Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo

V.d. direktora Eugen Ćubela

Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo

Rođen je 15.10.1962. godine u Mostaru, gdje je završio osnovnu i srednju školu - Gimnazija Aleksa Šantić. Diplomirao na Agronomskom fakultetu u Sarajevu i stekao zvanje diplomirani inženjer agronomije. Poslijediplomski studij upisao na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, na temu ''Ekonomski održiva poljoprivreda''.
Od 1994. godine - 2006. godine, direktor poduzeća „Soko – Pteron“ d.o.o. Mostar.
Od 2007. godine – 2008. godine, direktor poduzeća „Žitopromet“ d.d. Mostar; član Nadzornog odbora „Žito-zajednica“ Federacije BiH, član Uprave Nogometnog kluba HŠK Zrinjski Mostar i predsjednik Omladinske škole HŠK Zrinjski Mostar.
Od 2009. godine - 2011. godine – savjetnik dopredsjednika Vlade i ministra financija Federacije BiH i član Savjeta Federalne direkcije robnih rezervi.
Od prosinca 2011. godine - 2012. godine – savjetnik predsjednika Vlade Hercegovačko – neretvanske županije.
Od 2012. godine - 2013. godine, v.d. direktora Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ, a od 2013. godine direktor Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko - neretvanske županije.
Od 2012. godine, načelnik Županijskog stožera civilne zaštite HNŽ, do danas.
Od 2013. godine, koordinator za deminiranje HNŽ, do danas.
Od 2014. godine, projekt menadžer na IPA projektu ''HOLISTIC''.
Od 2020. godine voditelj projekta u okviru programa ADRION 2014-2020 (No 979-Establishment of „TRANSnational Civil Protection EARLY WARNING System“ .
Član Nadzornog odbora JP ''Park prirode Hutovo Blato'' od 2013.-2014. godine.
Od 2015. godine-2018. godine, predsjedatelj Upravnog odbora Federalnog zavoda mirovinskog/penzijskog invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. Od 2018. godine-2020. godine ponovno izabran za predsjedatelja Upravnog odbora Federalnog zavoda mirovinskog/penzijskog invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. U prosincu 2020. godine povjeren mu je i treći mandat predsjedatelja Upravnog odbora mirovinskog/penzijskog invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, do danas.
Dobitnik PLAKETE CIVILNE ZAŠTITE Federalnog stožera civilne zaštite FBiH, 2019. godine .
Dobitnik ZLATNE ZNAČKE Federalnog stožera civilne zaštite FBiH, 2018. godine.
Dobitnik POHVALE Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, 2019. godine.
Dobitnik Ordena KNIGHT/Viteza of the International Order of Civil Defence for outstanding services rendered to the cause of Civil Defence,  Geneva 2019. godine.
Dobitnik ZAHVALNICE Sveučilišne kliničke bolnice Mostar za velikodušnu pomoć i podršku u borbi protiv pandemije uzrokovane pojavom korona virusa, 2020. godine.
Dobitnik ZAHVALNICE Javne ustanove Kantonalne bolnice „Dr. Safet Mujić“ za donaciju pomoći u borbi protiv COVID-19, 2020. godine.
Dobitnik ZAHVALNICE Javna ustanova „Opća bolnica“ Konjic za dodijeljenu pomoć u borbi protiv COVID-19, 2020. godine.
Sudjelovao u provedbi terenske vježbe „Zajednički odgovor“ u Čapljini 2012. godine.
Sudjelovao u provedbi terenske vježbe „NICS Mostar 2021“ održanoj 2021. godine u okviru NATO SPS Projekta „Advanced Regional Civil Emergency Coodination Pilot“.
Oženjen i otac dvoje djece. Stalno nastanjen u Mostaru.
 

Adresa

Stjepana Radića 3, 88000 Mostar

Telefonski broj

036/319-869

Fax

036/319-869

Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo u Hercegovačko-neretvanskoj županiji sastoji se od tri sektora, koji čine temeljne organizacijske jedinice, i to: • Sektor civilne zaštite • Sektor vatrogastva • Sektor za upravno-pravne, opće i materijalno-financijske poslove U sklopu Sektora civilne zaštite formiran je operativni centar civilne zaštite HNŽ. Poslovno središte Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanske županije je u Mostaru u Ulici Stjepana Radića br.3. Popunjenost Uprave adekvatnim kadrovima, smještajni prostor i materijalno-tehnička opremljenost ove institucije su nedostatci s kojim je suočena Uprava u izvršavanju obveza iz svoje nadležnosti. Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo utemeljena je za rješavanje poslova i zadataka iz oblasti civilne zaštite i vatrogastva, i to: - organizira, priprema i prati funkcioniranje zaštite spašavanja na području HNŽ, - izrađuje procjenu ugroženosti za području HNŽ, - priprema te predlaže plan i program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća, - prati stanje priprema zaštite i spašavanja, predlaže mjere za unapređenje organizacije i osposobljavanje civilne zaštite općina i cijele Hercegovačko-neretvanske županije, - organizira i prati realizaciju obuke nositelju civilne zaštite, - organizira i koordinira provedbu mjera zaštite i spašavanja, - predlaže programe zajedničkih i samostalnih vježbi, izradu elaborata za izvođenje vježbi pripadnika civilne zaštite, tijela uprave, gospodarskih društava i drugih pravnih osoba iz područja zaštite i spašavanja, - predlaže i poduzima mjere za popunu ljudstvom u stožeru, postrojbi civilne zaštite i službi zaštite i spašavanja, te njihovo opremanje materijalno-tehničkim sredstvima, - priprema propise iz područja zaštite i spašavanja u nadležnosti HNŽ, - organizira obuku stanovništva i pruža pomoć službama civilne zaštite općina u obavljanju poslova u njihovoj nadležnosti, - vrši inspekcijski nadzor iz područja zaštite i spašavanja, te nad radom vatrogasnih postrojbi, - vodi propisane evidencije i obavlja druge poslove zaštite i spašavanja, sukladno zakonu, općim aktima i drugim propisima, - priprema propise iz oblasti vatrogastva i realizira suradnju s drugim institucijama koje se bave oblastima iz vatrogastva, - sudjeluje u izradi županijskog plana zaštite od požara i organizira poslove iz vatrogastva, - prati stanje i poduzima mjere za unapređenje organiziranja profesionalnih vatrogasnih postrojbi i društava, - sudjeluje u akciji zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i drugim akcidentnim situacijama na području HNŽ-a, - provodi školovanje, usavršavanje i osposobljavanje vatrogasaca, - izdaje zapovijedi za uporabu vatrogasnih postrojbi jedinica lokalne samouprave za djelatnost izvan područja svojih mjerodavnosti na provođenju mjera zaštite od požara. Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo predložila je Zakon koji je i usvojen: Zakon o vatrogastvu HNŽ (Narodne novine HNŽ-a br.5/04); Zakon je donesen u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije.