Stručna služba Vlade

/ /

Stručna služba Vlade

/

Adresa

Stjepana Radića 3a, 88000 Mostar, BiH

Telefonski broj

036 324-036

Fax

036 324-037