učenike osnovnih škola na području HNŽ usvojila Odluku o odobravanju 500.000,00 KM.

Također, Vlada je danas usvojila više odluka, zaključaka i informacija.

07-06-2022, 11:01

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije, dr. sc. Goran Opsenica, ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi i Adnan Faladžić, ministar financija danas su u zgradi Vlade HNŽ održali sastanak s ravnateljima tri bolničke ustanove iz HNŽ-a: dr. Antom Kvesićem, ravnateljem SKB Mostar, dr. Zlatkom Guzinom ravnateljem Kantonalne bolnice „Dr. Safet Mujić“ i Dženanom Leparom, ravnateljem Opće bolnice Konjic.

Na sastanku je razgovarano o poteškoćama s kojima su ravnatelji ovih zdravstvenih ustanova suočeni kada je u pitanju realiziranje projekata koji se financiraju kreditom Saudijskog fonda za razvitak.

Kazali su kako zbog snažnih poremećaja na tržištu i drastičnog porasta cijena moraju zatražiti dodatna sredstva kako bi započeti projekti bili realizirani.

Budući da je Vlada na prošloj sjednici, razmatrajući Informaciju resornog ministarstva već bila upoznata o ovoj problematici, na današnjem je sastanku opetovano iskazana spremnost da se žurno poduzmu potrebne aktivnosti za dobivanjem dodatnog kredita u iznosu od 12 milijuna KM kako ne bi došlo do zastoja u izgradnji novih i opremanju postojećih kapaciteta u ove tri zdravstvene ustanove.

Izgradnja i opremanje Klinike za dječje bolesti-Pedijatrije SKB Mostar, izgradnja, obnova i opremanje više odjela u RMC „Dr. Safet Mujić“ Mostar i dogradnja i opremanje novih odjela u Općoj bolnici Konjic projekti su od iznimnog značaja za sve građane naše županije, te je stoga neupitna naša spremnost da, kao i kod postojećeg kredita, i za novi kredit preuzmemo sve obveze o čemu ćemo već sutra na sjednici Vlade donijeti potrebnu odluku i uputiti je u daljnju skupštinsku proceduru - zajedničko je stajalište predsjednika Hercega i ministara Opsenice i Faladžića.

Ravnatelji Kvesić, Guzin i Lepara zahvalili su predstavnicima Vlade na razumijevanju i iskazanoj spremnosti da se žurno pokrenu potrebne procedure kako bi se za završetak započetih projekata osigurala potrebna sredstva i to: za izgradnju i opremanje Klinike za dječje bolesti-Pedijatrije SKB Mostar 7,2 milijuna KM, za obnovu i opremanje više odjela u RMC „Dr. Safet Mujić“ 3,6 milijuna KM, za dogradnju i opremanje novih odjela u Općoj bolnici Konjic 1,2 milijuna KM.

Također je zaključeno da predstavnici Vlade i zdravstvenih ustanova do kraja ovoga tjedna obave sve potrebne razgovore s predstavnicima drugih razina vlasti čija je uloga neizostavna za žurno dobivanje novoga kredita Saudijskog fonda za razvitak.

31-05-2022, 14:44

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije danas je na 176. sjednici, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi usvojila Odluku o Listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja HNŽ (Pozitivna lista lijekova HNŽ).
Budući da je Ministarstvo obvezno svake godine analizirati listu lijekova koji se propisuju i izdaju na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ, te njen sadržaj usuglašavati s Federalnom listom lijekova, današnjom Odlukom Pozitivna lista lijekova proširuje se za 14 novih generičkih naziva i to: 10 na A listi koje 100 % financira Zavod i 4  na B listi u čijem financiranju sudjeluju i osigurane osobe. Za proširenje Pozitivne liste lijekova, Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ osigurat će dodatnih oko 1.500.000,00 KM. Inače, u Financijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ za ovu namjenu planirano je 15.000.000,00 KM.

