Sjednice
27-10-2022, 14:40

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je na današnjoj, 186. sjednici donijela Rješenje o imenovanju Roberta Perića za komesara policije i Rješenje o imenovanju Ramiza Hasića za zamjenika komesara policije Ministarstva unutrašnjih poslova HNK-a. Premijer dr. sc. Nevenko Herceg tom je prilikom istaknuo kako je  Nezavisna skupštinska komisija, nakon provedene procedure, MUP-u dostavila prijedlog s imenima dva najuspješnija kandidata koji su zadovoljili uslove iz javnog konkursa.

''Problem imenovanja komesara policije zatekli smo kada smo preuzeli naše dužnosti u ovom sazivu kantonalne vlade i otpočetka nam je bio jednim od prioritetnih pitanja. S obzirom na sve složene okolnosti koje su pratile i ograničavale ovaj proces, osjećam iskreni ponos što smo ga uspjeli dovesti do kraja. Ovim imenovanjem značajno ćemo unaprijediti sigurnosno stanje u HNK-u, kao  i funkcionisanje samoga MUP-a te osigurati značajniju prisutnost policijskih snaga na terenu. Imenovanjem komesara policije i njegova zamjenika omogućili smo i konačno otkočenje procesa popunjavanja više od 250 radnih mjesta nedostajućih policijskih službenika i drugih djelatnika u kantonalnom Ministarstvu unutrašnjih poslova. Također, ovim se omogućuje i rješavanje niza administrativnih pitanja na koja djelatnici MUP-a čekaju godinama, poput pitanja napredovanja odnosno tzv. činovanja policijskih djelatnika koji su za to stekli uslove, a kojima to znači i bolji status, ali i viša primanja i slično'', rekao je Herceg.

Vlada je na današnjoj sjednici raspravljala o kreditnom zaduženju kod Razvojne banke FBiH u iznosu od 15 miliona KM, u cilju uspješnog završetka izgradnje i opremanja Klinike za dječje bolesti - Pedijatrije Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, te dovršetka izgradnje, obnove i opremanja više odjela Kantonalne bolnice Dr. Safeta Mujića, kao i novih odjela u Općoj bolnici Konjic. Istaknuto je kako je s direktorima tri bolničke ustanove u Hercegovačko-neretvanskom kantonu održano više sastanaka na kojima je Vlada upoznata o tome kako bi, zbog jakih poremećaja na tržištu i drastičnog porasta cijena, završetak započetih projekata mogao biti doveden u pitanje.

Budući da su izgradnja i opremanje Klinike za dječje bolesti SKB-a Mostar te izgradnja, obnova i opremanje više odjela Kantonalne bolnice u Mostaru i Opće bolnice Konjic od iznimne važnosti za sve stanovnike HNK-a i prostora koji ovim ustanovama gravitiraju, Vlada je odlučila preduzeti sve potrebne radnje kako bi osigurala dodatnih 15 miliona KM, o čemu će se izjasniti na jednoj od narednih  sjednica. Inače, Vlada HNK-a je za izgradnju i obnovu tri bolnice u našem kantonu već ranije u potpunosti na sebe preuzela kredit Saudijskog fonda za razvoj u iznosu od 32 miliona KM.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o raspodjeli pet novih vozila hitne pomoći koje je nabavila za potrebe domova zdravlja u Čapljini, Čitluku, Konjicu, Starom gradu Mostar i Stocu. Ujedno je usvojen i Zaključak da, pri izradi Budžeta za 2023. godinu, sukladno mogućnostima i potrebama domova zdravlja, budu planirana sredstva za nabavku vozila hitne pomoći i za domove zdravlja u ostalim jedinicama lokalne samouprave HNK-a. Vlada je danas pozvala osnivače domova zdravlja da se aktivnije uključe u nabavku sredstava potrebnih za njihov rad.

