VLADA HNŽ-A: IMENOVAN NOVI ZAMJENIK RAVNATELJA POLICIJE
03-07-2024, 14:25

Nastavljajući uspostavljenu praksu potpore mladim obiteljima, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije na današnjoj je, 22. redovitoj sjednici usvojila Odluku o odobravanju utroška od 35.229,00 KM za šest novih podnositelja zahtjeva po osnovu ''Subvencije mladima za porez na promet nekretnina i renta''. Podsjećamo, Ured predsjednice Vlade objavio je Javni poziv za ostvarivanje prava na refundiranje plaćenoga poreza na promet nekretnina ili naknade za pogodnost građevnoga zemljišta (rente) i naknade troškova uređenja građevnoga zemljišta kod kupnje/građenja prve stambene nekretnine za mlade obitelji na području HNŽ-a iz sredstava Proračuna HNŽ-a za 2024. godinu. Poziv ostaje otvoren do utroška sredstava odobrenih za tu namjenu, a najkasnije do kraja tekuće godine, dok će isplate biti odobravane u skladu s redoslijedom zaprimljenih zahtjeva.

Razriješivši dosadanjeg zamjenika ravnatelja policije Ramiza Hasića zbog odlaska u mirovinu, Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Mirsada Subašića na mjesto zamjenika ravnatelja policije HNŽ-na razdoblje od četiri godine.

Na prijedlog Ministarstva prometa i veza, danas je usvojena Odluka o provedbi postupka javne nabave i zaključivanju ugovora za izvedbu radova redovitoga (ljetnog i zimskog) održavanja regionalnih i priključnih cesta na području HNŽ-a za razdoblje od 2025. do 2029. godine, za što je predviđeno povećanje ukupnog planiranog iznosa za dodatnih milijun KM. Razlog donošenja te odluke jest činjenica da važeći okvirni sporazumi i godišnji ugovori za izvedbu predmetnih radova ističu s istekom tekuće godine. Donošenjem ove odluke ispunjene su pretpostavke za pokretanje postupka i odabir izvođača, a njome je regulirano i povećanje ukupnog iznosa predviđenog za navedene poslove. Okvirni će sporazumi biti zaključeni u ukupnom iznosu od 9.200.000,00 KM odnosno planirani su iznosi od po 2.300.000,00 KM za svaku obuhvaćenu godinu pojedinačno.

Vlada je prihvatila i Odluku o unutarnjoj preraspodijeli novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za Ministarstvo za pitanja branitelja HNŽ-a na poziciji ''Izdatci na osnovu Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji'', u iznosu od 50.000,00 KM.

Usvojena je i Odluka o dopuni Odluke o pokretanju postupka za zaključivanje ugovora o izvansudskim nagodbama i isplati potraživanja po zaključenim ugovorima koje je Županijsko javno pravobraniteljstvo pripremilo na osnovu zaprimljenih prijava.

Na današnjoj je sjednici usvojen Program mjera za prevenciju, zaštitu  i borbu protiv nasilja u obitelji u HNŽ-u za razdoblje od 2024. do 2026. godine. HNŽ ima kontinuitet rada na prevenciji i postupanju u slučajevima nasilja u obitelji i razvitku multisektorskog djelovanja. Potpisan je i Protokol o postupanju mjerodavnih institucija i ustanova te nevladina sektora u pružanju pomoći, zaštiti i zbrinjavanju žrtava, kao i radu na prevenciji nasilja. Godine 2019. ustrojeno je i Koordinacijsko tijelo te Vlada u kontinuitetu usvaja, provodi i prihvaća izvješća o primjeni programa mjera za prevenciju i borbu protiv nasilja u obitelji. Danas je prihvaćeno i Izvješće o radu toga koordinacijskog tijela.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, članovi Vlade prihvatili su podnesena izvješća o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova čijim je osnivačem odnosno suosnivačem HNŽ za 2023. godinu te Izvješće o radu privremenoga Upravnog vijeća Odgojnog centra HNŽ-a.

Vlada je, pripadajućom odlukom, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-a odobrila utrošak 200.000,00 KM za provedbu Strategije ruralnoga razvitka HNŽ-a. Prihvaćeno je i Izvješće o planu i realiziranju proljetne sjetve za 2024. godinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-a, kao i Izvješće o stanju u Upravi za šumarstvo toga ministarstva za 2023. godinu.

Vlada je usvojila odluke o dodjeli koncesija o obavljanju elektroprivredne djelatnosti proizvodnje i distribucije električne energije izgradnjom elektroenergetskih objekata fotonaponskih elektrana na području Mostara.

Na današnjoj je sjednici prihvaćeno i Izvješće o ostvarenju Programa rada Fonda za zaštitu okoliša HNŽ-a te Izvješće o izvršenju Financijskoga plana Fonda za 2023. godinu. Dana je suglasnost i na Program utroška sredstava za vatrogastvo utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2024. godinu.