Također, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Vlada je usvojila Odluku o usvajanju izvješća o radu i poslovanju za 2021. godinu zdravstvenih ustanova čiji je osnivač odnosno suosnivač Hercegovačko-neretvanska županija i to: Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, Kantonalne bolnice ''Dr. Safet Mujić'' Mostar, Opće bolnice Konjic i Zavoda za javno zdravstvo HNŽ. Usvojena izvješća upućena su u daljnju skupštinsku proceduru.

Vlada je razmotrila Informaciju o poteškoćama s kojima je suočen menadžment zdravstvenih ustanova, a u svezi s realiziranjem projekata koji se financiraju kreditom Saudijskog fonda za razvitak. Istaknuto je kako zbog snažnih poremećaja na tržištu nije moguće realizirati sve obveze planirane sredstvima ovog kredita. U nakani da ne dođe do zastoja u izgradnji i opremanju Klinike za dječje bolesti SKB Mostar - Pedijatrije, ali i drugih projekata u sve tri županijske bolnice, Vlada je imenovala Međuresorno povjerenstvo koje će zajedno s menadžmentom zdravstvenih ustanova putem Vlade pokrenuti proceduru za dobivanje novog kredita kako bi Pedijatrija i svi drugi započeti objekti bili završeni.

Na prijedlog Ministarstva prometa i veza, a zbog značajnog povećanja cijene goriva, Vlada je usvojila Odluku o izmjeni Odluke o načinu obračuna troškova prijevoza za uposlene korisnike Proračuna HNŽ, kojom se iznos dnevne naknade uvećava za 20 %.

Vlada je  donijela Odluku o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Proračuna HNŽ za 2022. godinu.
Polazeći od činjenice da je potpisan novi Kolektivni ugovor s Nezavisnim sindikatom državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe u HNŽ, koji za ovu godinu podrazumijeva povećanje plaća za 8 %, te zbog povećanja troškova prijevoza za 20 % i troškova prijama značajnog broja vježbenika, nužno je pristupiti izradi Rebalansa Proračuna.

Razlog za to su, također,  i promjene na prihodovnoj strani Proračuna do kojih će neminovno doći primjenom novoga izmijenjenog Zakona o pripadnosti javnih prihoda, ali i zbog poremećaja na tržištu i brojnih poskupljenja. 

27-05-2022, 14:01

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije uključila se, kao partner, u suorganizaciju velike znanstveno-stručne konferencije o dobrom upravljanju i pametnom gospodarenju otpadom koja je, pod nazivom ''4ADA'' odnosno ''Za ADU'', održana danas u čapljinskom hotelu ''President''.

Udruga ''Life'', zajedno s Vladom HNŽ-a, Gradom Čapljinom i ''Cleantech HUB'' znanja Sveučilišta u Mostaru, organizirala je ovaj događaj koji, u prvomu redu, tematizira neodgovarajuće zbrinjavanje otpada na hercegovačkom kršu, s naglaskom na moguće dalekosežne posljedice neadekvatnosti čapljinske deponije ''ADA'', smještene u samomu središtu Grada još od 1950. godine.

''Otpad je gorući globalni problem današnjice u cijelomu svijetu, tako i u BiH. Čapljinska ''ADA'' jest legalna, ali je potpuno neadekvatna deponija i, s obzirom na prijetnje koje ona objektivno nosi po okoliš i zdravlje ljudi, želimo osvijestiti i širu javnost i mjerodavne instance vlasti na svim razinama, kako u BiH tako i u susjedstvu, da to nipošto nije problem Čapljine, nego potencijalna opasnost za cijelu regiju pa i za južni prostor Republike Hrvatske'', istaknuli su organizatori.

Pozdravne riječi uputili su predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara, koji je kao visoki pokrovitelj otvorio Konferenciju, te državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja u Vladi Republike Hrvatske dr. sc. Mario Šiljeg i čapljinski gradonačelnik dr. Smiljan Vidić.

Predsjednik Vlade HNŽ-a dr. sc. Nevenko Herceg sudjelovao je u radu središnjega panela ''Zdravlje i okoliš''.