U cilju pomoći privrednicima-obrtnicima, Vlada je donijela Odluku o raspisivanju Javnog poziva za subvencionisanje kamata za kreditne plasmane koje odobri Razvojna banka FBiH na prostoru HNK-a. Korisnici kreditnih sredstava imaju pravo na subvenciju kamate za iznos kredita do maksimalno 500.000,00 KM. Kreditna sredstva mogu biti odobrena u iznosu većem od 500.000,00 KM, ali za razliku sredstava korisnik kredita nema pravo na subvenciju kamate, a što će biti regulisano ugovorom o kreditu po svakom pojedinačnom zahtjevu. Pravo na učestvovanje u tom Javnom pozivu imaju pravna i fizička lica – obrtnici koji su registrovani na području HNK-a, sa uslovom da nemaju duga po osnovu javnih prihoda. Također, pravo učestvovanja imaju i korisnici koji imaju zaključen kredit sa Razvojnom bankom iz predmeta javnog poziva ili im je taj kredit u obradi.

Vlada je danas usvojila i Izvještaj o radu Inspektorata Ministarstva privrede za 2021. godinu. Istaknuto je kako je u tom izvještajnom periodu, u okviru redovnih i vanrednih nadzora, izvršeno 98 inspekcijskih nadzora te kako je, zbog utvrđenih nepravilnosti, izdato 18 rješenja za otklanjanje utvrđenih nedostataka.

Donesena je i Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu saobraćaja i veza HNK za raspisivanje Javnog poziva za dodjelu novčanih sredstava za lokalne ceste jedinicama lokalne samouprave u HNK za čiju su namjenu osigurana sredstva u iznosu od 1.500.000,00 KM. Takođe je usvojena i Odluka o odobravanju ukupno 150.000,00 KM Gradu Mostaru za rekonstrukciju cesta u naseljima Drežnica, Slipčići i Grabovica.

Uz pobrojane, usvojeno je i niz drugih odluka, zaključaka i rješenja.

30-08-2022, 14:52

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona na današnjoj je, 183. sjednici, usvojila Prijedlog Zakona o materijalnoj podršci porodicama sa djecom. Tim zakonom koji podrazumijeva podršku kroz materijalna davanja, u cilju pomaganja u podizanju, odgoju i zbrinjavanju djece, kao i njihovom osposobljavanju za samostalni život i rad, neuposlene majke-porodilje će, umjesto dosadašnjih šest mjeseci, novčanu podršku u iznosu od 398,40 KM primati dvanaest mjeseci. Po podacima iz ranijih godina, oko 1200 majki-porodilja ostvarit će ovo pravo. Važna izmjena koju sadržava ovaj zakon odnosi se i na ukidanje imovinskog cenzusa koji više neće biti uslov za ostvarivanje prava nego će pravo na naknadu ostvariti svaka majka-porodilja koja je je u Službi za zapošljavanje HNK-a evidentirana kao nezaposlena. Vlada je Prijedlog uputila u hitnu skupštinsku proceduru, a njegove će odredbe, nakon usvajanja od strane Skupštine HNK-a, biti u primjeni od 1. oktobra 2022. godine.

Nastavljajući pozitivnu praksu podrške mladima, Vlada je usvojila i Odluku o izvršenju Programa zapošljavanja pripravnika u 2022. godini u kantonalnim organima uprave, upravnim organizacijama i drugim službama i institucijama koje se finansiraju ili sufinansiraju iz Budžeta HNK-a. Tom odlukom Vlada će za još 150 mladih osoba omogućiti stjecanje prvog radnog iskustva, njihovo osposobljavanje za rad u struci kao i mogućnost polaganja stručnog ispita, sve u cilju poboljšanja njihove konkurentnost i integriranja na tržište rada. Istaknuta je činjenica da je Vlada HNK-a dosad na ovaj način omogućila da više od 1000 mladih osoba odradi pripravnički staž.

