23-12-2020, 15:37

U povodu nastupajućih božićnih i novogodišnjih blagdana, čestitku je uputio dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije, u kojoj stoji:

„Pred nama je Božić, blagdan obiteljskog zajedništva - blagdan koji posvećujemo obitelji i duhovnim neprolaznim vrijednostima.    

Neka taj dan, kojega ove godine slavimo u posebnim uvjetima, bude prigoda da u sebi obnovimo snagu i želju da živimo kao ljudi dobre volje, te među svojim bližnjima i u okruženju u kojem živimo, širimo ozračje ljudskosti i vrijednosti općeg dobra – pravde, mira, sigurnosti i međusobne solidarnosti.

S tim mislima, katolicima u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, osobno i u ime Vlade, želim čestit i blagoslovljen Božić, a svim građanima sretnu i uspješnu Novu 2021. godinu“.

23-12-2020, 15:17

Na današnjoj, 135. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanske županije utvrdila je Prijedlog Proračuna za 2021. godinu. Tijekom rasprave Vlada je, uglavnom, prihvatila prijedloge, primjedbe i sugestije zastupnika u Skupštini koje su iznijeli tijekom skupštinske rasprave o Nacrtu Proračuna. Prijedlog Proračuna, uz usvojeni Prijedlog Zakona o izvršenju Proračuna za 2021. godinu, bit će upućeni u daljnji skupštinski postupak.

Nastavljajući poticajnu politiku u strateškim granama gospodarstva, Vlada je, temeljem raspisanog Javnog poziva, dala suglasnost na prvu Listu poslovnih subjekata za subvencioniranje kamata na odobrena kreditna sredstva.

Tijekom rasprave ponovljeno je da je Vlada, u nastojanjima da pomogne gospodarstvenicima, s Razvojnom bankom FBiH potpisala Protokol o suradnji u svezi s kreditnom linijom za likvidnost gospodarstvenicima i obrtnicima za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID-19, kojim su predviđeni izuzetno povoljni kreditni aranžmani.

Vlada je dala suglasnost na Financijski plan Ustanove ''Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba'' Stolac za iduću godinu u iznosu od 2.102.400,00 KM, te ga uputila u daljnji skupštinski postupak.

Vlada je, također, usvojila Odluku u svezi sa sudjelovanjem osiguranih osoba u troškovima zdravstvene skrbi na teritoriju HNŽ, kojom se predlaže da se od plaćanja premije oslobode djeca do navršene 18-te godine života, dragovoljni darivatelji krvi za tekuću godinu, ukoliko se utvrdi da su krv darivali deset i više puta i pod uvjetom da su krv darivali u prethodnoj godini najmanje jednom, te dragovoljni darivatelji krvi s utvrđenih pedeset i više darivanja krvi koji se trajno oslobađaju od plaćanja premije.

Nakon što je na ranije održanoj sjednici, Udruzi ''Merhamet'' MDD Regionalni odbor Mostar dodijeljeno 12.000,00 KM, Vlada je usvojila Odluku o dodjeli novčanih sredstava ustanovama i udrugama u sklopu kojih su organizirane javne kuhinje i to: Crveni križ grada Mostara - Narodna kuhinja u iznosu od 23.000,00 KM, Pučka kuhinja Mostar u iznosu od 20.000,00 KM, Udruga HO ''Caritas biskupija Mostar- Duvno i Trebinje- Mrkan'' Mostar u iznosu od 12.000,00 KM i Udruga građana ''Zajedno za naš grad'' Mostar u iznosu od 5. 000,00 KM.

Vlada je, također, nakon provedenog postupka javnoga poziva, usvojila Odluku o odabiru 19 projekata socijalne politike koji se financiraju u ukupnom iznosu od 30.150,00 KM .

Vlada je usvojila Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu prometa i veza – Upravi za ceste za potpisivanje okvirnih i godišnjih ugovora za izvođenje radova redovitog (ljetnog i zimskog) i pojačanog (investicijskog) održavanja, te nadzora na regionalnim i priključnim cestama u HNŽ za četverogodišnje razdoblje.

