ZA OBVEZE SADRŽANE U PRIJEDLOGU KOLEKTIVNOG UGOVORA IZ OBLASTI ZDRAVSTVA POTREBNO DODATNIH 55.472.690,73KM
21-07-2023, 11:07

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije je na sjednici održanoj 6. srpnja 2023. godine, raspravljajući Inicijativu za pokretanje postupka kolektivnog pregovaranja i zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području HNŽ dostavljene od  Nezavisnog sindikata zaposlenika Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, a na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, donijela nekoliko zaključaka.

Temeljem jednog od zaključaka, resorno Ministarstvo je od svih zdravstvenih ustanova zatražilo izračun potrebnih financijskih sredstava u odnosu na zahtjeve iznesene u poglavlju Plaće i naknade u prijedlogu Kolektivnog ugovora.

Sve zdravstvene ustanove su u ostavljenomu roku dostavile izračune iz kojih je vidljivo da bi za ispunjenje novonastalih obveza iz prijedloga Kolektivnog ugovora u prvoj godini njegove primjene bilo potrebno dodatnih 26.052.851,48 KM, a u drugoj 29.419.840,25 KM (u privitku se nalazi tablica- izračun koji su sačinile zdravstvene ustanove).

Izračun o potrebnim dodatnim sredstvima Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi tijekom dana dostavit će svim osnivačima zdravstvenih ustanova i Zavodu zdravstvenoga osiguranja HNŽ, s pozivom za očitovanje glede osiguranja po jedne trećine potrebnih sredstava.

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije opredijeljena je ići u susret rješavanju ove problematike, te je spremna preuzeti na sebe jednu trećinu dodatnih obveza koje proizlaze iz prijedloga Kolektivnog ugovora.

PDF icon scan.pdf