Vlada je Ministarstvu za pitanja boraca dala saglasnost za potpisivanje Sporazuma o Projektu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece poginulih boraca 2022. i Projektu sufinansiranja zapošljavanja djece ratnih vojnih invalida 2022. s Federalnim zavodom za zapošljavanje i Službom za zapošljavanje HNK-a. Finansijska sredstva potrebna za realizovanje tog sporazuma su 400.000,00 KM i biće osigurana na način da će Ministarstvo za pitanja boraca osigurati iznos od 250.000,00 KM, a Federalni zavod za zapošljavanje putem Službe za zapošljavanje HNK-a preostalih 150.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je danas usvojila Odluku o proglašenju poljoprivrednih sajmova, manifestacija i izložbi od značaja za HNK u 2022. godini. Usvojena je i Odluka o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava u iznosu od 150.000,00 KM za podršku sajmovima, manifestacijama i izložbama od značaja za HNK. Tom odlukom, u svim jedinicama lokalne samouprave podupiru se manifestacije čija je svrha prezentovanje i promovisanje poljoprivrednih proizvođača i prerađivača s prostora HNK-a te stvaranje povoljnijeg ambijenta i mogućnosti za razvoj i poticaj poljoprivrede kao osnovne grane privrede u HNK.

Vlada je usvojila Izvještaj o izvršenje Budžeta i Izvještaj o izvršenju Tekuće rezerve za period od 1. januara do 30. juna 2022. godine. Tokom rasprave istaknuto je da se sve budžetske obaveze izvršavaju uredno i na vrijeme, što potvrđuje realno planiranje Budžeta za 2022. godinu. Također, Vlada je razmotrila i Izvještaj o radu Inspektorata Ministarstva privrede za isti period.

 

23-08-2022, 09:42

Na sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je usvojila Odluku o odobravanju utroška novčanih sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Budžeta HNK za 2022. godinu Službi za zapošljavanje HNŽ u svrhu isplate jednokratne pomoći za nezaposlene u iznosu od 2.722.500,00 KM.

Vlada je razmotrila cjelokupnu situaciju dešavanja u našoj zemlji, te potaknuta globalnom krizom koja nije izostavila ni naše područje odlučila je pronaći mogućnost podrške nezaposlenima, odnosno osobama koje su evidentirane u Službi za zapošljavanje HNK. Ovom Odlukom nezaposlenima koji su u evidenciji Službe za zapošljavanje HNK osigurana je jednokratna pomoć –podrška u iznosu od 100 KM po osobi.

Nastavljajući dobru praksu kojom se unapređuje rad zdravstvenoga sistema HNŽ, Vlada je usvojila Odluku o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK za 2022. godinu za Ured predsjednika Vlade s pozicije „Nabavka vozila hitne pomoći za Domove zdravlja“ u iznosu od 650.000,00 KM. Planirana sredstva iskoristit će se za nabavku pet novih vozila hitne pomoći za Domove zdravlja u HNK i nabavku jednoga polovnoga dostavnog vozila.  

 

03-08-2022, 15:38

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je na današnjoj, 182. sjednici usvojila Nacrt Zakona o socijalnoj zaštiti kojim se uređuju djelatnost socijalne zaštite, načela socijalne zaštite, korisnici socijalnih usluga, socijalne usluge i prava iz socijalne zaštite, iznosi novčanih i drugih davanja kao i uslovi i postupak ostvarivanja prava iz socijalne zaštite, osnivanje i rad ustanova socijalne zaštite, finansiranje prava iz socijalne zaštite, nadzor nad primjenom zakona, prekršajne odredbe i druga pitanja značajna za djelatnost socijalne zaštite i ostvarivanje socijalnih prava u HNK.

Nacrtom Zakona utvrđeno je da se pravo na stalnu novčanu pomoć ostvaruje po povoljnijim uslovima. Dosadašnji način ostvarivanja toga prava odnosio se na prihode koji su obračunavani tako da ukupni prihod nije prelazio 10 % prosječne plate u FBiH po pojedincu ili po jednom članu kućanstva mjesečno, što je sada povećano na iznos od 15 % prosječne plate u FBiH. Za kućanstvo koje ima osobu sa poteškoćama u razvoju ili osobu sa invaliditetom, taj je iznos povećan sa dosadašnjih 15 % na 20 % iznosa prosječne plate u FBiH.

