PROJEKAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI HNK – OBNOVIT ĆE SE ZGRADA KANTONALNOG SUDA
10-03-2021, 13:15

Na današnjoj, 142. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je Prijedlog Izvještaja o radu, te izvještaje o radu ministarstava, uprava, upravnih organizacija i Kantonalnog javnog pravobranilaštva za 2020. godinu, koja će biti upućena u dalju skupštinsku proceduru. Istaknuto je da je, unatoč pandemiji koronavirusa, Vlada nastavila provoditi aktivnosti i projekte u svim područjima djelovanja – obrazovanju, kulturi, sportu, brizi za socijalne kategorije, boračkoj populaciji i brojnim drugima. Naglašeno je donošenje tzv. Korona zakona, te pomoć privredi, turizmu i poljoprivredi i kroz druge oblike kreditiranja i poticanja za što su izdvojena značajna sredstva.

Usvojen je i Prijedlog Programa rada Vlade za 2021. godinu koji predstavlja sistemski i metodičan prikaz instrumenata i mjera kojim će se nastaviti započete aktivnosti iz prethodnih godina, u cilju postizanja pravne sigurnosti, privrednog rasta i društvene solidarnosti. Istaknuto je kako su prioritetni ciljevi, uz ostale, održivost javnih finansija, poboljšanje životnog standarda, osiguravanje društvene pravednosti i socijalne uključenosti, unaprijeđeno poslovno okruženje, održivi privredni rast i razvoj, te energetska efikasnost.

Nastavljajući Projekat energetske efikasnosti u okviru kojeg je, do sada, obnovljeno više od 30 objekata u svim gradovima i općinama HNK, Vlada je donijela odluku o obnovi i „utopljavanju“ zgrade Kantonalnog suda u Mostaru. Procijenjena vrijednost investicije je oko 550.000 KM.

Nastavljajući dugogodišnji projekat zapošljavanja pripravnika, Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Zaključak o apliciranju na Javni poziv Federalnog zavoda za zapošljavanje za učešće u programu sufinansiranja zapošljavanja 2021. godine - prvo radno iskustvo za mlade nezaposlene osobe.

Vlada je još jedanput raspravila problematiku s kojom je suočena zbog brojnih tužbi vezanih za radne odnose o kojima presude, uz domaće, donose i međunarodni sudovi. U cilju iznalaženja adekvatnih odgovora na taj problem koji značajno opterećuje Budžet, Vlada je formirala interresornu komisiju koja je zadužena da dostavi prijedlog budućih aktivnosti.  

Iz resora Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, Vlada je usvojila Izvještaj o radu inspektorata za proteklu godinu. U izvještaju je navedeno kako je provedeno ukupno 414 općih, tematskih i kontrolnih nadzora.

Na današnjoj sjednici Vlada je, uz niz drugih odluka, zaključaka i rješenja usvojila i Informaciju o poslovanju J.P. Šumsko-gospodarsko društvo „Šume Hercegovačko-neretvanske“ d.o.o. Mostar, te Informaciju o stanju u Upravi za šumarstvo Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.