Arhiv HNŽ

Ravnatelj Mumin Isić

Arhiv HNŽ

Rođen 3. siječnja 1957. godine u Mostaru. Osnovu i srednju školu završio u Mostaru. Na Pravnom fakultetu Univerziteta ''Džemal Bijedić'' stekao stručnu spremu diplomiranog pravnika. Radio je kao poslovni tajnik u RO. ''Zlatka Vuković'', te kao stručni suradnik u Okružnom tužiteljstvu i u tijelima uprave Općine Mostar. Obavljao je dužnosti tajnika Izvršnog odbora Općine Mostar, koordinatora za upravu u Kriznom štabu Općine Mostar, pomoćnika ministra za upravu u Ministarstvu pravosuđa i uprave HNŽ i Načelnika za urbanizam Grada Mostara. Dužnost ministra u Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave obavljao je u dva mandata, nakon čega je postavljan na mjesto savjetnika u Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša. Oženjen, otac dvoje djece.

Adresa

Trg 1. maja 17 88 000 Mostar

Telefonski broj

036/551-047

Fax

036/551-047

Arhiv Hercegovačko-neretvanske županije je ustanova u kojoj se evidentira, preuzima, sređuje, obrađuje i daje na korištenje arhivska građa. Arhivskom građom se smatra sav izvorni i reproducirani (pisan, crtan, tiskan, snimljen ili na bilo koji drugi način zabilježen) dokumentacijski materijal koji je od značaja za povijest i druge znanstvene oblasti, a nastao je kao rezultat rada državnih organa, ustanova, društava, obitelji i pojedinaca, bez obzira kad i gdje.