''Otpad, kao jedan od najvećih okolišnih izazova današnjice, dovodi do smanjenja uporabljivosti resursa i tako izravno utječe na mogućnosti gospodarskoga razvitka društva. Uzimajući u obzir negativne utjecaje neodgovarajućega zbrinjavanja otpada po okoliš i ljudsko zdravlje, jasno je da su samoodrživi integralni sustavi upravljanja otpadom temeljna strateška odrednica razvitka svakoga društva. Upravo je otpad središnja tema novoga strateškog smjera razvoja gospodarstva 21. stoljeća, tzv. kružnog gospodarstva. Taj koncept predstavlja održivu alternativu ustaljenom modelu linearnoga gospodarstva koji se oslanja isključivo na korištenje resursa i stvaranje otpada, a koji je doveo do toga da čak 90 % sirovina u proizvodnji postaje otpadom i prije negoli proizvod napusti proizvodni pogon, a 80 % gotovih proizvoda postaje otpadom u prvih šest mjeseci od nastanka. Primjena modela kružnoga gospodarstva predviđa smanjenje količine otpada na minimum, ponovnom uporabom, popravkom, obnavljanjem i recikliranjem postojećih materijala i proizvoda. Nažalost, prema Izvješću o kružnomu gospodarstvu iz 2021. godine, svjetsko je gospodarstvo tek 8,6 % kružno, a čak 91,4 % svega što koristimo odlazi u otpad'', kazao je, između ostaloga, dr. Herceg, govoreći i kao sveučilišni profesor upravo na katedri zaštite okoliša i održivog razvoja.

''Postupanje s otpadom prema načelima kružnoga gospodarstva temelji se na načelima hijerarhijskoga gospodarenja otpadom, što je ugrađeno i u zakonska rješenja kao i u strateško-planske dokumente na svim razinama vlasti u BiH. Jedno od temeljnih načela jest upravljanje otpadom na regionalnoj razini. Razvijanje regionalnih centara za zbrinjavanje otpada, sanacija „crnih točaka“ u okolišu i zatvaranje otvorenih odlagališta utvrđeni su kao prioriteti Strategije upravljanja čvrstim otpadom BiH. Izgradnjom tih centara rješava se problematika brojnih nesanitarnih odlagališta, ali i pitanje samoodrživosti izgrađenih objekata'', dodao je Herceg u svojemu izlaganju, podsjetivši i na činjenicu da je važnost problematike sanitarnoga zbrinjavanja otpada i problematike otvorenih odlagališta istaknuta i u Strategiji razvitka HNŽ-a za razdoblje do 2027. godine, te nacrtu Plana gospodarenja otpadom u HNŽ za isto razdoblje.

Na Konferenciji su, kroz uvodna izlaganja i tri panela (Zdravlje i okoliš / Tehnološka rješenja / Financijska rješenja), o utjecaju otpada na okoliš i ljude te o načinu odlaganja i trajnoga rješavanja otpada, govorili vodeći stručnjaci za zaštitu okoliša, proizvođači opreme za različne oblike uporabe otpada, predstavnici akademske i lokalne zajednice koji su izravno sudjelovali u oblikovanju učinkovitih centara za upravljanje otpadom, te toksikolozi i liječnici.

27-05-2022, 13:57

Iz Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko-neretvanske županije priopćili su raspored dežurstva ljekarni u Mostaru od 1. lipnja 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine.

Dežurna ljekarna za mjesec lipanj je ljekarna „Mopharm“ u Ul. Gojka Vukovića br. 34, za mjesec srpanj Gradska ljekarna Mostar u Ul. Stjepana Radića br. 76, za mjesec kolovoz ljekarna „Europharm“ u Ul. Mostarskog bataljona bb, za mjesec rujan  ljekarna „Lupriv Plus“ u Ul. Stjepana Radića br. 37, za mjesec listopad ljekarna '“Eurovita Pharmacia“ u Ul. Braće Fejića 50, za mjesec studeni ljekarna „Alpha plus“ u Ul. Ante Starčevića 54 i za mjesec prosinac 2022. godine ljekarna „Lupriv Pharm“ u Ul. Kraljice Katarine 25.

