Ministarstvo za pitanja boraca

Đuro Prkačin

Ministarstvo za pitanja boraca

Đuro Prkačin (HDZ BiH) rođen je 30. marta 1980. godine u Stocu. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru stiče zvanje diplomiranog ekonomiste. Radio je na poslovima stručnog saradnika za javne nabavke u Gradu Stocu, te obnašao dužnost poslanika u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona i delegata u Domu naroda FBiH. Oženjen je i otac dvoje djece.

Adresa

Kralja Petra Krešimira IV br.8/A, 88000 Mostar, BiH

Telefonski broj

036/311-550

Fax

036/311-650

Ministarstvo obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

a) utvrđivanje socijalno-statusnih pitanja vojnih invalida, porodica poginulih boraca i nezaposlenih boraca i boraca drugih oslobodilačkih ratova i učesnika oslobodilačkih pokreta i zaštite ratnih mirnodopskih vojnih invalida,

b) zaštitu članova porodica poginulih, nestalih i umrlih vojnih invalida,

c) upravni i finansijski nadzor izvršavanja zakona i drugih propisa iz oblasti zaštite boraca i invalida u skladu sa Ustavom i zakonu,

d) rukovođenje organizacionim jedinicama u općinama,

e) daje mišljenje na propise koje pripremaju druga tijela, a odnose se na socijalno-statusna pitanja prava ovih kategorija,

f) izgradnju, uređenje i održavanje spomen obilježja, groblja boraca i stratišta nevinih žrtava,

g) vođenje propisanih evidencija iz nadležnosti ovog Ministarstva,

h) koordiniranje rada s općinskim tijelima uprave mjerodavnim za pitanja iz oblasti zaštite boraca i invalida, kao i Federalnim ministarstvom za pitanja boraca, a sve u skladu s  primjenom pozitivnih zakonskih propisa i potreba porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida,

i) kontinuirano sagledavanje i praćenje pravnog osnova socijalnog osiguranja korisnika zaštite boraca i invalida,

j) iniciranje donošenja propisa kojima se na jedinstven način regulišu prava iz oblasti zaštite boraca i invalida, te način i mjere ostvarivanja istih,

k) poslovi i zadaće vezani za vođenje drugostepenih postupaka u vezi temeljnih prava korisnika zaštite boraca i invalida,

l) rješenje po zahtjevima iznesenim u formi predstavki i putem ličnog obraćanja stranaka, kao i drugih boraca i organizacija od općinskih do kantonalnih razina,

m) aktivnosti vezane za osiguranje zdravstvene zaštite, prevoza na liječenje i rehabilitacije populacije boraca, te briga o nabavama sredstava protetike,

n) poslove i zadatke vezane za realizovanje integralnog informativnog sustava,

o) priprema i obavljanje poslova vezanih za ocjenu radne sposobnosti i tjelesnog oštećenja pripadnika vojske Federacije BiH  u 1.i 2. stepenu u saradnji s institutom za procjenu radne sposobnosti,

p) izrada nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti,

q) obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost u skladu sa zakonom.

Službena stranica: http://www.mbhnz-k.ba/