Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa

Rašid Hadžović

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa

Rođen 31.10.1972. godine u Mostaru. Završio osnovnu školu i Građevinsku tehničku školu u Mostaru, diplomirao 1998. na Univerzitetu u Istanbulu, Inženjerskom fakultetu, Odsjek za građevinarstvo, magistrirao 2004. i doktorirao 2011. na Univerzitetu u Sarajevu, Građevinski fakultet. Zaposlen na Građevinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru od 2000. godine u zvanju asistenta, od 2005. višeg asistenta i od 2011. u zvanju docenta. U razdoblju 2008.-2010. i 2012.-2015. obavljao funkciju Prodekana za nastavno-znanstveni rad Građevinskog fakulteta i 2012.-2015. Predsjednika Upravnog odbora Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Kao stipendista programa JFDP (Junior Faculty Development Program), pod pokroviteljstvom Vlade SAD, bio na specijalizaciji u akademskoj 2004./'05. godini na Odsjecima za građevinarstvo Inženjerskih fakulteta na Univerzitetu Missouri - Columbia i Univerzitetu California - Berkeley. Sudjelovao u izradi značajnog broja gospodarskih, te stručnih i znanstvenih projekata iz oblasti građevinarstva pri Građevinskom fakultetu. Vanjski suradnik Turske agencije za koordiniranje i suradnju – TIKA na velikom broju građevinskih objekata širom Bosne i Hercegovine. Vanjski suradnik na Univerzitetu u Zenici, Politehnički fakultet, Odsjek za građevinarstvo. Objavio dvije skripte, te veći broj znanstvenih i stručnih radova u časopisima i na međunarodnim konferencijama. Tečno govori engleski i turski jezik. Oženjen i otac dvoje djece. Član SDA BiH.

Adresa

Stjepana Radića 3, 88000 Mostar

Telefonski broj

036/334-400

Fax

036/316-792