Dežurne ljekarne radit će od 00 do 24 sata radnim danima, subotom, nedjeljom i u vrijeme blagdana.

15-05-2018, 10:12

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije danas je primio Ivana Klepića, europskog prvaka u teškoj kategoriji i Ivonu Ćavar, osvajačicu brončane medalje na nedavno održanom 53. Europskom prvenstvu u karateu u Novom Sadu. Predsjednik Herceg čestitao je reprezentativcima na postignutim rezultatima, istaknuvši kako ga, kao dugogodišnjeg športskog djelatnika, vesele uspjesi hercegovačkih športaša na međunarodnim natjecanjima. „Izuzetno mi je drago što su vaš trud i upornost još jednom nagrađeni najvišim odličjima. Športaši, kao što ste vi, na najbolji mogući način predstavljaju Hercegovačko-neretvansku županiju. Stoga Vlada, sukladno mogućnostima, podupire i podupirat će vaš rad, ali i rad drugih športaša i športskih klubova u HNŽ“, kazao je predsjednik Herceg. „ Jako sam ponosan na sebe zbog činjenice da je ovo moje prvo Europsko prvenstvo. Posebno mi je drago da sam obradovao meni bliske ljude, ali i one koje nisam nikada upoznao. Planiram nastaviti s radom i nadam se kako ću i u budućnosti moći opet obradovati i bližnje i javnost u BiH koja voli i prati šport. Moj krajnji cilj su Olimpijske igre u Tokiju 2020. godine“, kazao je europski prvak Klepić. „Prezadovoljna sam ostvarenim rezultatom. Polovicu sezone sam posvetila ostvarenju europske medalje i evo uspjela sam u tomu“, kazala je brončana Ćavar. Miroslav Klepić, trener Sveučilišnog karate kluba „Neretva“ i Zdenko Klepić, predsjednik Karate saveza BiH, upoznali su predsjednika Hercega s radom, aktivnostima i planovima Kluba i Karate saveza.

07-05-2018, 11:15

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije uputio je čestitku Hrvatskom športskom klubu ''Zrinjski'' na osvajanju titule nogometnog prvaka Bosne i Hercegovine, u kojoj stoji:

Hrvatski športski klub ''Zrinjski'' na najljepši način ispisuje nogometnu povijest Bosne i Hercegovine.

Pobjedom nad ''Širokim Brijegom'' treći puta uzastopce osvojili ste titulu prvaka Bosne i Hercegovine, što dosad nije uspjelo niti jednom drugom klubu.

Stoga, svim nogometašima, Stručnom stožeru na čelu s Blažom Sliškovićem, Upravi i navijačima HŠK ''Zrinjski'', osobno i u ime Vlade Hercegovačko – neretvanske županije, od svega srca čestitam!

Osvajanjem još jednoga naslova prvaka, šestog u ''Premijer ligi Bosne i Hercegovine'', iznova ste potvrdili kako se predanim radom, odricanjem i vjerom u sebe postižu vrhunski rezultati.
Zbog svega toga i jeste najbolja momčad u državi!

U očekivanju da i u europskim natjecanjima koja su pred vama dostojanstveno i uspješno zastupate svoj grad Mostar, Hercegovačko – neretvansku županiju i BiH - želim Vam puni uspjeh, te obilje športske sreće i svakoga dobra.

25-04-2018, 09:23

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona jučer je prisustvovao otvaranju novoizgrađenog objekta Carinske ispostave Aerodroma Mostar, kojega su svečano otvorili  Dragan Čović, član Predsjedništva BiH, Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora BiH i Miro Džakula, direktor Uprave za indirektno oporezivanje.

Izgradnja nove moderne zgrade završena je za manje od osam mjeseci od početka radova, a ukupna investicija iznosila je 1,7 miliona KM.

Nova zgrada Carinske ispostave urađena je prema svim savremenim standardima za izgradnju objekata ovakvog tipa. U novosagrađenom objektu bit će smještena carinska služba Uprave za indirektno oporezivanje i službenici Granične policije BiH.