Također, Vlada je zadužila Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite da, u što kraćem roku, dostavi na razmatranje Zakon o materijalnoj podršci porodicama s djecom, usklađen sa Zakonom o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH, a čija primjena počinje od 8. oktobra 2022. godine.

Vlada je usvojila Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koji se mogu propisivati u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja. Istaknuto je kako su na spisak ortopedskih pomagala i drugih  pomagala uvedeni EVAR i TEVAR, skupi stent-graftovi za reparaciju / rekonstrukciju aorte kod aneurizmi, disekcija i ozljeda aorte, te da su poboljšani uslovi korištenja invalidskih kolica za potrebite i prava korisnika u slučaju potrebe kohlearnoga aparata.

Vlada je, također, raspravljala o Prijedlogu Zakona o zaštiti od požara i vatrogastva u HNK te zadužila Upravu za civilnu zaštitu i vatrogastvo da, do naredne sjednice, zatraže i uvrste prijedloge i primjedbe jedinica lokalne samouprave i ministarstava na predloženi tekst Zakona, kako bi mogao biti usvojen na narednoj sjednici i upućen u dalju skupštinsku proceduru.

Na današnjoj je sjednici Vlada usvojila i Dokument okvirnoga budžeta za period 2023. –2025.  godina kojim je prikazan sveobuhvatan i konsolidiran okvir planiranja prihoda i primitaka i rashoda i izdataka na nivou cijeloga kantona, ujedinjujući podatke o fiskalnom stanju kantona, općina, gradova i vanbudžetskih fondova Kantona. Usvajanje toga dokumenta predstavlja prvu etapu u budžetskom procesu za promatrani period izrade budžeta za narednu godinu i okvirne iznose za naredne dvije godine.

Također, Vlada je usvojila Izvještaj o izvršenju Budžeta HNK i Izvještaj o izvršenju Tekuće pričuve za period od 1. januara do 31. marta 2022. godine. Istaknuto je kako se budžetski prihodi ostvaruju sukladno planiranoj dinamici te kako se sve obaveze iz Budžeta uredno i na vrijeme izvršavaju.

Vlada je usvojila i Odluku o usvajanju Strategije HNK za borbu protiv korupcije i Akcioni plan za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2022. – 2027. godine. U Strategiji su naglašena kako pozitivna tako i negativna iskustva iz četverogodišnjeg provođenja prethodne Strategije i Akcionog plana. Strategija za borbu protiv korupcije prati Strategiju razvoja HNK u kojoj je zadana profesionalizacija Tijela za borbu protiv korupcije te je dobila pozitivno mišljenje Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK).

Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja HNK, Vlada je usvojila Odluku o dodjeli koncesije za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za elektroenergetski objekt fotonaponske elektrane TM-1, na lokalitetu Pješivac – Grad Stolac i Odluku o davanju saglasnosti na Prijedlog Ugovora o koncesiji za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za elektroenergetski objekt fotonaponske elektrane ''LUX1'', ''LUX2'', ''LUX3'' i ''LUX4''.

Vlada je razmotrila Informaciju Ministarstva unutrašnjih poslova i donijela Zaključak o potrebi izgradnje novoprojektirane zgrade Policijske stanice Prozor-Rama u čijem sklopu je planiran i odvojeni prostor za izdavanje ličnih dokumenata. Zaduženo je resorno ministarstvo da, prema glavnom projektu, u okviru Budžeta za 2023. i 2024. godinu, planira finansijska sredstva za izgradnju zgrade Policijske stanice Prozor-Rama.

