BRČKO DISTRIKT IZDVAJA 100.000,00 KM ZA SANACIJU POSLJEDICA POTRESA U HNK
16-05-2022, 14:56

Vlada Brčko distrikta BiH obavijestila je Vladu Hercegovačko-neretvanskog kantona o tome kako je, dana 27. aprila 2022. godine, donijela Odluku o izdvajanju 100.000,00 KM novčanih sredstava u svrhu pomoći HNK zbog nastalih šteta prouzročenih potresom. Vlada HNK, koja je i sama uvijek nastojala pomoći prijateljskim prostorima koji nastradaju uslijed prirodnih ili drugih nepogoda, iskazuje javnu zahvalnost Vladi Brčko distrikta BiH zbog ove humane geste.

Podsjećamo, nakon što su stečeni svi zakonski preduslovi, odnosno nakon što su dvije jedinice lokalne samouprave, Grad Stolac i Grad Čapljina, proglasile stanje prirodne nepogode, dana 11. maja isto je, na prijedlog Kantonalnog štaba civilne zaštite, službenom odlukom učinila i Vlada HNK, proglasivši tako stanje prirodne nepogode na području cijelog Kantona, uslijed djelovanja potresa. Ujedno, zadužena je Komisija za procjenu šteta koje nastanu na materijalnim i drugim dobrima izazvanim djelovanjem prirodnih i drugih nepogoda da, u saradnji sa nadležnim komisijama za procjenu šteta jedinica lokalne samouprave, izvrši procjenu s ciljem predlaganja pružanja pomoći za sanaciju nastalih šteta. Vlada je zadužila Upravu za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK da kontinuirano prati stanje na terenu s ciljem ispunjavanja propisanih uslova za dodjelu pomoći u sanaciji šteta.

Predstavnici nekoliko resornih ministarstava, na čelu s premijerom dr. sc. Nevenkom Hercegom, ranije su i obišli potresom pogođena područja.