ČOVIĆ I HERCEG O NIZU VITALNIH PITANJA ZA HNK
20-04-2020, 14:14

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Vlade primio je u službenu posjetu dr. Dragana Čovića, predsjedavajućega Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Uz razuman oprez, izrazili su zadovoljstvo posljednjim pokazateljima o određenoj stabilizaciji zdravstveno-epidemiološke situacije u Kantonu, što je pokazatelj kako Vlada i Kantonalni štab CZ stanje drže pod nadzorom. No, ostaje činjenica kako je HNK epidemijski najpogođeniji prostor u BiH.

„Na tom tragu, uporno pozivamo stanovništvo na strogo poštivanje svih naredbi i mjera koje smo izdali kako bismo usporili širenje zaraze i maksimalno rasteretili zdravstveni sistem. Osobit uspjeh polučile su mjere o ograničavanju kretanja koje su, nakon nas, uveli i ZHK i RS. Struka se još nije izjasnila u smjeru popuštanja i, dok do toga ne dođe, moramo iznaći snage za izdržati, u uvjerenju u to kako ćemo se ubrzo početi vraćati u normalno stanje.“ – izjavio je dr. sc. Herceg, dodavši i to kako poslije slijedi borba za oporavak ugrožene privrede.

Sagovornici su razmijenili mišljenja i o nekoliko vitalnih pitanja sa viših nivoa vlasti koje se direktno dotiču kantona. Zaključili su kako se prvom odlukom o raspodjeli 21 miliona KM s federalnog nivoa na kantone i općine, koja je naknadno izmijenjena, htjelo konačno izvršiti pravedniju i primjereniju raspodjelu javnih prihoda. Što se tiče raspodjele međunarodne pomoći koja stiže u BiH, a raspoređuje se s državnog i federalnog nivoa, jasno su poručili kako se strogo mora voditi račun o situaciji na terenu, ugroženosti i stvarnim potrebama.

- Nipošto se kod raspodjele te pomoći, u obliku novca ili opreme, ne smije voditi mjerilima brojnosti stanovništva u općinama, nego prioritetno mjerilom ugroženosti pojedinih područja. Moramo biti svjesni vanredne situacije u kojoj se nalazimo.

Dr. sc. Goran Opsenica, resorni ministar zdravstva istaknuo je kako se u slučaju HNK-a, koji je, nažalost, žarišna tačka u F BiH, ne smije gubiti iz vida ni činjenica da Kanton na svom upravnom prostoru ima 3 bolnice i 12 domova zdravlja, ali i da SKB-u Mostar gravitiraju 3 kantona, te da u sistemu zdravstva radi četvrtina zdravstvenih radnika Federacije odnosno oko 4100 uposlenika.

Sagovornici su se u razgovoru osobito osvrnuli  i na pitanje raspodjele međunarodne pomoći, u prvom redu one iz MMF-a.

- Ta pomoć mora biti raspoređena uz punu koordinaciju sa državnog nivoa odnosno pod nadzorom i odgovornošću Vijeća ministara, i to direktno kantonima, gradovima i općinama, ponovno sa akcentom na ugrožena područja. Tako je i s tzv. ''korona zakonom''. U procesu njegova donošenja, Vlada F BiH mora cijeniti primjedbe kantona, općina i gradova. Teret ove krize kojoj je izložena naša privreda nipošto ne smije pasti samo na kantone, gradove i općine – poruka je s današnjega sastanka.

Predsjedavajući dr. Čović pohvalio je rad Vlade HNK i Kantonalnoga štaba CZ, kako način na koji je preuzeta odgovornost nad upravljanjem krizom, tako i kriznu komunikaciju s javnošću. Međutim, naglasio je kako se i u borbi s epidemijom mora raditi na osmišljavanju intenzivnih mjera pomoći privredi.

Podsjetivši na činjenicu kako monetarna, fiskalna i porezna politika nisu u nadležnosti kantona, premijer Herceg je pojasnio što kantonalna Vlada čini u smislu preusmjeravanja sredstava za borbu protiv epidemije, najavivši i skorašnji rebalans kantonalnog Budžeta za 2020. godinu koji će biti umanjen za 10 % odnosno za otprilike 24 miliona KM.

- Uradit ćemo uštede na svim pozicijama, jer je predviđeno smanjenje prihoda za više od 15 % ili za cca 36 miliona KM, i to bez federalnoga ''korona zakona'', jer ukoliko prođu neka od ponuđenih rješenja vezana za važne budžetske prihode po zakonima o dobiti i dohotku, onda će to budžetsko smanjenje premašiti 55 miliona KM – upozorio je premijer Herceg.

Herceg je izvijestio predsjedavajućega Doma naroda PS F BiH o imenovanju koordinacionoga organa sa zadatkom predlaganja seta kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih mjera za pomoć privredi, koje je potrebno pripremiti u saradnji sa nadležnim institucijama, gradovima, općinama i udrugama poslodavaca. Akcenat je na povećanju poticaja za poljoprivredu, turizam i ugostiteljstvo, industriju, uz obavezan kriterij da poslodavac nije otpustio nijednoga djelatnika.

- Očekujem da ćemo tokom naredne dvije sedmice, kroz parlamentarno djelovanje, donijeti ključne odluke koje će u dovoljnoj mjeri pomoći i sanaciji budžeta i privredi u nadvladavanju problema izazvanih epidemijom – zaključio je predsjedavajući dr. Čović.

Premijer Herceg je, zahvalivši na ukupnoj podršci, predsjedavajućega dr. Čovića izvijestio o i porastu novih prijava nezaposlenih Službi za zapošljavanje HNK, ali i o osjetnom padu priljeva u budžetske i vanbudžetske fondove, sa akcentom na Zavod za zdravstveno osiguranje, što su brojke koje zabrinjavaju, posebno zbog pada uplate zakonski obaveznih doprinosa iz kojih se finansiraju zdravstvene ustanove.

Sastanku su prisustvovali i dr. sc. Goran Opsenica, kantonalni ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite i gosp. Veselko Čerkez, šef Kabineta predsjednika Vlade.