Nakladnička i Knjižnična Djelatnost

SAMOSTALNE BIBLIOTEKE 

NARODNA KNJIŽNICA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE
Nakon donošenog Zakona o bibliotekarskoj djelatnosti HNK, osnivačka prava bivše Narodne knjižnice prešla su na Kanton.
U ustanovi je zaposleno osam radnika. Fond knjiga Narodne knjižnice je oko 130.000 knjiga, te oko 14.000 novina i časopisa.
Direktorica: Julijana Pavlović

NARODNA BIBLIOTEKA MOSTAR
J. U. Narodna biblioteka Mostar, s utemeljiteljskim pravima prenesenim s Općine Stari Grad na Upravu Grada Mostara. U Biblioteci je zaposleno osam radnika. Narodna biblioteka Mostar broji oko 45.000 knjiga.
Direktor: Rasim Prguda 


BIBLIOTEKE U SASTAVU 

U Jablanici djeluje Gradska biblioteka u sklopu Muzeja “Sjeverna Hercegovina”, a u Konjicu, u sklopu Narodnog univerziteta, Gradska biblioteka.
Knjižnica Čitluk (u sklopu Kulturno-informativnog centra, ranije u sklopu Narodnog univerziteta);
Knjižnica Čapljina ( u sklopu Informativnog centra);
Knjižnica Stolac (u sklopu Informativnog centra);
Knjižnica Rama (u sklopu Informativnog centra);
Biblioteka Jablanica (u sklopu Muzeja Sjeverna Hercegovina);
Biblioteka Konjic (u sklopu Narodnog univerziteta Konjic).
Osnivači biblioteka u sastavu su opštine u kojima ove knjižnice djeluju.

Pri Sveučilištu u Mostaru djeluje Sveučilišna knjižnica; Na Univerzitetu Džemal Bijedić djeluje Univerzitetska biblioteka; 
Na svim fakultetima postoje fakultetske biblioteke. Status ovih knjižnica regulisan je u sklopu Sveučilišta, odnosno Univerziteta.

Pri osnovnim i srednjim školama u Kantonu djeluju školske biblioteke za potrebe učenika i nastavnika, odnosno, nastavnog procesa. 

U bibliotekama u sastavu fond knjiga se kreće od 3.000 do 5.000 knjiga

Upravni i stručni nadzor nad radom svih biblioteka u Kantonu vrši Narodna knjižnica Mostar.

Croatian