HERCEG: PUNA PODRŠKA PROJEKTU GASIFIKACIJE HNK
19-07-2021, 11:52

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona i Željko Laketić, kantonalni ministar privrede, održali su danas sastanak sa predstavnicima USAID-a BiH.

Tema razgovora bili su projekti gasifikacije HNK, kroz projekat Južne interkonekcije, i nastavak saradnje na projektima implementacije elektroenergetske efikasnosti na javnim, a kasnije i na privatnim objektima. Predstavnici USAID-a podsjetili su na to kako proceduralna problematika ide svojim tokom i kako su za sami projekt gasifikacije, čiji je investitor firma BH Gas, uz podršku USAID-a, završeni Idejni projekat, Studija izvodljivosti i Studija uticaja na okoliš.

„Ostaje nam ključno pitanje riješiti međudržavni sporazum između BiH i RH, s tim da je Hrvatska odnosno tamošnji investitor firma Plinacro već riješila potrebnu proceduru i odredila i tačku priključka na međudržavnoj granici. Po projektnoj dinamici, gas bi u Hercegovinu, transportnom odnosno magistralnom mrežom, trebao stići do 2024. godine, kada je predviđen završetak projekta, a onda je na mjesnim nivoima razvijati sekundarnu mrežu, osnivati specijalizirane firme i sl.“, rekao je Mak Kamenica, direktor USAID EPA Projekta.

Premijer Herceg dao je punu podršku nastavku Projekta i dovođenju ekološki najprihvatljivijeg fosilnog goriva u Hercegovinu, spajanjem gasne transportne mreže u BiH sa gasnom mrežom Hrvatske, što će ovom prostoru omogućiti sigurno snabdijevanje gasom i nabavku tog energenta na tržištu Evropske unije.

„Mi ćemo, putem našeg resornog ministarstva, ali i Vlade u cjelini, biti na raspolaganju za sve ono što se od kantonalne vlasti očekuje, razumijevajući podijeljene nadležnosti na više nivoa kada je riječ o ovim strateškim projektima na polju energetike. Međutim, i ovom prilikom poručujem kako očekujem stalnu komunikaciju i koordinaciju, napose po vertikalnoj liniji jer ne bi bilo dobro kantone dovoditi pred svršen čin. Zato me posebno raduje inicijativa USAID-a da uskoro organizira zajednički sastanak svih premijera kantona i resornih ministara kako bismo razmijenili informacije o posebnostima naših administrativnih područja i poduzeli sve potrebne korake za kvalitetnu i sigurnu gasifikaciju kantona, uz maksimalnu zaštitu naše životne sredine“, poručio je premijer Herceg.

Tokom sastanka bilo je govora o i modelima nastavka saradnje na planu podizanja nivoa  energetske efikasnosti, što Vlada HNK aktivno provodi posljednjih pet godina, dok su predstavnici USAID-a upoznali premijera Hercega i sa paketom zakonskih rješenja na kojima USAID radi u cilju približavanja elektroenergetskog sektora u BiH aktuelnim direktivama EU-a.