VLADA DALA SUGLASNOST NA KOLEKTIVNI UGOVOR SA ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA
24-11-2023, 13:10

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije na današnjoj je, 2. sjednici usvojila Odluku o davanju suglasnosti na Prijedlog Kolektivnoga ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika s područja zdravstva na području HNŽ-a, kao i uvjetima i roku primjene. Za potpisivanje Kolektivnoga ugovora ovlašten je resorni ministar dr. sc. Milenko Bevanda.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva financija, usvojila Dokument okvirnoga proračuna HNŽ-a za razdoblje od 2024. do 2026. godine.  Pri izradbi toga dokumenta, Vlada se koristila ranije usvojenim smjernicama ekonomske i fiskalne politike za isto razdoblje, u kojima su sadržani mikroekonomski pokazatelji i realni prihodi, kao i okvir za predstojeće srednjoročno razdoblje.

Također, usvojeno je i Izvješće o radu Koordinacijskoga tima za borbu protiv trgovine ljudima za područje HNŽ-a za razdoblje 2020. – 2023. godina te Izvješće o provedbi Akcijskoga plana za provedbu Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima BiH 2020. – 2023. godina. Istaknuto je kako će, s ciljem potpunijega uvida u provedbu Strategije i Akcijskoga plana, Državni koordinator s partnerskim organizacijama razviti sveobuhvatan monitoring provedbe mjera iz Akcijskoga plana za provedbu Strategije, a koji će biti primjenjivan na prostoru cjelokupne BiH. Kada su u pitanju aktivnosti koje je Koordinacijski tim provodio, istaknuto je donošenje Protokola za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih oblika iskorištavanja djece u HNŽ-u. Opći cilj toga protokola jest osigurati sigurno i ohrabrujuće okruženje za svako dijete u Županiji kroz funkcionalan i učinkovit sustav prevencije i zaštite djece koja su žrtvama različnih oblika nasilja, zloporabe i iskorištavanja.

Na  prijedlog  Ministarstva prometa i veza, Vlada je osvojila Odluku o utvrđivanju javnoga interesa za rehabilitiranje regionalne prometnice R-418b Prozor-Konjic kojom je odobrena provedba postupka izuzimanja nekretnina uz prometnicu, upisanih u katastarske općine Parsovići, Solakova Kula i Kruščica, a prema postojećoj trasi ceste, s ciljem rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i daljnje rekonstrukcije predmetne prometnice.

Danas je usvojena i Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za raspisivanje Javnoga poziva za predlaganje projekata iz područja sektora mladih, u kojemu će pravo na sudjelovanje imati sve fizičke osobe mlađe od 30 godina koje imaju prepoznatljive rezultate u radu, udruge mladih čiji će projekti biti realizirani u interesu mladih na prostoru HNŽ-a, potom organizacije i udruge koje su registrirane kod mjerodavne institucije u Županiji za obavljanje poslova iz tražene djelatnosti, kao i neformalne skupine mladih uz administrativnu potporu ustanove ili udruge s područja HNŽ-a.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, usvojena je Odluka o unutarnjoj preraspodjeli i utrošku novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za tekuću godinu kojom su dodijeljena sredstva Edukacijsko-rehabilitacijskom centru svetoga Josipa Radnika Čitluk i Los Rosalesu u iznosu po 50.000,00 KM, sve s ciljem procjene praćenja i upućivanja djece s poteškoćama u razvoju ili invaliditetom.

Vlada je usvojila Informaciju Ministarstva gospodarstva o stanju poduzetništva i obrta na području HNŽ-a u 2022. godini. U Informaciji je istaknuto kako se, na osnovu provedenih analiza i pokazatelja, može zaključiti da su gospodarska kretanja imala blago uzlaznu putanju, te se prema izračunu indeksa razvijenosti u prošloj godini HNŽ nalazi na 4. mjestu u Federaciji BiH. Također, iz resora gospodarstva usvojena je i Informacija o realiziranju elektroenergetske bilance na području HNŽ-a te Informacija o realiziranju prometa naftnim derivatima na području HNŽ za razdoblje od siječnja do lipnja tekuće godine.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je dala suglasnost na prijenos koncesije za korištenje poljoprivrednoga zemljišta u državnom vlasništvu na području općine Čitluk. Iz istoga je resora usvojena i Odluka o usvajanju Izvješća o realizaciji Programa utroška novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2022. godinu s pozicije ''Namjenska sredstva od naknada prikupljenih na osnovu prenamjene poljoprivrednoga zemljišta'' i Programa o izmjenama i dopunama Programa utroška novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2022. godinu s iste pozicije, kao i Odluka o usvajanju Izvješća o realiziranju dodijeljenih sredstava za zaštitu i unaprjeđenje ribarstva.