Stručna služba Vlade

Mirsada Šuta

Sekretarijat Vlade

Rođena 1.10.1956. godine u Jablanici. Osnovnu školu završila u Trebinju, a Gimnaziju i Pravni fakultet završila u Mostaru 1979. god. Profesionalno iskustvo: Preduzeće „ALUMUNIJ“ d.d. Mostar; nevladine organizacije; kantonalni biro za pružanje pravne pomoći; Agencija za privatizaciju Hercegovačko-neretvanskog kantona. Od 2001.godine imenovana za sekretara Vlade HNK. Udana i majka dvoje djece.

Adresa

Stjepana Radića 3a, 88000 Mostar, BiH

Telefonski broj

036 324-036

Fax

036 324-037