Uprava za prognanike i izbjeglice

Ravnatelj Kemal Isaković

Uprava za prognanike i izbjeglice

Kemal Isaković rođen je 15.1.1957. godine u Stocu kod Mostara. Osnovnu i srednju školu završio u rodnom gradu, a diplomirao je 1981. godine na Pravnom fakultetu u Mostaru. Radni staž započeo je u općini Stolac, kao vježbenik, referent, a nešto kasnije postao je ravnatelj Uprave za geodeziju katastra nekretnina i imovinsko-pravne poslove. Nakon rata Kemal Isaković bio je predsjednik Općinskog vijeća Stolac, a potom je izabran za ministra u Ministarstvu pravosuđa, lokalne uprave i samouprave u Hercegovačko-neretvanskoj županiji.

Adresa

Ul. S. Radića 3, 88000 Mostar

Telefonski broj

036/312-183036/321-438

Fax

036/321-438

Uprava za prognanike i izbjeglice u Hercegovačko-neretvanskoj županiji organizirana je kao jedinstvena organizacijska cjelina kojom neposredno rukovodi Kemal Isaković, ravnatelj. Poslovno središte ove Uprave nalazi se u Mostaru u ulici Stjepana Radića br.3, tel: 312-183, 321-438, fax: 326-354.

Uprava za prognanike i izbjeglice obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene Zakonom, a koji se odnose na:

- vođenje i provedbu županijske politike u pogledu prava i skrbi raseljenih osoba, prognanika i izbjeglica-povratnika,
- stalni rad za stvaranje političkih, ekonomskih i društvenih uvjeta koji će postignuti dobrovoljan i siguran povratak prognanika i izbjeglica na području Hercegovačko-neretvanske županije,
- izradu nacrta županijskog Zakona o prognanicima i izbjeglicama, te i u drugim zakonskim aktima temeljenim na Ustavima Federacije Bosne i Hercegovine iHercegovačko-neretvanske županije,
- vođenje središnje evidencije; vršenje popisa raseljenih osoba, prognanika i izbjeglica-povratnika na području Hercegovačko-neretvanske županije,
- donošenje godišnjeg plana povratka na područje Hercegovačko-neretvanske županije,
- rješavanja statusa raseljenih osoba, prognanika i izbjeglica-povratnika u upravnom postupku i odrađivanje organa koji vode prvostepeni postupak,
- planiranje izgradnje objekata i naselja za smještaj raseljenih osoba, prognanika i izbjeglica-prognanika u slučaju izvanrednih situacija,
- rukovođenje bazom podataka i koordiniranje radom općinskih informativnih centara,
- koordiniranje rada tranzitno-prihvatnih i kolektivnih centara na području Hercegovačko-neretvanske županije,
- pripremanje i donošenje bilancu potrebnih sredstava za županiju radi stvaranja uvjeta za bržu realizaciju plana povratka raseljenih osoba,
- suradnju s federalnim, županijskim i međunarodnim organizacijama u rješavanju problema raseljenih osoba, prognanika i izbjeglica-povratnika,
- podršku humanih projekata koji implementiraju nevladine humane organizacije iz svih oblasti na području Hercegovačko-neretvanske županije,
- brigu o provođenju Zakona i drugih propisa iz ove oblasti,
- obavljanje drugih poslova iz problematike raseljenih osoba, prognanika i izbjeglica-prognanika.