Ministarstvo za pitanja branitelja

Oliver Soldo

Ministarstvo za pitanja branitelja

Rođen 12. lipnja 1971. godine u Mostaru. Osnovnu i srednju školu završio u Mostaru. Zvanje inženjera poslovne informatike stekao na Sveučilištu u Zagrebu, a na mostarskom Ekonomskom fakultetu stekao stručnu spremu diplomiranog ekonomiste. Radio je u Ministarstvu unutarnjih poslova Hercegovačkog-neretvanske županije, obnašao dužnosti vijećnika Gradske općine Mostar Jug i Grada Mostara i bio zastupnik u Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije. Ratni vojni invalid, nositelj je Spomenice Domovinskog rata i Reda hrvatskog križa.

Adresa

Krpića 3 88000 Mostar

Telefonski broj

036/580-750

Fax

036/580-724