Stručna služba Vlade

Tajnik Vlade Mirsada Šuta

Stručna služba Vlade

Rođena u Jablanici, osnovnu školu završila u Trebinju, a Gimnaziju i Pravni fakultet završila u Mostaru 1979. god. Profesionalno iskustvo: poduzeće „ALUMUNIJ“ d.d. Mostar; nevladine organizacije; županijski ured za pružanje pravne pomoći; Agencija za privatizaciju Hercegovačko-neretvanske županije. Od 2001. godine imenovana za tajnika Vlade HNŽ. Udana i majka dvoje djece.

Adresa

S.Radića 3a. 88000, Mostar

Telefonski broj

036 324-036

Fax

036 324-037