Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredenja

Bekir Isaković

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Bekir Isaković (SDA) rođen je 3. studenog 1981. godine u Stocu. Pri Pravnomu fakultetu Univerziteta Džemala Bijedića u Mostaru stekao je zvanje diplomiranoga pravnika. Radio je u OŠ Gnojnice Mostar – Područna škola Stolac, VII. osnovnoj školi Mostar – Područna škola Stolac, potom u Zemaljskomu muzeju BiH, BH Telecomu d.d. Sarajevo – Poslovnici Mostar te u JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo kao izvršni direktor za ekonomske i pravne poslove. Oženjen je i otac dvoje djece.

Adresa

Stjepana Radića 3, 88000 Mostar

Telefonski broj

036/324-324
036/312-189
036/312-190

Fax

NA

NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA HNŽ Obavljanje upravnih i drugih stručnih poslova koji se odnose na: 1. prostorno planiranje i uređenje prostora 2. utvrđivanje uvjeta uređenja prostora za objekte od važnosti za Županiju 3. donošenje propisa o korištenju lokalnog zemljišta uključujući zoniranje 4. praćenje stanja u građevinskoj operativi 5. stambeno i komunalno gospodarstvo 6. utvrđivanje stambene politike, uključujući donošenje propisa o uređivanju i izgradnji stambenih objekata 7. obnovu stambenog i komunalnog gospodarstva 8. održavanje stambenih zgrada i stanova na kojima pravo raspolaganja ima Županija 9. zaključivanje ekonomsko-financijskih sporazuma s drugim županijama uz suglasnost Ministarstva financija i Vlade Županije 10. utvrđivanje uvjeta za radove u zaštićenim dijelovima prirode 11. poslovi informatizacije prostora i okoline 12. koncepciju programa znanstveno-istraživačkog rada od značenja za prostorni i društveni razvitak Županije 13. izrada nacrta zakona i drugih propisa iz svoje oblasti 14. odlučivanje u drugostupanjskom upravnom postupku po žalbama iz svoje oblasti 15. inspekcijski nadzor u svim područjima svoje oblasti 16. obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u ovlast. U sastavu Ministarstva građenja i prostornog uređenja je Zavod za prostorno planiranje i zaštitu okoliša čija zadaća je: 1. planiranje, programiranje, projektiranje, korištenje, valorizacija i zaštita prostora i mjere za njihovo ostvarenje 2. izrada prostorno-planske i urbanističko-tehničke dokumentacije, osim poslova koji su zakonom sastavljeni u djelokrug Federacije i općine 3. izrada prostornog plana Županije 4. izrada programa uređenja građevinskog zemljišta obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom