VLADA DALA SUGLASNOST NA KOLEKTIVNI UGOVOR ZA OSNOVNO OBRAZOVANJE
15-12-2021, 15:02

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije je na današnjoj, 161. sjednici razmatrala Prijedlog Proračuna HNŽ za 2022. godinu i Prijedlog Zakona o izvršenju Proračuna HNŽ za 2022. godinu.

Istaknuto je kako se planiranjem sredstava za poticaj i potporu želi zadržati razvojna dimenzija Proračuna za 2022. godinu. Također je planirano uvećanje sredstava za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet - osobito kroz potporu Zračnoj luci Mostar, te visoko obrazovanje, kulturu i šport.

Nakon rasprave, Vlada je postigla visok stupanj suglasnosti oko sadržaja i iznosa Proračuna te zadužila Ministarstvo financija da primjedbe ugradi u konačni Prijedlog Proračuna.

Nakon kontinuiranog i korektnog razgovora socijalnih partnera Vlade i Sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja, Vlada je usvojila Odluku kojom je dala suglasnost na Prijedlog Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ.

Također je usvojila Odluku o izjednačavanju koeficijenata za plaće uposlenih u osnovnim školama s koeficijentima uposlenih u srednjim školama na području HNŽ. Ova Odluka će se primjenjivati u dva dijela i to: prvi dio od 1.1.2022. godine, a drugi dio od 1.1.2023. godine kada će proces izjednačavanja biti okončan.

Vlada je ovlastila dr.sc. Rašida Hadžovića, ministra prosvjete, znanosti, kulture i športa da s ovlaštenim predstavnicima reprezentativnih sindikata potpiše Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja.

Usvojena je i Odluka o odobravanju jednokratne novčane potpore braniteljima-poljoprivrednicima i braniteljskim zadrugama kroz mjeru poticanja samozapošljavanja branitelja i članova njihovih obitelji te su odobrene jednokratne pomoći za 34 subjekta/zadrugara.

Vlada je, također, razmotrila i prihvatila Izvješće Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o berbi grožđa na području HNŽ u 2021. godini.