Na prijedlog Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa, Vlada je usvojila Odluku o odabiru korisnika sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ za 2020. godinu s pozicije ''Ostali izdaci za šport i uspješnim pojedincima '' u iznosu od 120.000,00 KM i Odluku o odabiru korisnika sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ za 2020. godinu s pozicije ''Ostali izdaci za kulturu '' u iznosu od 112.000,00 KM.

22-12-2020, 15:34

Skupština Hercegovačko-neretvanske županije je na današnjoj, 7. izvanrednoj sjednici usvojila Nacrt Proračuna Hercegovačko-neretvanske županije za 2021. godinu u iznosu 236.144.860,00 KM.

Obrazlažući Nacrt Proračuna, dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade kazao je da je Vlada  kroz ovaj proračun, iako se nalazimo u vremenu krize kakvu nitko nije mogao predvidjeti i s kojom se teško nose cijela Europa i svijet, pokušala osigurati dovoljnu količinu sredstava kako bi zadržala postojeću razinu prava, ali i nastavila biti potpora, prije svega gospodarstvu ali i drugim područjima života, poglavito obrazovanju, kulturi, športu i mladima. 

''Unatoč već spomenutoj korona-krizi i evidentnom smanjenju javnih prihoda, u ovoj smo godini uspjeli očuvati stabilnost javnih financija i na tim temeljima, uvjeren sam, uspjet ćemo i u godini pred nama. Premda je prioritetni cilj Proračuna za 2021. očuvanje stabilnosti, uspjeli smo zadržati i njegovu razvojnu dimenziju kroz osiguravanje sredstava za poticaje i potporu'', kazao je predsjednik Herceg.

O Nacrtu Proračuna detaljnije je govorio Adnan Faladžić, ministar financija.

Skupštinski zastupnici usvojili su i Nacrt Zakona o izvršenju Proračuna za 2021. godinu.

Skupština je, također, usvojila i Izvješće o radu Vlade HNŽ za 2019. godinu.

''Svoje aktivnosti u 2019. godini temeljili smo na zacrtanom Programu rada, ali i Akcijskom planu za razdoblje 2019. – 2021. godina. Također, naše smo aktivnosti vezali uz usvojenu Strategiju razvitka za razdoblje 2017. – 2020. godina i ostvarenje u njoj postavljenih prioritetnih ciljeva.

Tijekom 2019. godine, nastavili smo naše aktivnosti na jačanju fiskalne stabilnosti i održivosti javnih financija, što nam je omogućilo da tijekom cijele godine redovito, a najkasnije do 10. u mjesecu, isplaćujemo plaće, doprinose i druge obveze proračunskim korisnicima, ali i izvršavamo sve druge financijske obveze.

Također smo uspjeli značajno podupirati različite razvojno-socijalne programe, ali i pomagati jedinicama lokalne samouprave u izgradnji komunalne i cestovne infrastrukture. Na osobit način sam zadovoljan našom potporom visokoškolskim,  znanstvenim i zdravstvenim ustanovama te kulturnim i športskim institucijama.

Kratko ću podsjetiti na to da smo i tijekom 2019. godine nastavili rješavati vrlo ozbiljne financijske probleme koji su posljedica tužbi proračunskih korisnika i koje su bile ozbiljna prijetnja održivosti javnih financija. Samo za rješavanje tih naslijeđenih problema u 2019. godini, temeljem izvansudskih nagodbi i redovitih sudskih odluka, isplatili smo više od 2,5 milijuna KM.

Kako bismo ojačali gospodarsku aktivnosti u našoj županiji, treću godinu zaredom osigurali smo sredstva poticaja za razvojne projekte u gospodarstvu, poljoprivredi i turizmu. Izdvojili smo 1,1 milijun KM na ime subvencija poduzećima i poduzetnicima te klasterskom povezivanju MSP-a i formiranim klasterima u HNŽ-u. Za poticaje u poljoprivredi, odnosno u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji odobreno je 1.270.000,00 KM.

