Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

Goran Karanović

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

Goran Karanović rođen je 13. travnja 1983. godine u Mostaru. Zvanje diplomiranoga pravnika stekao je pri Pravnomu fakultetu Sveučilišta u Mostaru, gdje stječe i zvanje doktora pravnih znanosti. U razdoblju od 2007. do 2017. radio je kao medijski djelatnik u RTV FBiH, a od 2017. do 2020. obavljao dužnost savjetnika ministrice za ekonomska i pravna pitanja u Federalnomu ministarstvu prosvjete i znanosti, gdje je nastavio djelovanje kao stručni suradnik, potom i viši stručni suradnik u Odjelu za znanosti i tehnologije. Objavio je više znanstvenih radova, sudjelovao u nizu projekata i inicijativa društvenoga i NVO sektora, bavio se književnošću, publicizmom i digitalnim tehnologijama. Član je Mense.

Adresa

Ulica Maršala Tita 91, 88000 Mostar

Telefonski broj

036/555-740

Fax

036/550-131

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanske županije obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: 1. organiziranje, kadrove, uvjete za rad sudova, tužilaštava, pravobranilaštava i službi pravne pomoći sukladno zakonu; 2. kazneno-popravne ustanove sukladno zakonu; 3. nadzor nad obavljanjem poslova pravosudne uprave, županijskih pravosudnih institucija i poslova tijela županijske uprave; 4. pomaganje Skupštini Županije u provođenju istrage iz člana V-2-7 (5) Ustava Federacije; 5. poduzimanje svih potrebnih mjera i zaštite ljudskih prava i sloboda utvrđenih u članu II.A.1-7. Ustava Federacije i Aneks Ustava; 6. nadzor nad istragom i krivičnih gonjenjem u slučajevima kršenja županijskih zakona; 7. odvjetništvo i bilježništvo sukladno zakonu; 8. organiziranje polaganja pravosudnog ispita s Federalnim ministarstvom pravde; 9. organiziranje i provođenje polaganja stručnog upravnog ispita za radnike tijela županijske uprave; 10. stručne poslove u vezi s amnestijom i oprostom osuđenih osoba za djela utvrđena županijskim zakonom; 11. izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija, sukladno zakonu; 12. udruživanje građana u udruženja iz nadležnosti Županije; 13. sustav državne uprave, organiziranje i način rada tijela uprave u Županiji; 14. prava i dužnosti tijela uprave Županije, uporaba i raspolaganje sredstvima u vlasništvu Županije; 15. inspekcijski nadzor nad radom županijskih, općinskih i gradskih tijela uprave o ostvarivanju sustava državne uprave, provođenja propisa o općem upravnom postupku, posebnim upravnim postupcima i propisima o uredskom poslovanju, radnim odnosima radnika u tijelima uprave Županije i jedinicama lokalne samouprave; 16. stručno educiranje i usavršavanje radnika u tijelima uprave i drugim tijelima Županije i jedinica lokalne samouprave; 17. rješava u drugom stupnju iz svoje nadležnosti; 18. priprema nacrte zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti; 19. obavlja poslove javne uprave u skladu s županijskim zakonom; 20. prati stanje, priprema i predlaže mjere za unaprjeđenje lokalne samouprave; 21. obavlja i druge poslove iz svoje oblasti sukladno zakonu, koji ne spadaju u djelokrug nadležnosti drugog ministarstva odnosno drugog tijela državne uprave. Ministarstvom rukovodi ministar koji sukladno zakonu predstavlja ministarstvo i upravlja njegovim radom. Ministru u rukovođenju organizacijskim jedinicama pomažu rukovodeći državni službenici. U Ministarstvu se utvrđuju (4) rukovodeća radna mjesta i to: - Tajnik Ministarstva - Pomoćnik ministra za pravosuđe, - Pomoćnik ministra za upravu i lokalnu samoupravu, - Glavni županijski upravni inspektor. Ministar može osnovati stručni kolegij kao svoje stručno i savjetodavno tijelo. Stručni kolegij čine ministar, tajnik ministarstva, pomoćnici ministra i glavni županijski upravni inspektor. U Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave ukupno je predviđeno 18. radnih mjesta + 2 vježbenika, i to: - ministar, - četiri rukovodeća državna službenika, - četiri državna službenika, - jedan državni službenik s posebnim ovlastima upravni inspektor, - osam namještenika. USVOJENI ZAKONI IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA PRAVOSUÐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE HNŽ - Zakon o Vladi HNŽ ("Sl. novine HNŽ", broj: 2/98), - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi ("Sl. novine HNŽ",broj: 3/01), - Zakon o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave ("Sl. novine HNŽ",broj: 4/98), - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave ("Sl. novine HNŽ",broj:1/02), - Zakon o županijskoj upravi ("Sl. novine HNŽ",broj: 11/99), - Zakon o lokalnoj samoupravi ("Sl. novine HNŽ",broj:4/00), - Zakon o pečatu ("Sl. novine HNŽ",broj:2/98), - Zakon o Službenim novinama HNŽ ("Sl. novine HNŽ",broj: 2/98), - Zakon o radnim odnosima i plaćama službenika tijela uprave u HNŽ ("Sl. novine HNŽ", broj: 8/99), - Zakon o sudovima HNŽ ("Sl. novine HNŽ", broj: 6/00), - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima ("Sl. novine HNŽ",broj: 6/00), - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima ("Sl. novine HNŽ", broj: 4/02 i 1/03), - Zakon o Županijskom tužilaštvu HNŽ ("Sl. novine HNŽ",broj: 4/02 i 1/03), - Zakon o prekršajima HNŽ ("Sl. novine HNŽ",broj: broj: 8/99), - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima ("Sl. novine HNŽ",broj: 1/03), - Zakon o javnom pravobranilaštvu HNŽ ("Sl. novine HNŽ",broj: 8/99), - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom pravobranilaštvu HNŽ ("Sl. novine HNŽ",broj:3/04), - Zakon o izvršenju sankcija u HNŽ ("Sl. novine HNŽ",broj:3/00), - Zakon o sudskim taksama s tarifom ("Sl. novine HNŽ",broj: 5/04), - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama sa tarifom ("Sl. novine HNŽ",broj:7/04), - Zakon o administrativnim taksama sa tarifom ("Sl. novine HNŽ",broj:8/00), - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama sa tarifom ("Sl. novine HNŽ",broj:4/04).