Ministarstvo unutrašnjih poslova

Marijo Marić

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Marijo Marić (HDZ BiH) rođen je 18. januara 1987. godine u Mostaru. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru stiče zvanje magistra prava. Pravosudni ispit položio je u Ministarstvu pravde BiH. Radno iskustvo započeo je kao pripravnik u Kantonalnom tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona, te je nastavio rad u struci, u advokatskom uredu, a potom kao tužilački saradnik u Kantonalnom tužilaštvu HNK-a. Radio je kao šef Službe za kadrovske poslove Dioničkog društva Ceste Mostar, te kao direktor Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru. Oženjen je i otac četvero djece.

Adresa

Brune Bušića bb, 88000 Mostar

Telefonski broj

Ured ministra:
036/383-100
Ured komesara:
036/383-102
Operativni centar u sjedištu:
036/383-232

Fax

036/327-147