Sjednice
13-11-2019, 15:18

Na danas održanoj sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, svjesna značaja umrežavanja preduzeća i privrednika, donijela je Odluku kojom je sa 120.000,00 KM podržala klastere u drvoprerađivačkom, te sektoru metala i plastike u HNK. Podrška je, uz ostalo, na poseban način značajna za njihove aktivnosti vezane za realizaciju EU projekata.

Takođe, Vlada je dala saglasnost na imenovanje Ivana Vukoje za direktora Hrvatskog narodnog kazališta Mostar i Almira Mujkanovića za direktora Narodnog pozorišta u Mostaru.

31-10-2019, 11:52

Na današnjoj, 109. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Informaciju o Kantonalnom programu ranog otkrivanja raka dojke 2019.-2022. Istaknuto je kako je Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite sklopilo ugovore o učestvovanju u provođenju pilot projekta Programa, koji je Vlada HNK usvojila prva u Bosni i Hercegovini, s dvije zdravstvene ustanove: SKB Mostar i Dom zdravlja Konjic gdje su mamografski pregledi počeli sredinom septembra. Budući da je pilot projekat pokazao odlične rezultate, stvoreni su preduslovi za implementaciju Programa i u ostalim zdravstvenim ustanovama koje su izrazile spremnost za učestvovanjem.

Nakon provedene procedure javnog konkursa, usvojena je i Odluka o odabiru 37 projekata socijalne politike za koje je, na osnovu usvojenih kriterija i uslova za raspodjelu, izdvojeno ukupno 100.000 KM.

Na sjednici je razmotrena i usvojena Odluka o dodjeli 72.000 KM ustanovama i udruženjima u okviru kojih je organizovana javna kuhinja.

Svjesna značenja stalne obuke stručnih radnika iz centara za socijalnu zaštitu, u skladu sa Zakonom o udomiteljstvu F BiH, Vlada je usvojila Odluku kojom je izdvojila 10.000 KM za tu namjenu. Sredstva će biti dodijeljena nakon provedene procedure javnoga konkursa na koji se mogu javiti centri za socijalni rad s područja HNK koji ispunjavaju opšte i posebne kriterije konkursa.

Radeći kontinuisano na provođenju integrisane multisektorske Strategije razvoja HNK, u kojoj je u okviru strateškog cilja usmjerenog na podizanje konkurentnosti poljoprivrede, preduzetništva i turizma, jedna od prioritetnih mjera osiguranje održivog ruralnog razvoja, Vlada je na današnjoj sjednici usvojila odluku o izradi Strategije ruralnog razvoja HNK 2020.-2027. Istaknuto je kako je cilj izrade Strategije, na kojoj će Vlada raditi zajedno s UNDP-em, poboljšanje ukupnih uslova življenja i zadržavanje stanovništva u ruralnim područjima.

Usvojena je i Odluka o izvršenju Programa zapošljavanja pripravnika u 2019. godini u kantonalnim organima uprave, upravnim organizacijama i drugim službama, organima i institucijama HNK kojim će biti omogućeno zapošljavanje 100 mladih visokoobrazovanih osoba.

Takođe, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju jednokratnih pomoći za pokrivanje troškova liječenja i rješavanje stambenih potreba boraca i članova njihovih porodica.

26-09-2019, 14:55

Na današnjoj, 108. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o zaštiti porodice s djecom. Tokom rasprave naglašeno je kako Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite kontinuisano prati primjenu Zakona u praksi, te su već ranije na Vladi usvojene i u skupštinsku proceduru upućene izmjene kojima se povećavaju iznosi novčane podrške ženi-majci koja nije u radnom odnosu i jednokratna naknada za opremu novorođenoga djeteta. Danas usvojeni Prijedlog Zakona koji će, takođe, biti upućen u dalju skupštinsku proceduru omogućit će da roditelji koji su ostali bez radnoga mjesta, ukoliko zadovoljavaju ostale uslove, ostvare prava bez obzira na primanja koja su imali u ranijem periodu.

Vlada je razmotrila i usvojila Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u HNK. Istaknuto je kako je Vlada još jedanput iskazala razumijevanje za materijalni položaj prosvjetnih djelatnika, te je, u dijalogu sa socijalnim partnerima, utvrdila Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora kojima se regulišu primanja koja nemaju karakter plata.

Vlada je započela i raspravu o primjeni Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva u HNK.

