Znamenitosti I Kultura

INFORMACIJA O KULTURNIM INSTITUCIJAMA
Na prostoru Hercegovačko-neretvanske županije djeluju sljedeće kulturne institucije:

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE
Hrvatsko narodno kazalište utemeljeno je 1994. godine.
Direktor: Ivan Vukoja

NARODNO POZORIŠTE MOSTAR
Narodno pozorište u Mostaru, utemeljeno je 1949. godine. Nakon donošenja županijskog Zakona o kazališnoj djelatnosti, utemeljiteljska prava su 2005. godine prenesena na Upravu Grada Mostara.
Direktor: Almir Mujkanović

MOSTARSKI TEATAR MLADIH
Mostarski teatar mladih utemeljen je 1974. godine u statusu društva građana.
Direktorica: dr. Tanja Miletić Oručević

POZORIŠTE LUTAKA MOSTAR
Pozorište lutaka Mostar osnovano je 1952. godine. Utemeljiteljska prava su prenesena na Upravu Grada Mostara.
Direktor: Edin Kmetaš

LUTKARSKO KAZALIŠTE MOSTAR
Osnovano 1952. godine, sada djeluje s trinaest (13) uposlenika.
Direktorica: Ružica Bošković

MUZEJ HERCEGOVINE Muzej Hercegovine u Mostaru utemeljen je 1950. godine, kao regionalna ustanova kulture. Nakon donošenja županijskog Zakona o muzejskoj djelatnosti, u statusu je javne ustanove kojoj je utemeljitelj Grad Mostar.
Direktor: Asim Krhan

Bosnian