VLADA HNŽ-A: PROGRAMOM OSIGURANO 4,8 MILIJUNA KM ZA BRANITELJE
17-02-2023, 9:52

Na prijedlog Ministarstva za pitanja branitelja, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije prihvatila je, na nastavku 195. redovite sjednice, Program utroška sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2023. godinu za Ministarstvo za pitanja branitelja, u iznosu od 4.830.000,00 KM. Sredstva će biti utrošena u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ-u, važećim podzakonskim aktima i programima koje će provoditi resorno ministarstvo.

Program utvrđuje način utroška sredstava sa sljedećih pozicija: Grantovi udrugama; Transfer zakladi za stambeno zbrinjavanje ratnih vojnih invalida i braniteljske populacije; Izdaci na temelju Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji; Zdravstveno osiguranje; Medicinska prevencija i rehabilitacija; Ortopedska i druga pomagala; Pomoć programima zapošljavanja i samozapošljavanja; Subvencioniranje obveze plaćanja naknade za građevinsko zemljište; Stambeno zbrinjavanje; Jednokratne novčane pomoći; Naknade za podizanje i održavanje nadgrobnih spomenika; Naknade troškova pokopa; Pomoć na temelju ratnoga priznanja ili odličja; Obilježavanje značajnih nadnevaka; Subvencioniranje zapošljavanja djece poginulih branitelja i ratnih vojnih invalida; Sufinanciranje plaćanja naknade upisa u obrazovne ustanove; Subvencioniranje doškolovanja, stručno osposobljavanje i prekvalifikacija; Novčana egzistencijalna naknada razvojačenim braniteljima te Sufinanciranje smještaja u staračke centre.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-a, na sjednici je usvojeno Izvješće o realiziranju županijskih novčanih potpora za 2022. godinu. Izvješće je obuhvatilo provedene aktivnosti donošenja provedbenih propisa, programa i naputaka, tijek zaprimanja i obrade zahtjeva, odobrene zahtjeve po vrstama potpora, broju klijenata i odobrenim sredstvima. Sredstva za realiziranje županijskih novčanih potpora osigurana su Proračunom HNŽ-a za 2022. godinu u iznosu od 2.500.000,00 KM, dok su Izmjenama i dopunama Proračuna za prošlu godinu utvrđena u ukupnomu iznosu od 3.475.000,00 KM. Na sjednici je iznesen podatak kako je, kao ishod županijskih poticaja kroz proteklih pet godina, HNŽ bogatija za čak 400 hektara novih nasadnih površina.

Vezano za resor zdravstva, Vlada je, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, usvojila Odluku o obujmu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koja se može propisivati u sklopu obveznoga osiguranja. Ključna izmjena u odnosu na prethodno stanje jest da je odsad svakomu liječniku specijalisti/subspecijalisti odnosno specijalisti ortodontu /  protetičaru ili stručnomu konziliju bolničkih zdravstvenih ustanova u HNŽ-u omogućeno, na temelju medicinskih indikacija, pacijentima preporučivati ortopedska i druga pomagala, što je ranije mogao činiti samo ovlašteni liječnik. Predmetna odluka značajno unaprjeđuje procedure i skraćuje put ovoj kategoriji pacijenata do nužnih ortopedskih i drugih pomagala.

Na sjednici je usvojena i Odluka o odobravanju i utrošku novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2023. godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne skrbi za provedbu Županijskoga programa ranoga otkrivanja raka dojke za razdoblje 2023. – 2026.,  u iznosu od 200.000,00 KM. Istaknuto je kako se nastavkom provedbe toga programa značajno utječe na pozitivan ishod liječenja, smanjuje smrtnost te značajno utječe na kakvoću života oboljelih od ove zloćudne bolesti.

Između ostaloga, Vlada je financijski podržala i ovogodišnje nastupe Turističkoga klastera Hercegovina na značajnim međunarodnim turističkim sajmovima koji će biti održani u Njemačkoj, Poljskoj, Hrvatskoj, Srbiji i drugim zemljama. Usvojeno je i niz drugih odluka, rješenja i zaključaka.