Izdavačka i bibliotekarska djelatnost

SAMOSTALNE KNJIŽNICE 

NARODNA KNJIŽNICA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE
Nakon donošenog Zakona o knjižničnoj djelatnosti HNŽ, osnivačka prava bivše Narodne knjižnice prešla su na Županiju.
U ustanovi je uposleno osam djelatnika. Fond knjiga Narodne knjižnice je oko 130.000 knjiga, te oko 14.000 novina i časopisa.
Ravnateljica: Julijana Pavlović

NARODNA BIBLIOTEKA MOSTAR
J. U. Narodna biblioteka Mostar, s utemeljiteljskim pravima prenesenim s Općine Stari Grad na Upravu Grada Mostara. U Biblioteci je uposleno osam djelatnika. Narodna biblioteka Mostar broji oko 45.000 knjiga.
Ravnatelj: Rasim Prguda
 

 KNJIŽNICE U SASTAVU 

U Jablanici djeluje Gradska biblioteka u sklopu Muzeja “Sjeverna Hercegovina”, a u Konjicu, u sklopu Narodnog univerziteta, Gradska biblioteka.
Knjižnica Čitluk (u sklopu Kulturno-informativnog centra, ranije u sklopu Narodnog univerziteta);
Knjižnica Čapljina ( u sklopu Informativnog centra);
Knjižnica Stolac (u sklopu Informativnog centra);
Knjižnica Rama (u sklopu Informativnog centra);
Biblioteka Jablanica (u sklopu Muzeja Sjeverna Hercegovina);
Biblioteka Konjic (u sklopu Narodnog univerziteta Konjic).
Osnivači knjižnica u sastavu su općine u kojima ove knjižnice djeluju.

Pri Sveučilištu u Mostaru djeluje Sveučilišna knjižnica; Na Univerzitetu Džemal Bijedić djeluje Univerzitetska biblioteka; Na svim fakultetima postoje fakultetske knjižnice. Status ovih knjižnica reguliran je u sklopu Sveučilišta, odnosno Univerziteta.

Pri osnovnim i srednjim školama u Županiji djeluju školske knjižnice za potrebe učenika i nastavnika, odnosno, nastavnog procesa.
 
U knjižnicama u sastavu fond knjiga se kreće od 3.000 do 5.000 knjiga.

Upravni i stručni nadzor nad radom svih knjižica u Županiji vrši Narodna knjižnica Mostar.

Bosnian