VLADA HNŽ: 300.000,00 KM ZA PROGRAM AUTOMATIZIRANE PLATFORME ZA RANU I PREVENTIVNU DIJAGNOSTIKU RAKA PLUĆA
17-01-2023, 14:04

Na danas održanoj 194. sjednici, Vlada Hercegovačko – neretvanske županije je na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi usvojila Odluku o usvajanju Programa automatizirane platforme za ranu i preventivnu dijagnostiku raka pluća. Usvojila je i Odluku kojom je za provedbu ovog Programa iz sredstava Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne skrbi  utvrđenih Proračunom HNŽ za 2023. godinu osigurala  300.000,00 KM.

Ovaj Program ima za cilj identificirati osobe s nalazima koji upućuju na rak pluća prije nego što se razviju simptomi, a posebice jer se simptomi raka pluća ne pojavljuju  sve dok  bolest nije u poodmakloj fazi.

Vlada je također usvojila Odluku o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta MUP-a. Nakon što je Vlada u ožujku 2021. godine donijela Odluku kojom je usvojila Informaciju MUP o potrebi ustrojavanja Policijske stanice Ravno i Policijske ispostave Ivanica, na današnjoj je sjednici, a uzimajući u obzir zemljopisni položaj općine Ravno, dužinu granične linije s Republikom Hrvatskom, te vrlo izraženu problematiku migrantske krize, a u cilju osiguranja veće razine stanja sigurnosti na području navedene općine, usvojila izmjene i dopune Pravilnika, koji se odnose na broj policijskih službenika u Policijskoj stanici Ravno i Policijskoj ispostavi Ivanica.

Vlada je  usvojila Zaključak kojim je zadužila ministarstva, uprave, upravne organizacije, Županijsko javno pravobraniteljstvo i Agenciju za privatizaciju da Stručnoj službi Vlade Programe rada za 2023. godinu dostave najkasnije do 31.1.2023. godine a Izvješća o radu za 2022. godinu najkasnije do 14.2.2023.  godine.

Vlada je usvojila Odluka o visini naknade za topli obrok u 2023. godini svim korisnicima koji primaju plaću iz Proračuna HNŽ kao i Odluku o naknadi za vrijeme provedeno u pripravnosti za rad namještenika u sudovima u HNŽ-u i Županijskom tužilaštvu HNŽ.

Na prijedlog Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta Vlada  je usvojila Odluku o načinu utroška dijela novčanih sredstva utvrđenih Proračunom HNŽ za 2023. godinu s pozicije ''Sport'' u iznosu od 500.000,00 KM  i to : FK Velež 240.000,00 KM, HNK Zrinjski 240.000,00 KM i Županijski nogometni savez 20.000,00 KM i Odluku o načinu utroška novčanih sredstva s pozicije ''Radiotelevizije Herceg-Bosne'' u iznosu od 220.000,00 KM.

Također je usvojena Odluka o imenovanju Središnjeg popisnog  povjerenstva za popis imovine, potraživanja i obveza sa stanjem na dan 31.12.2022. godine.

Uz pobrojane, usvojeno je i niz drugih odluka, zaključaka i rješenja.