Ministarstvo Trgovine, turizma i zastite okolisa

Emil Balavac

Ministarstvo Trgovine, turizma i zaštite okoliša

Emil Balavac (SDP) rođen je 16. veljače 1989. godine u Mostaru. Zvanje diplomiranoga pravnika stekao je na sveučilištu ''SUNY'' (SAD) i Američkom univerzitetu u BiH, a trenutačno studira na master studiju međunarodnih odnosa i europskih studija pri ''Internacional Burch University Sarajevo''. Školovao se i na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu te Pravnomu fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radio je kao grant menadžer u Međunarodnoj organizaciji za migracije (IOM – UN Migration), savjetnik načelnika Općine Jablanica, pravni savjetnik u Općinskomu izbornom povjerenstvu Jablanica te kao voditelj niza projekata u Omladinskomu klubu Pod istim suncem, Vijeću mladih Općine Jablanica i Krovnoj organizaciji mladih Srbije (KOMS). Djelovao je kao edukator / trener, organizator, savjetnik i moderator seminara za OESS, Vijeće Europe, Institut za razvoj mladih KULT, RYCO (Regionalni ured za suradnju mladih), Inicijativu mladih za ljudska prava Sarajevo, UNDP te Središnje izborno povjerenstvo BiH. Bio je član Povjerenstva za koordinaciju pitanja mladih u BiH pri Ministarstvu civilnih poslova BiH. Član je Europskoga omladinskog saveza za zdravlje i okoliš, Europske mreže veleposlanika mira, Europskog saveza za zdravlje i okoliš, Omladinske mreže BiH i ''Anna Lindh fondacije'' u BiH.

Adresa

Braće Fejić bb 88000 Mostar

Telefonski broj

036/552-311
036/551-823

Fax

036/552-806
036/552-922

MJERODAVNOST: Sukladno članu 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave („Narodne novine HNŽ“, br. 4/07) Ministarstvo trgovine , turizma i zaštite okoliša obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: unutarnju trgovinu u Županiji i ekonomske odnose s drugim županijama; balansiranje i praćenje snabdjevenosti Županije; trgovinsku politiku; praćenje i analiziranje roba na području Županije, sudjelovanje u kreiranju politike uvoza i izvoza u cilju zaštite proizvodnje unutar Županije; kontrolu cijena i usluga proizvoda sukladno zakonu; trgovinsku politiku i politiku zaštite domaće proizvodnje, kreiranje i provođenje politike županijskog turizma u cilju stvaranja i razvoja turističkih resursa; kreiranje politike i razvoja rekreativnih, rehabilitacijskih i drugih centara; turističko-promidžbenu djelatnost; ugostiteljstvo i poduzetništvo; ulaganje stranih osoba u domaće tvrtke iz oblasti turizma sukladno zakonu, zaštitu okoliša i zaštitu prirode; stručne i druge poslove u svezi s pribavljanjem, upravljanjem i korištenjem namjenskih financijskih sredstava iz fonda za zaštitu okoliša Federacije; financiranje i sufinanciranje objekata iz mjerodavnosti ministarstava; sudjelovanje u izradi projekata zaštite prirode sukladno zakonu, izradu nacrta zakona i drugih propisa iz svoje mjerodavnosti, upravno rješenje iz svoje mjerodavnosti, druge poslove koji mu se zakonom stave u obvezu ili mjerodavnost. USVOJENI PROPISI: - Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti - Zakon o turističkoj djelatnosti - Zakon o turističkim zajednicama i unapređivanju turizma u HNŽ - Zakon o zaštiti okoliša - Zakon o zaštiti prirode - Zakon o zaštiti zraka - Zakon o upravljanju otpadom - Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja upisnika ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju i obrascu zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju - Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i propisa gostiju - Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbe - Pravilnik o djelatnostima, pogonima i postrojenjima koja mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolišno dopuštenje - Pravilnik o rokovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolišnog dopuštenja za djelatnosti, pogone i postrojenja koja imaju izdana dopuštenja prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša Službena stranica: http://www.mtto-hnz-k.ba 036/551-823 036/552-806 036/552-922 info@mtto-hnz-k.ba