VLADA HNŽ-A OSIGURALA DODATNIH 13 MILIJUNA KM ZA SVE TRI BOLNICE, 7 MILIJUNA ZA NOVU PEDIJATRIJU
06-03-2023, 13:00

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije na današnjoj je sjednici usvojila Odluku o izmjeni Odluke o kreditnom zaduživanju HNŽ-a u 2022. godini za realiziranje projekta izgradnje, obnove i opremanja bolnica u HNŽ-u, u iznosu od 13.000.000,00 KM.

Hercegovačko-neretvanska županija zadužit će se kreditom kod Razvojne banke FBiH za realiziranje projekta izgradnje, obnove i opremanja bolnica u HNŽ-u u ukupnomu iznosu od 13 milijuna KM i to: za opremanje Klinike za dječje bolesti (Pedijatrije) Sveučilišne kliničke bolnice Mostar 7.000.000,00 KM, potom za izgradnju, obnovu i opremanje više odjela Kantonalne bolnice dr. Safeta Mujića 4.500.000,00 KM te za dogradnju i opremanje novih odjela u Općoj bolnici Konjic 1.500.000,00 KM. Riječ je o dodatnomu zaduženju, uz prethodni kredit za izgradnju, dogradnju i obnovu pobrojanih objekata, vrijedan 32 milijuna KM. Razdoblje otplate ovoga kredita je 12 godina.

Predsjednik Vlade dr. sc. Nevenko Herceg i u ovoj je prigodi ponovio kako su izgradnja i opremanje Pedijatrije SKB-a Mostar, kao i predviđeni zahvati na zgradama i odjelima bolnice dr. Safeta Mujića i Opće bolnice Konjic projekti od iznimnoga značaja za sve građane ove županije.

''Javnost je upoznata s činjenicom da je Vlada HNŽ-a u cijelosti na sebe preuzela kredit Saudijskoga fonda za razvitak u iznosu od 32 milijuna KM za izgradnju i obnovu svih triju bolnica u našoj županiji. Nakon ulaganja u izgradnju, prošle smo godine javno iskazali spremnost za preuzimanje obveza oko dodatnoga kreditnog zaduženja u iznosu od 13 milijuna KM za opremanje bolničkih kapaciteta, kako ne bi došlo do zastoja u završetku ovoga važnog projekta. Današnjom je odlukom omogućeno realiziranje dovršetka ovoga vitalnog projekta za još kvalitetniju zdravstvenu uslugu našim sugrađanima, u prvomu redu bolnicu dostojnu 21. stoljeća za najmlađe pacijente, gdje naravno mislim na novu suvremenu zgradu mostarske Pedijatrije, na što sam osobito ponosan'', kazao je predsjednik Herceg.