Ministarstvo financija

Adnan Faladžić

Ministarstvo financija

-

Adresa

Kneza Domagoja bb. 88000 Mostar Identifikacijski broj: 4227307110007

Telefonski broj

036/356-100

Fax

036/356-170

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA Ministar: Adnan Faladžić Tel: +387 36 325-400 Fax: +387 36 326-694 E.mail: mf.ministar07@tel.net.ba Tajnik ministarstva: Snježana Mucić Tel: +387 36 312-168 Fax: +387 36 325-400 E.mail: snjezana.mucic@tel.net.ba Pomoćnik ministra u Sektoru za proračun i fiskalnu politiku: Vejsil Cokoja Tel: +387 36 312-169 Fax: +387 36 325-400 E.mail: vejsil.cokoja@tel.net.ba Pomoćnik ministra u Sektoru za riznicu: Nada Glibić Tel: +387 36 326-704 Fax: +387 36 320-401 E.mail: nada.glibic@tel.net.ba OPIS POSLOVA MINISTARSTVA FINANCIJA HNŽ Ministarstvo obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: porezni sustav i poreznu politiku Županije; sustav taksi iz nadležnosti Županije; financiranje funkcija Županije – izrada i izvršenja Proračuna Županije i godišnjeg obračuna Proračuna Županije; utvrđivanje dinamike praćenja i planiranja nedostajućih sredstava, koncentraciju i financijskih sredstava; sustav financiranja općih i društvenih potreba; osiguranje financijskih tržišta i poboljšanje financijskog sustava na prostoru Županije; ekonomsko-financijske poslove u vezi sa imovinom Županije; inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti; prati i analizira provođenje ukupne financijske politike Federacije, njezin utjecaj na financijsko stanje i kretanje u Županiji, te preko Županijskih zastupnika u federalnim organima vlasti traži poduzimanje odgovarajućih mjera; analizira i daje ocjenu rada federalnih financijskih organa i organizacija na nivou Županije (poreznih tijela i dr.); priprema nacrte zakona iz svoje oblasti;. obavljanje i drugih poslova iz ovih oblasti, sukladno zakonu.