Predsjednica Vlade

Marija Buhač

Predsjednica Vlade

/

Adresa

Stjepana Radića 3, 88000 Mostar

Telefonski broj

036/449-020

Fax

036/449-030