Ministarstvo privrede

Željko Laketić

Ministarstvo privrede

 • Rođen 23.12.1961. godine u Mostaru. Osnovno i srednje obrazovanje završio u Mostaru, a zvanje diplomiranog pravnika stekao na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“. Prije rata radio u privatnom sektoru. Od 1992. do 1995. godine bio pripadnik Armije R BiH, nakon čega nastavlja raditi u Vojsci F BiH na mjestu pomoćnika komandanta za pravne poslove. Od 2002. godine radi u Obavještajno – bezbjednosnoj agenciji BiH, gdje je obavljao različite dužnosti. Oženjen i otac dvoje djece.
Adresa

Husnije Repca bb (bivša zgrada OHR)

Telefonski broj

036/552-495

Fax

036/550-680

Ministarstvo privrede obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

 •         industriju i rudarstvo,
 •         geološka istraživanja eksploatiranje mineralnih sirovina,
 •         raspodjela i distribuiranje energenta,
 •         utvrđivanje bilanci proizvodnje ugljena i drugih industrijskih mineralnih sirovina,
 •         ustupanje i pribavljanje materijalnih prava na tehnologiju i industrijsko vlasništvo,
 •         praćenje proizvodnje i preduzimanje odgovarajućih mjera za njeno ostvarenje i unapređenje,
 •         organizovanje energetske djelatnosti,
 •         utvrđivanje i praćenje ostvarenja energetske bilance,
 •         raspodjela i distribuiranje energije,
 •         izgradnja, korištenje i održavanje energetskih objekata i postrojenja,
 •         sustavno poticanje preduzetništva (obrtništvo i zadrugarstvo),
 •         politiku zaštite domaće proizvodnje,
 •         privrednu saradnju sa inostranstvom,
 •         poticanje izvoza i stranih ulaganja,
 •         izrada zakona i drugih propisa iz svoje mjerodavnosti,
 •         rješavanje u upravnom postupku iz svoje mjerodavnosti, te drugi poslovi koji joj se zakonom stave u mjerodavnost.

  Službena stranica: www.privredahnk.gov.ba