VLADA HNŽ-A DONIJELA ODLUKU O IZRADBI STRATEGIJE RAZVITKA TURIZMA ŽUPANIJE
04-06-2024, 13:51

Nastavljajući aktivnosti vezane za rješavanje pravomoćnih sudskih rješenja i izvansudskih nagodbi, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije na današnjoj je, 20. redovitoj sjednici usvojila Odluku o pokretanju postupka za zaključivanje ugovora o izvansudskim nagodbama i isplati potraživanja po zaključenim ugovorima. Odlukom su obuhvaćena potraživanja otprilike 270 tražitelja po zaprimljenim prijavama i zahtjevima koji se odnose na umirovljenja, bolesti tražitelja potraživanja ili bolesti njihovih članova obitelji, kao i zaprimljene prijave prema kojima je uzeta u obzir pravomoćnost presude i duljina trajanja sudskoga postupka, a obuhvaćeni su i sporazumi s nižim razinama vlasti. Ukupan iznos sredstava obuhvaćen predmetnom odlukom iznosi 2.100.000,00 KM. Vlada je usvojila i Odluku o odobravanju isplate po redovitim sudskim presudama u iznosu od otprilike 820.000,00 KM.

U skladu sa Smjernicama djelovanja Vlade, danas je usvojena i Odluka o izradbi Strategije razvitka turizma na području HNŽ-a za razdoblje od 2024. do 2030. godine. Dokument će sadržavati viziju razvitka turizma u smjeru održivosti, razvojne potrebe i potencijale koje treba ostvariti, te obuhvatiti konkretna prioritetna područja za ostvarenje postavljenih strateških ciljeva. U procesu izradbe bit će primjenjivana načela razvojnoga planiranja i upravljanja razvojem u skladu s odredbama Zakona o razvojnomu planiranju i upravljanju razvojem u FBiH i u skladu s Uredbom o izradbi strateških dokumenata u FBiH. Nositelj projekta je Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ-a, a sudionici u procesu izradbe bit će Turistička zajednica HNŽ-a, turističke zajednice općina i gradova, jedinice lokalne samouprave, zainteresirane institucije, kao i drugi socio-gospodarski partneri čija je djelatnost izravno ili neizravno vezana za turizam.

Nakon uspješne provedbe više prekograničnih projekata, Vlada je usvojila Zaključak o usvajanju Informacije Ureda predsjednice Vlade o apliciranju na projekt ''GreenTourism4all'' i Zaključak o usvajanju Informacije Ureda predsjednice Vlade o apliciranju na projekt ''DEMOMEDblue''. Ured predsjednice zadužen je izvršiti prijavu i, u slučaju odobrenja, provesti aktivnosti na implementaciji projekata. Prvi je projekt usmjeren na inovativna rješenja vezana za gospodarenje otpadom, vodoopskrbu i turističke usluge za osobe s posebnim potrebama, vodeći partner je iz Grčke, a sudjeluju partneri iz Hrvatske, Bugarske, Francuske, Cipra i Italije. Drugo je projekt usmjeren na multi-sektorsku suradnju na održivomu upravljanju energetskim potencijalima, održivim transportom i cirkularnim korištenjem resursa, a u projekt su uključeni partneri iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Francuske i Crne Gore.

Na prijedlog Ministarstva za pitanja branitelja, Vlada je usvojila Odluku o davanju suglasnosti na Program o izmjenama Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2024. godinu, za financiranje braniteljskih udruga i organizacija i za financiranje prava utvrđenih važećim Zakonom o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u Županiji.

Također, Vlada je danas usvojila i izvješća o radu svih uprava, upravnih organizacija te Županijskoga javnog pravobraniteljstva za 2023. godinu, uputivši ih u daljnji skupštinski postupak.