Za razvitak novih turističkih i inovativnih proizvoda, uz ostalo, kroz sufinanciranje projekata izgradnje novih i podizanja kvalitete postojećih smještajnih objekata s naglaskom na male obiteljske hotele, privatni smještaj, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i „eko-etno“ sela, odobreno je 1,1 milijun KM.

Također, za subvencioniranje letova i osiguravanje prihvata i otpreme zrakoplova, putnika i roba u Zračnoj luci Mostar osigurali smo 600.000 KM. Tijekom 2019. godine, povećali smo i izdvajanja za šport i kulturu, izdvojivši 1.361.500 KM za razvitak športske infrastrukture i kulture športa te 995.500 KM za razvitak kulture.

Sve te aktivnosti činili smo s ciljem poboljšanja kvalitete života građana, kako bismo korak po korak dostizali EU standarde što je jedan od naših strateških ciljeva. Sukladno tom cilju, nastavili smo projekt obnove javnih objekata, poglavito zgrada osnovnih i srednjih škola, domova zdravlja i drugih javnih objekata u Županiji.

Uz sve te aktivnosti, i niz drugih koje nisam spomenuo, Vlada je aktivno sudjelovala u radu regionalnih organizacija kojih je članica, osobito u Jadransko-jonskoj euroregiji, te smo u srpnju 2019. prvi put bili domaćinom održavanja Skupštine Jadransko-jonske euroregije. Podsjetit ću na to kako se radi o značajnoj međunarodnoj organizaciji koja objedinjuje transnacionalnu, transgraničnu i međuregionalnu suradnju u skladu sa suvremenim standardima i brojnim primjerima diljem Europe'', kazao je predsjednik Herceg obrazlažući Izvješće o radu Vlade HNŽ za 2019. godinu.

Inače, Skupština je usvojila i Izmjene i dopune Proračuna HNŽ za 2020. godinu, te dala suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ i Službe za zapošljavanje HNŽ za 2020. godinu, te Odluku o izvršenju Izmjena i dopuna Financijskog plana Službe za zapošljavanje HNŽ za 2020. godinu.

17-12-2020, 13:35

Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ objavilo je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijske potpore  poslovnim subjektima iz turističko-ugostiteljskog sektora HNŽ iz sredstava „Transfer za jačanje turističkih kapaciteta“ planiranih Proračunom HNŽ za 2020. godinu.

Tekst Javnog poziva i prijavne obrasce možete preuzeti na linku Ministarstva:
https://mtto-hnz-k.ba/notices/javni-poziv-za-dodjelu-financijske-potpore-turusticko-ugostiteljskom-sektoru/

17-12-2020, 10:22

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije, primio je danas u službeni posjet Slavicu Karačić, novoimenovanu ravnateljicu Radiotelevizije Herceg-Bosne. Tom prigodom, predsjednik Herceg je gđi Karačić uputio i službenu čestitku na imenovanju te joj poželio uspješan rad na planu daljnjega razvoja RTV HB kao jednoga od vitalnih medija, osobito za hrvatski narod u BiH.

''Vlada HNŽ-a prepoznaje važnost medija čija zadaća nije samo informirati javnost, nego i poticati na dijalog, kao i pružati potporu demokratskom razvitku cjelokupne društvene zajednice. Radiotelevizija Herceg-Bosne ima, pak, i poglavito važnu ulogu u javnom prostoru BiH kao jedini javni televizijski medij koji program emitira na hrvatskom jeziku odnosno jeziku jednoga od tri konstitutivna i ravnopravna naroda u ovoj državi. Zato će Vlada HNŽ-a i sljedeće godine financijski pomoći rad RTV Herceg-Bosne u iznosu od 220.000 KM, kako smo to činili i prethodnih godina'', poručio je predsjednik Herceg.

Ravnateljica Karačić zahvalila je na prijamu i čestitkama, ističući i u ovoj prigodi zahvalu kako dr. Hercegu osobno tako i Vladi HNŽ-a za potporu i razumijevanje u njihovu radu.

