Predsjednica Vlade

Marija Buhač

Predsjednica Vlade

Marija Buhač (HDZ BiH) rođena je 30. jula 1981. godine u Mostaru. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru stiče zvanje diplomirane ekonomistice. Radila je u Zavodu zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona kao rukovoditeljica Sektora za zdravstvo, rukovoditeljica Ureda kontrolinga, rukovoditeljica Službe za plan i analizu, te kao stručna saradnica za plansko-analitičke poslove i statističku obradu podataka. Čitavo profesionalno iskustvo stekla je u oblasti zdravstva, kroz rad u Zavodu, te kao učesnica u projektima reformi zdravstvenog sistema na nivou Bosne i Hercegovine finansiranih od strane međunarodnih donatorskih organizacija (Svjetska banka, Evropska komisija…) i voditeljica projekata na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Udata je i majka je troje djece.

Adresa

Stjepana Radića 3, 88000 Mostar

Telefonski broj

036/449-020

Fax

036/449-030