Aktivnosti

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona nosilac je izvršne vlasti u Kantonu u skladu s Ustavom HNK.
U skladu s Ustavom i Zakonom o Vladi HNK, Vlada obavlja sve poslove koji se odnose na provedbu zakona, odluka i politike koju je utvrdila Skupština HNK.
Vlada Kantona donosi poslovnik o radu kojim se uređuje: organizacija i način rada; postupak i način zakazivanja sjednice; postupak i forma razmatranja materijala; način ravnopravne upotrebe jezika i pisma konstitutivnih naroda u pripremi i izradi pisanih materijala; način izvršavanja odluka i zaključaka; prenošenje ovlaštenja i druga poslovnička pitanja.
Vlada Kantona ima četverogodišnji mandat.
Vladu čine premijer i jedanaest ministara.
Premijer rukovodi radom Vlade Kantona i odgovoran je za njen rad, osigurava jedinstvo u izvršavanju poslova iz nadležnosti Vlade, ostvaruje saradnju s drugim organima i usmjerava djelovanje Vlade kao cjeline i članova Vlade pojedinačno, te vrši i druge poslove utvrđene Ustavom i Zakonom.
Premijer potpisuje akte Vlade Kantona.
Ministri odgovaraju premijeru i Skupštini Kantona.
Premijer je odgovoran Skupštini Kantona.
Ministri snose krajnju odgovornost za rad svojih ministarstava.

Croatian