Ministarstvo Gospodarstva

Željko Laketić

Ministarstvo Gospodarstva

  • Rođen 23.12.1961. godine u Mostaru. Osnovno i srednje obrazovanje završio u Mostaru, a zvanje diplomiranog pravnika stekao na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“.
  • Prije rata radio u privatnom sektoru. Od 1992. do 1995. godine bio pripadnik Armije R BiH, nakon čega nastavlja raditi u Vojsci F BiH na mjestu pomoćnika zapovjednika za pravne poslove.
  • Od 2002. godine radi u Obavještajno – sigurnosnoj agenciji BiH, gdje je obavljao različite dužnosti. Oženjen i otac dvoje djece.
Adresa

Husnije Repca bb (bivša zgrada OHR)

Telefonski broj

036/552-495

Fax

036/550-680

industriju i rudarstvo, geološka istraživanja eksploatiranje mineralnih sirovina, raspodjela i distribuiranje energenta, utvrđivanje bilanci proizvodnje ugljena i drugih industrijskih mineralnih sirovina, ustupanje i pribavljanje materijalnih prava na tehnologiju i industrijsko vlasništvo, praćenje proizvodnje i poduzimanje odgovarajućih mjera za njeno ostvarenje i unapređenje, organiziranje energetske djelatnosti, utvrđivanje i praćenje ostvarenja energetske bilance, raspodjela i distribuiranje energije, izgradnja, korištenje i održavanje energetskih objekata i postrojenja, sustavno poticanje poduzetništva (obrtništvo i zadrugarstvo), politiku zaštite domaće proizvodnje, gospodarsku suradnju sa inozemstvom, poticanje izvoza i stranih ulaganja, izrada zakona i drugih propisa iz svoje mjerodavnosti, rješavanje u upravnom postupku iz svoje mjerodavnosti, te drugi poslovi koji joj se zakonom stave u mjerodavnost.