Ministarstvo privrede

Zanin Vejzović

Ministarstvo privrede

Zanin Vejzović (SDP) rođen je 1. augusta 1973. godine u Mostaru. Zvanje diplomiranog inžinjera stekao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta Džemala Bijedića u Mostaru, a zvanje magistra potom i doktora nauka na Fakultetu informacijskih tehnologija Univerziteta Džemala Bijedića u Mostaru. Radi kao vanredni profesor na Univerzitetu ''Sarajevo School of Science and Technology''. Objavio je veći broj naučnih radova.

Adresa

Husnije Repca bb (bivša zgrada OHR)

Telefonski broj

036/552-495

Fax

036/550-680

Ministarstvo privrede obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

 •         industriju i rudarstvo,
 •         geološka istraživanja eksploatiranje mineralnih sirovina,
 •         raspodjela i distribuiranje energenta,
 •         utvrđivanje bilanci proizvodnje ugljena i drugih industrijskih mineralnih sirovina,
 •         ustupanje i pribavljanje materijalnih prava na tehnologiju i industrijsko vlasništvo,
 •         praćenje proizvodnje i preduzimanje odgovarajućih mjera za njeno ostvarenje i unapređenje,
 •         organizovanje energetske djelatnosti,
 •         utvrđivanje i praćenje ostvarenja energetske bilance,
 •         raspodjela i distribuiranje energije,
 •         izgradnja, korištenje i održavanje energetskih objekata i postrojenja,
 •         sustavno poticanje preduzetništva (obrtništvo i zadrugarstvo),
 •         politiku zaštite domaće proizvodnje,
 •         privrednu saradnju sa inostranstvom,
 •         poticanje izvoza i stranih ulaganja,
 •         izrada zakona i drugih propisa iz svoje mjerodavnosti,
 •         rješavanje u upravnom postupku iz svoje mjerodavnosti, te drugi poslovi koji joj se zakonom stave u mjerodavnost.

  Službena stranica: www.privredahnk.gov.ba