23-12-2022, 11:41

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije danas je razmatrala primjedbe i prijedloge zastupnika Skupštine HNŽ-a na Nacrt proračuna za 2023. godinu te se konačno usvajanje Prijedloga proračuna očekuje na nastavku sjednice, zakazanom za srijedu, 28. prosinca, kada će Vlada utvrditi i Prijedlog zakona o izvršenju Proračuna HNŽ-a za 2023. godinu.

Na prijedlog Ministarstva za pitanja branitelja, Vlada je usvojila Odluku o davanju suglasnosti na ugovore o kupoprodaji deset stanova u vlasništvu Ministarstva za pitanja branitelja.

Usvojena je i Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ostvarenju prava za stambeno zbrinjavanje branitelja kojim su uređeni načini, uvjeti i postupci za rješavanje dopunskih prava na stambeno zbrinjavanje branitelja i članova njihovih obitelji, članova obitelji poginulih, umrlih i nestalih branitelja, koji imaju prebivalište u HNŽ-u te druga pitanja od značaja za ostvarenje prava utvrđenoga Zakonom.

Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava ''Transfer za jačanje turističkih kapaciteta'' utvrđenih Izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu, usvojena je iznosu od 1.500.00,00 KM. Radi se o razvojnomu programu temeljenom na iskazanim potrebama realnoga sektora te važećim županijskim strateškim dokumentima – Strategiji razvitka HNŽ-a za razdoblje 2021.-2027. i Strategiji ruralnoga razvitka HNŽ-a za razdoblje 2021.-2027.

Također, Vlada je danas usvojila i Odluku o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ-a za 2022. godinu Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša s pozicije ''Tekući transferi drugim razinama vlasti'' u iznosu od 200.000,00 KM, a sredstva će biti raspodijeljena općinama i gradovima u Županiji.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, usvojena je Odluka o davanju suglasnosti za Protokol o postupanju i pomoći žrtvama u slučaju nasilja u obitelji u HNŽ-u. Cilj toga protokola jest osigurati uvjete za sveukupan rad mjerodavnih tijela, a sve radi poboljšanja zaštite i pružanja pomoći žrtvama nasilja u obitelji, kao i promjeni vrijednosnoga sustava s ciljem nenasilnoga rješavanja sukoba i dosljednoj primjeni važećega zakonodavstva te uvažavanja ravnopravnosti spolova. Istaknuto je kako pojava nasilja u obitelji na području HNŽ-a, ali i cijele BiH, predstavlja veliki društveni problem i, kao takav, zahtijeva najveću moguću uključenost svih relevantnih institucija.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je prihvatila Izvješće o planu i realiziranju jesenske sjetve za 2022. godinu i Izvješće o berbi grožđa na području HNŽ u 2022. godini, te je zaključeno da je tekuća godina bila jedna od boljih godina uroda na području HNŽ-a. Također, usvojena je i Odluka o raspodjeli namjenskih sredstava za zaštitu i unaprjeđenje ribarstva, u iznosu od 47.260,00 KM.

22-12-2022, 16:21

Skupština Hercegovačko-neretvanske županije na danas održanoj sjednici usvojila je Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna HNŽ za 2022. godinu (Rebalans II) u iznosu od  325.361.557,78 KM i Nacrt Proračuna HNŽ za 2023. godinu u iznosu 318.086.230,00 KM.

Govoreći o Prijedlogu Izmjena i dopuna Proračuna HNŽ za 2022. godinu, dr.sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije istaknuo je kako je tekuća godina, godina postpandemijskoga oporavka, a ujedno i snažne globalne gospodarske krize koja je sa sobom donijela brojne izazove.

„U sinergiji svih nositelja vlasti, pronalazili smo rješenja koja su vidljiva i učinkovita za sve nas i za boljitak svih naših žitelja. Našim smo djelovanjem održali stabilnost županijskih javnih financija, te osigurali funkcioniranje svih vitalnih segmenata u našemu društvu koji nikada nisu dovedeni u pitanje.