''Zahvaljujem na Vašoj ukupnoj potpori koja nam je od velikoga značaja u nastavku provedbe započetoga projekta rasta i razvoja RTV HB kao objektivnog i odgovornog medija koji želimo učiniti dostupnim svim Hrvatima u BiH, ali i izvan nje'', kazala je ravnateljica Karačić.

15-05-2018, 10:12

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije danas je primio Ivana Klepića, europskog prvaka u teškoj kategoriji i Ivonu Ćavar, osvajačicu brončane medalje na nedavno održanom 53. Europskom prvenstvu u karateu u Novom Sadu. Predsjednik Herceg čestitao je reprezentativcima na postignutim rezultatima, istaknuvši kako ga, kao dugogodišnjeg športskog djelatnika, vesele uspjesi hercegovačkih športaša na međunarodnim natjecanjima. „Izuzetno mi je drago što su vaš trud i upornost još jednom nagrađeni najvišim odličjima. Športaši, kao što ste vi, na najbolji mogući način predstavljaju Hercegovačko-neretvansku županiju. Stoga Vlada, sukladno mogućnostima, podupire i podupirat će vaš rad, ali i rad drugih športaša i športskih klubova u HNŽ“, kazao je predsjednik Herceg. „ Jako sam ponosan na sebe zbog činjenice da je ovo moje prvo Europsko prvenstvo. Posebno mi je drago da sam obradovao meni bliske ljude, ali i one koje nisam nikada upoznao. Planiram nastaviti s radom i nadam se kako ću i u budućnosti moći opet obradovati i bližnje i javnost u BiH koja voli i prati šport. Moj krajnji cilj su Olimpijske igre u Tokiju 2020. godine“, kazao je europski prvak Klepić. „Prezadovoljna sam ostvarenim rezultatom. Polovicu sezone sam posvetila ostvarenju europske medalje i evo uspjela sam u tomu“, kazala je brončana Ćavar. Miroslav Klepić, trener Sveučilišnog karate kluba „Neretva“ i Zdenko Klepić, predsjednik Karate saveza BiH, upoznali su predsjednika Hercega s radom, aktivnostima i planovima Kluba i Karate saveza.

07-05-2018, 11:15

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije uputio je čestitku Hrvatskom športskom klubu ''Zrinjski'' na osvajanju titule nogometnog prvaka Bosne i Hercegovine, u kojoj stoji:

Hrvatski športski klub ''Zrinjski'' na najljepši način ispisuje nogometnu povijest Bosne i Hercegovine.

Pobjedom nad ''Širokim Brijegom'' treći puta uzastopce osvojili ste titulu prvaka Bosne i Hercegovine, što dosad nije uspjelo niti jednom drugom klubu.

Stoga, svim nogometašima, Stručnom stožeru na čelu s Blažom Sliškovićem, Upravi i navijačima HŠK ''Zrinjski'', osobno i u ime Vlade Hercegovačko – neretvanske županije, od svega srca čestitam!

Osvajanjem još jednoga naslova prvaka, šestog u ''Premijer ligi Bosne i Hercegovine'', iznova ste potvrdili kako se predanim radom, odricanjem i vjerom u sebe postižu vrhunski rezultati.
Zbog svega toga i jeste najbolja momčad u državi!

U očekivanju da i u europskim natjecanjima koja su pred vama dostojanstveno i uspješno zastupate svoj grad Mostar, Hercegovačko – neretvansku županiju i BiH - želim Vam puni uspjeh, te obilje športske sreće i svakoga dobra.

25-04-2018, 09:23

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona jučer je prisustvovao otvaranju novoizgrađenog objekta Carinske ispostave Aerodroma Mostar, kojega su svečano otvorili  Dragan Čović, član Predsjedništva BiH, Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora BiH i Miro Džakula, direktor Uprave za indirektno oporezivanje.

Izgradnja nove moderne zgrade završena je za manje od osam mjeseci od početka radova, a ukupna investicija iznosila je 1,7 miliona KM.

Nova zgrada Carinske ispostave urađena je prema svim savremenim standardima za izgradnju objekata ovakvog tipa. U novosagrađenom objektu bit će smještena carinska služba Uprave za indirektno oporezivanje i službenici Granične policije BiH.