Vlada je usvojila Informaciju Ministarstva privrede o stanju tradicionalnih i starih obrta na području HNK u 2021. godini. Na području HNK stari i tradicionalni obrti nisu dovoljno zastupljeni i potrebno je poduzeti odgovarajuće mjere s ciljem revitalizacije i unapređenja te oblasti. Istaknuto je kako će Ministarstvo privrede usmjeriti svoje aktivnosti na očuvanje i zaštitu starih obrta i tradicionalnih zanata, kako pružanjem finansijske podrške zanatlijama pojedinačno, tako i kroz finansijsku podršku projektima čiji je cilj poboljšanje statusa tih djelatnosti i njihova dosljednog predstavljanja u zemlji i inostranstvu.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je prihvatila Izvještaj o realizaciji Programa utroška dijela novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK za 2021. godinu s pozicije ''Namjenska sredstva od naknada prikupljenih na osnovu prenamjene poljoprivrednog zemljišta''. Istaknuto je kako je Programom ostvareno povećanje korisnih površina poljoprivrednoga zemljišta na području općina / gradova Stolac, Čapljina, Konjic i Mostar, cca 45 ha. Provođenjem hidro-mjera na području Mostara i Stoca, poboljšani su uslovi navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, a u Jablanici je trasirano i betonirano 210 m puta čime je olakšan pristup poljoprivrednim površinama tokom cijele godine. U općini Ravno izgrađeno je 4,2 km odvodnih kanala u Popovu polju, dok se općini Prozor-Rama odobrenim sredstvima pomoglo u uspostavljanju podataka o zemljištu po novom promjeru, te je u općini Neum urađena analiza zemljišta na 75 poljoprivrednih gospodarstava kojom se postiže optimalno tretiranje tla.

U cilju kvalitetne pripreme za novu školsku godinu, Vlada je dala saglasnost na Prijedlog organizacijske sheme srednjih škola u HNK za školsku 2022. / 2023. godinu. Istaknuto je kako su pri izradi organizacijske sheme uvaženi svi zahtjevi direktora srednjih škola.

29-06-2022, 12:44

Na danas održanom prvom dijelu 179. sjednice, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Smjernice ekonomske i fiskalne politike za period 2023. – 2025. godina. Tim smjernicama se nastoji uspostaviti snažnija veza prioriteta vladinih politika i Budžeta za narednu godinu, što je jako važno u situaciji kada raspoloživi budžetski prihodi redovno zaostaju za potrebama i zahtjevima budžetskih korisnika. Smjernice, uz ostalo, sadrže strateške ciljeve i prioritete Vlade HNK te procjenu prihoda HNK za period od 2023. do 2025. godine.                                    

Članovi Vlade danas su raspravljali o izradi Izmjena i dopuna Budžeta za 2022. godinu. Naglašeno je kako je nužno zadovoljiti obaveze koje proizlaze iz novih kolektivnih ugovora, potom osigurati potrebe finansiranja zajedničkih institucija, pružiti podršku privredi, kao i razvojno-socijalnim i infrastrukturnim projektima jedinica lokalne samouprave, u skladu sa mogućnostima.

Raspravljano je i o predloženom Prednacrtu Zakona o socijalnoj zaštiti koji bi, na narednoj sjednici Vlade, a nakon završnih mišljenja i komentara centara za socijalnu skrb, trebao biti usvojen u obliku Nacrta i upućen u dalju skupštinsku proceduru.

Također, Vlada je danas dala saglasnost na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK za 2022. godinu kojim se ukupno potrebna sredstva za izvršenje uvećavaju za 2.189.000 KM u odnosu na Plan. Između ostalog, planirano je povećanje stavke za usluge bolničke zdravstvene zaštite u iznosu od 1.130.500 KM, a ta će sredstva Zavod prebaciti bolnicama na ime plaćanja bolničkih usluga.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, usvojena je i Odluka o načinu utroška novčanih sredstava i načinu raspodjele sredstava sa pozicije finansiranja projekata socijalne politike za što je osigurano 80.000 KM. Sredstva će biti dodijeljena na osnovu javnog poziva, a pravo na učestvovanje imaju registrovana udruženja i organizacije čiji se djelokrug rada odnosi na brigu i skrb o socijalno ugroženim i isključenim osobama na području HNK.