Ministarstvo Gospodarstva

Zanin Vejzović

Ministarstvo Gospodarstva

/

Adresa

Husnije Repca bb (bivša zgrada OHR)

Telefonski broj

036/552-495

Fax

036/550-680

industriju i rudarstvo, geološka istraživanja eksploatiranje mineralnih sirovina, raspodjela i distribuiranje energenta, utvrđivanje bilanci proizvodnje ugljena i drugih industrijskih mineralnih sirovina, ustupanje i pribavljanje materijalnih prava na tehnologiju i industrijsko vlasništvo, praćenje proizvodnje i poduzimanje odgovarajućih mjera za njeno ostvarenje i unapređenje, organiziranje energetske djelatnosti, utvrđivanje i praćenje ostvarenja energetske bilance, raspodjela i distribuiranje energije, izgradnja, korištenje i održavanje energetskih objekata i postrojenja, sustavno poticanje poduzetništva (obrtništvo i zadrugarstvo), politiku zaštite domaće proizvodnje, gospodarsku suradnju sa inozemstvom, poticanje izvoza i stranih ulaganja, izrada zakona i drugih propisa iz svoje mjerodavnosti, rješavanje u upravnom postupku iz svoje mjerodavnosti, te drugi poslovi koji joj se zakonom stave u mjerodavnost.