Ovim dokumentom odnosno drugim ovogodišnjim izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ-a želimo napraviti još snažniji iskorak za našu cjelokupnu zajednicu. Njime dajemo punu potporu jedinicama lokalne samouprave i njihovim razvojno-socijalnim i infrastrukturnim projektima“ rekao je predsjednik Herceg podsjetivši kako je ova Vlada, od preuzimanja odgovornosti za Županiju, uspostavila osjetno drukčiju politiku upravljanja javnim financijama. 

„Svi naši proračuni imali su i razvojnu dimenziju. Poticali smo gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, snažnije podupirali naše općine i gradove, ali i značajno smo, kontinuirano, povećavali primanja svih proračunskih korisnika. U svemu tomu, očuvali smo stabilnost županijskoga proračuna, što nije nimalo lako za napraviti i to smatram jednim od naših najvećih uspjeha“ kazao je predsjednik Herceg.

O Nacrtu Proračuna za 2023. godinu predsjednik Herceg je kazao: „Pred vama je uravnotežen Proračun za 2023. godinu koji se temelji na realnoj projekciji prihoda i s njima uravnoteženim rashodima. Projicirani rashodi s jedne strane rezultat su uvažavanja realnih zahtjeva proračunskih korisnika, a s druge rezultat ostvarenja Proračuna u 2022. godini.

Ovaj je Proračun uvažio temeljnu opredijeljenost Vlade da beskompromisno poštuje Zakon o proračunima u FBiH ali, isto tako, potvrdio našu opredijeljenost iskazanu u strateškim programskim odrednicama. To je, prije svega, da bude razvojni, socijalni, ali i održiv!

Do izrade konačnog Prijedloga Proračuna svakako ćemo razmotriti sve Vaše sugestije koje ćete izreći tijekom današnje skupštinske rasprave, te sve ono što je realno moguće i ostvarivo ugraditi u konačni Prijedlog Proračuna za 2023. godinu.“

O Prijedlogu Izmjena i dopuna Proračuna HNŽ za 2022. godinu, Nacrtu Proračuna HNŽ za 2023. godinu i Nacrtu Zakona o Izvršenju Proračuna HNŽ za 2023. godinu detaljnije je govorio i Adnan Faladžić, ministar financija HNŽ.

Zastupnici u Skupštini podržali su i Prijedlog odluke o kreditnom zaduživanju HNŽ u 2022. godini za realizaciju projekta izgradnje, obnove i opremanja bolnica u HNŽ-u u iznosu od 15.000.000,00 KM. Svrha kreditnog zaduživanja Vlade HNŽ kod Razvojne banke FBIH je financiranje projekata obnove, izgradnje i opremanja bolnica u HNŽ-u i to: izgradnja i opremanje, završetak Klinike za dječje bolesti-Pedijatrija SKB Mostar, izgradnja, obnova i opremanje više odjela u KB „Dr. Safet Mujic“ Mostar i dogradnja i opremanje odjela u Općoj bolnici Konjic.

Također, na sjednici je usvojen i Prijedlog Zakona o Izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima HNŽ, kao i Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ za 2022. godinu.

22-12-2022, 11:24

Skupština Hercegovačko-neretvanske županije danas raspravlja o Vladinim izmjenama i dopunama Proračuna za tekuću te o Nacrtu Proračuna HNŽ-a za 2023. godinu. Također, na dnevnom redu su Izmjene i dopune financijskoga plana Zavoda zdravstvenoga osiguranja HNŽ-a, kao i Prijedlog odluke o kreditnomu zaduženju Županije za realizaciju projekta izgradnje, obnove i opremanja triju bolnica u HNŽ-u.

Tim povodom dr.sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije za Fenu podsjetio je na činjenicu da njegova vlada uspijeva sve ove godine održati pozitivnu praksu usvajanja svih važnih financijskih dokumenata za sljedeću godinu prije isteka tekuće, što omogućuje stabilno i sigurno financijsko funkcioniranje cijeloga društva već s početkom kalendarske godine.

- Izgradili smo stabilnu i sigurnu županiju. Riznica nije puna, ali nije ni prazna. Proračun i dalje skrbi za sve socijalne aspekte života, ali ima i snažnu razvojnu dimenziju, a kako o od skupštinskih zastupnika očekujem potporu po svim današnjim točkama, tako i suglasnost za zaduženje kod Razvojne banke od 15 milijuna KM za dovršetak vitalnih projekata izgradnje i opremanja nove zgrade Klinike za dječje bolesti (Pedijatrije) SKB-a Mostar i niza odjela dvaju preostalih bolnica u HNŽ-u, u Mostaru i Konjicu, proračun za sljedeću godinu u konačnici će nadmašiti Proračun HNŽ-a za 2022. – komentirao je Herceg, istaknuvši kako su pred Skupštinom Izmjene i dopune Proračuna u iznosu od 325.500.000 KM.

- Tim je dokumentom Vlada potvrdila odgovornost u radu i racionalnost u upravljanju javnim financijama. Njime pravimo još snažniji iskorak, dajemo punu potporu jedinicama lokalne samouprave za njihove ideje usmjerene razvojno-socijalnim i infrastrukturnim projektima, ali i na svim drugim poljima. Njime potičemo gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, povećavamo primanja svih proračunskih korisnika. Primjerice, osim svih zakonom utvrđenih obveza, predvidjeli smo i šest milijuna KM na ime dodatne potpore proračunskim korisnicima, uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena. Potaknuti spomenutom krizom, predvidjeli smo i dodatnih tri milijuna KM na ime potpore domovima zdravlja u Županiji – ističe premijer HNŽ-a.

Pojasnio je kako je, rebalansom Financijskoga plana ZZO-a, predviđeno i dodatnih 13 milijuna KM za zdravstvene ustanove, te je i ovom prigodom javno pozvao poslodavce i osnivače bolnica i domova zdravlja u HNŽ-u da ih tih sredstava, ukupno 16 milijuna KM, omoguće isplatu potpore i zdravstvenim djelatnicima koji opravdano traže svoja prava, ali na pogrešnoj adresi.

- Ovo treba jasno iskomunicirati. Županija nije osnivač tih ustanova, a kontinuirano iznalazi načine osiguranja dodatne financijske potpore i bolnicama i domovima zdravlja. U ovih 16 milijuna, koji su dodatni plus na sve što je za zdravstvo izdvojeno u 2022. godini, ima dostatno prostora i za potporu zdravstvenim djelatnicima, gdje mislim na onaj iznos od 1.080 KM po korisniku, ali i za podmirenje niza drugih obveza i tekućih troškova – precizirao je Herceg.

Predsjednik Vlade HNŽ-a podsjetio je kako su prošloga tjedna izmirili gotovo tri milijuna KM na ime nabave udžbenika za sve osnovnoškolce, od čega su u potpunosti rasteretili sve općine i gradove. Nastavljaju i s potporom za znanstvenike, potom za projekte dvaju sveučilišta, ustrajavaju u stipendiranju i subvencioniranju više od 2.500 studenata, a i ove će godine u županijska tijela i ustanove primiti značajan broj vježbenika koji će tako steći svoja prva radna iskustva.

