Arhiv HNŽ

ravnatelj Amir Kadribegović

Arhiv HNŽ

Amir Kadribegović

Rođen u Stocu 18. veljače 1975. godine.

Osnovno i srednje obrazovanje završio je u Stocu i Mostaru. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i stekao zvanje diplomirani pravnik.

Radio je u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti Hercegovačko-neretvanske županije i Federacije BiH, primarno u oblastima prosvjete, znanosti i kulture i to kao savjetnik predsjedajućega Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH, savjetnik federalne ministrice obrazovanja i znanosti i savjetnik ministra prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ.  Jedno razdoblje radio je i kao šef odsjeka za zajedničke poslove i odnose s javnošću Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ, te u jednom razdoblju kao uposlenik Javnog RTV servisa BiH – FTV kao novinar.

Član je rukovodstva BZK „Preporod“ Regionalnog društva Hercegovina. Kao društveni aktivist sudjelovao je u organiziranju brojnih znanstvenih, kulturnih i javnih događaja na području Hercegovine.

Pohađa postdiplomski studij na Fakultetu humanističkih nauka – Odsjek za komunikologiju.

Oženjen, otac dvoje djece.

Adresa

Trg 1. maja 17 88 000 Mostar

Telefonski broj

036/551-047

Fax

036/551-047

Arhiv Hercegovačko-neretvanske županije je ustanova u kojoj se evidentira, preuzima, sređuje, obrađuje i daje na korištenje arhivska građa. Arhivskom građom se smatra sav izvorni i reproducirani (pisan, crtan, tiskan, snimljen ili na bilo koji drugi način zabilježen) dokumentacijski materijal koji je od značaja za povijest i druge znanstvene oblasti, a nastao je kao rezultat rada državnih organa, ustanova, društava, obitelji i pojedinaca, bez obzira kad i gdje.