Usvojeno je i niz odluka o dodjeli koncesija za korištenje obalnih morskih voda i morskih dobara za potrebe obavljanja turističke djelatnosti u općini Neum, te obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za elektroenergetske objekte fotonaponskih elektrana u općini Stolac.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji prometa naftnih derivata za period od januara do juna 2019. godine u kojoj je konstatovano da je promet naftnih derivata ostvaren u obimu 43. 404 tona. Promet benzina, lož ulja i tečnog naftnog plina je manji u odnosu na isti period 2018. godine, dok je primjetan porast prometa dizel goriva.

Razmotrena je i prihvaćena Informacija o realizaciji elektroenergetske bilanse za prvih šest mjeseci ove godine na području HNK. Istaknuto je kako je preuzeta količina električne energije iznosila 384.557 MWh i veća je u iznosu na planiranu.

11-09-2019, 14:44

Na današnjoj, 107. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Izvještaj o izvršenju Budžeta HNK za period od 1.1. do 30.6.2019. godine, te Izvještaj o izvršenju Tekuće pričuve za period od 1.1. do 30.6. 2019. godine.

Istaknuto je kako se budžetski prihodi ostvaruju u skladu sa planiranom dinamikom te da se sve obaveze iz Budžeta uredno i na vrijeme izvršavaju.

Vlada je usvojila Odluku o dodjeli koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za elektroenergetske objekte fotonaponske elektrane: ''Bregava'', ''Antonio Commerce 1'', ''Anarea 1'', ''LOWRE'' i ''Oil-AC 1'' na lokalitetu Pješivac, općina Stolac.

Takođe, Vlada je usvojila Informaciju o radu notara u HNK, Izvještaj o radu za 2018. godinu i Finansijski izvještaj za period od 1.1. do 30.6.2019. godine ustanove ''Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba''.

Usvojena je i Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava za Skupštinu HNK u iznosu 1.150.000,00 KM, koja će biti utrošena za rekonstrukciju zgrade i nabavku opreme u cilju poboljšanja uslova rada Skupštine.

Na današnjoj sjednici, Vlada je razmotrila Informaciju o provođenju odredbi zaključenih kolektivnih ugovora sa sindikatima zdravstva, obrazovanja, državnih službenika i namještenika i ministarstva unutrašnjih poslova.

Kada je u pitanju Kolektivni ugovor  koji se odnosi na doktore medicine i stomatologije,  Vlada još jednom poziva i ostale učesnike  zdravstvenog sistema: Zavod zdravstvenog osiguranja, zdravstvene ustanove odnosno osnivače domova zdravlja da su skladu sa postignutim dogovorom svatko izvršava svoj dio preuzetih obaveza.

Govoreći o problematici vezano za kolektivne ugovore koji se odnose na prosvjetu, državne službenike, namještenike i Ministarstvo unutrašnjih poslova zaključeno je, takođe, kako Vlada u cijelosti ispunjava sve obaveze preuzete potpisivanjem kolektivnih ugovora.

Istaknuto je kako Vlada, uz dosljedno poštivanje odredbi kolektivnih ugovora u obrazovanju, nizom drugih konkretnih mjera: rekonstrukcijom i utopljavanjem školskih objekata, izgradnjom igrališta i školskih sportskih sala, rješavanjem radno-pravnog statusa djelatnika, te očuvanjem svih radnih mjesta u prosvjeti na najbolji način pokazuje kako je obrazovanje u vrhu prioriteta njezina rada.

Opredijeljena za kontinuisani dijalog sa svim socijalnim partnerima, Vlada je zadužila resorna ministarstva da dijalog nastave i tako rješavaju sva eventualno otvorena pitanja.

26-07-2019, 11:55

Na današnjem nastavku 106. sjednice, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, usvojila je Odluku kojom je osigurala 500.000,00 KM za domove zdravlja u HNK. Tokom rasprave istaknuto je kako će do kraja godine biti osigurano dodatnih 500.000,00 KM kako bi domovi zdravlja mogli ispuniti obaveze nastale potpisivanjem kolektivnih ugovora u oblasti zdravstva.

Takođe, Vlada je usvojila Odluku kojom je prihvatila prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta da se dosadašnji Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja ponovno potpiše na period od dvije godine.

Nastavljajući aktivnosti oko rješavanja naslijeđenih problema sudskih presuda Vlada je, nakon ranije donesenih odluka vezanih za isplate po vansudskim nagodbama, na današnjoj sjednici donijela Odluku kojom je odobrila 300.000,00 KM za redovne isplate.

Svjesna značaja Aerodroma u Mostaru za razvoj privrede, osobito turizma, Vlada je usvojila odluku kojom je omogućena isplata 150.000,00 KM što je samo dio ukupnih sredstava kojima Vlada podržava rad Aerodroma Mostar.