Aktivnosti

Vlada Hercegovačko neretvanske županije nositelj je izvršne vlasti u Županiji u skladu s Ustavom HNŽ. Sukladno Ustavu i Zakonu o Vladi HNŽ, Vlada obavlja sve poslove koji se odnose na provedbu zakona, odluka i politike koju je utvrdila Skupština HNŽ.

Vlada Županije donosi poslovnik o radu kojim se uređuje: organizacija i način rada; postupak i način zakazivanja sjednice; postupak i forma razmatranja materijala; način ravnopravne uporabe jezika i pisma konstitutivnih naroda u pripremi i izradi pisanih materijala; način izvršavanja odluka i zaključaka; prenošenje ovlasti i druga poslovnička pitanja.

Vlada Županije ima četverogodišnji mandat. Vladu čine predsjednik i jedanaest ministara.

Predsjednik rukovodi radom Vlade Županije i odgovoran je za njezin rad, osigurava jedinstvo u izvršavanju poslova iz nadležnosti Vlade, ostvaruje suradnju s drugim tijelima i usmjerava djelovanje Vlade Županije kao cjeline i članova Vlade pojedinačno, te vrši i druge poslove utvrđene Ustavom i Zakonom.

Predsjednik potpisuje akte Vlade Županije. Ministri odgovaraju predsjedniku i Skupštini Županije. Predsjednik je odgovoran Skupštini Županije.

Ministri snose krajnju odgovornost za rad svojih ministarstava.

Hrvatski