- U ovim izmjenama i dopunama planirali smo sredstva kojima kontinuirano poboljšavamo materijalni status korisnika koji svoja prava ostvaruju temeljem Zakona o zaštiti obitelji s djecom. Nastavljamo skrbiti za branitelje i potvrđujemo spremnost da svima njima, poglavito poduzetnicima iz te populacije, osiguramo potporu za njihove razvojno-poduzetničke projekte. Uspjeli smo riješiti pitanje osiguranja naših vjerskih službenika, pomažemo obnovu i rekonstrukciju vjerskih objekata. Značajna sredstva planiramo za rekonstrukciju i investicijsko održavanje pravosudnih, policijskih i zdravstvenih te školskih i športskih objekata i infrastrukture. Kroz projekt energetske učinkovitosti, obnovili smo na desetine objekata i sve smo bliže cilju, a to je obnova svih javnih objekata u HNŽ-u – dodao je predsjednik Vlade, dotaknuvši se i naslijeđenih obveza po pravomoćnim sudskim rješenjima i izvansudskim nagodbama.

- Te obveze sustavno izmirujemo po dinamici koja je dogovorena s našim socijalnim partnerima, a ova vlada nije generirala stvaranje niti jedne nove presude po osnovama bilo koje povrjede radničkih prava. Ponosan sam na izvrsne odnose sa sindikalnim organizacijama korisnika županijskoga proračuna. Sa svima imamo sklopljene nove kolektivne ugovore, s nizom novih i značajno unaprijeđenih radničkih prava – komentirao je Herceg poručivši kako Vlada u cijelosti ispunjava sve obveze preuzete tim kolektivnim ugovorima, potpuno opredijeljena uspješno odgovoriti krizama i, povrh svega, zaustaviti odljev mladih i visokoobrazovanih osoba.

- Na koncu, vezano za Nacrt Proračuna za 2023., po svojemu ukupnom iznosu i strukturi, na tragu je Vladina obećanja s početka mandata. Mi vodimo odgovornu politiku i poduzimamo mjere koje funkcioniranje Županije usklađuju s realnim mogućnostima i potrebama, odnosno koje su zaustavile raniju praksu proračunskoga deficita te doprinijele konsolidiranju stanja na polju županijskih javnih financija. K tomu, proračun su učinile razvojnim, sačuvavši i unaprijedivši i njegovu socijalnu dimenziju. Pred zastupnicima je danas uravnotežen proračun koji se temelji na realnoj projekciji prihoda i s njima uravnoteženim rashodima. Projicirani rashodi s jedne strane rezultat su uvažavanja realnih zahtjeva proračunskih korisnika, a s druge rezultat ostvarenja Proračuna u 2022. godini – dodaje Herceg, uz napomenu kako Nacrt donose u vrijeme kada smo suočeni s vrlo ozbiljnom gospodarskom krizom koja se ogleda u evidentnim poskupljenjima životnih namirnica i drugih proizvoda.

- No, unatoč tomu, uvjeren sam kako je planiran realno i kako ćemo zadržati stabilnost javnih financija i u godini koja je pred nama. Uz to, u ovomu smo dokumentu zadržali postojeću razinu prava, a u skladu s projekcijom rasta prihoda osnažili smo razvojnu dimenziju kroz planiranje sredstava za poticaje i potpore. Uvjeren sam kako će zastupnici danas konstruktivno raspravljati o predloženim dokumentima, kako ćemo ih zajednički unaprijediti i osigurati njihova usvajanja do kraja godine čime ćemo osigurati i realizaciju obveza koje su vezane za usvajanje, prije svega, Rebalansa proračuna za 2022. – zaključio je Herceg, poručivši kako od zastupnika očekuje prepoznavanje važnosti ovako utvrđenoga Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna za 2022. i Nacrta proračuna za 2023. i kako će oba dokumenta dobiti punu potporu kako bi Vlada uspjela odgovoriti izazovima i zadaćama koje su pred njom i svima nama. 

https://fena.ba/article/1299361/herceg-od-skupstinskih-zastupnika-danas-ocekujem-punu-potporu-vitalnim-dokumentima-za-stabilan-razvojni-put-hnz-a

21-12-2022, 12:56

„Kroz Projekt „Energetske učinkovitosti“ ostvarujemo višestruku korist. Osim utopljavanja objekata i značajnoga smanjenja troškova za potrebe grijanja i hlađenja, sadržajno i vizualno uređujemo objekte, čineći ih ugodnijima za život i rad. Također, dobivamo jedno potpuno novo ambijentalno uređenje naših sredina, osobito onih urbanih, značajno podižemo standarde boravka i rada u obnovljenim objektima, a sve to zajedno opet podiže razinu kvalitete življenja u našim gradovima i općinama“ kazao je dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije na svečanosti u povodu završetka radova na objektima koji su u sklopu projekta „Energetske učinkovitosti“ implementirani u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar .

U obraćanju je istaknuo kako je Vlada HNŽ zacrtala cilj obnoviti sve javne objekte u HNŽ-u i dodao kako je u realiziranju toga cilja ostvarena izuzetna i hvale vrijedna suradnja s Federalnim ministarstvom prostornoga uređenja.

„Poseban rezultat naše suradnje ogleda se i u činjenici da su se i druge institucije, a među njima i SKB Mostar, uključili u realiziranje ovoga projekta. Stoga, u osobno i u ime Vlade HNŽ-a, svima koji su doprinijeli da se obnovom ovih objekata za još jedan korak primaknemo našemu temeljnom cilju – obnovi svih javnih objekata u našoj županiji – od srca iskreno čestitam, a djelatnicima ove zdravstvene ustanove želim ugodan boravak u obnovljenim i utopljenim prostorijama.“ zaključio je predsjednik Herceg.

Inače, svečanost je upriličena u povodu završetka radova na objektima koji su u sklopu projekta „Energetske učinkovitosti“ implementirani u SKB-u Mostar, a to su: Klinika za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinika za infektivne bolesti, Klinika za kožne i spolne bolesti, Centar za kliničku farmakologiju i Uprava SKB-a Mostar za što je utrošeno više od 1,9 milijuna KM.

20-12-2022, 14:29

Nakon što je Vlada Hercegovačko-neretvanske županije na sjednici održanoj 6. prosinca, a na prijedlog resornoga ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa, usvojila Informaciju o zaključenim ugovorima s izabranim ponuđačima te Odluku o odobravanju i utrošku dijela novčanih sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ za 2022. godinu s pozicije „Grant školama za nabavu udžbenika“, danas je Ministarstvo financija školama uplatilo iznos od 2.594.772,10 KM. 

Uplaćena sredstva škole će doznačiti izabranim dobavljačima. Time će biti realiziran najveći dio vladina projekta  nabave besplatnih udžbenika za učenike svih 9 razreda osnovnih škola  u Hercegovačko-neretvanskoj županiji.

„Izražavam zadovoljstvo da smo današnjom uplatom okončali jedan iznimno značajan projekt na koji sam osobno, ali i cijela Vlada, ponosan. Podsjetit ću, škole su provele potrebne procedure, a Vlada je osigurala sredstva kako bi svih 16.195 učenika naših osnovnih škola dobilo besplatne udžbenike. Na ovaj smo način postigli dva vrlo bitna cilja: značajno rasteretili jedinice lokalne samouprave ovih troškova i, što je puno bitnije, troškova rasteretili obitelji koje imaju djecu u osnovnoj školi.“ kazao je predsjednik Herceg.

25-04-2018, 09:23

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona jučer je prisustvovao otvaranju novoizgrađenog objekta Carinske ispostave Aerodroma Mostar, kojega su svečano otvorili  Dragan Čović, član Predsjedništva BiH, Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora BiH i Miro Džakula, direktor Uprave za indirektno oporezivanje.

Izgradnja nove moderne zgrade završena je za manje od osam mjeseci od početka radova, a ukupna investicija iznosila je 1,7 miliona KM.

Nova zgrada Carinske ispostave urađena je prema svim savremenim standardima za izgradnju objekata ovakvog tipa. U novosagrađenom objektu bit će smještena carinska služba Uprave za indirektno oporezivanje i službenici Granične policije BiH.